Katedra ekonomie a hospodářské politiky

Členové katedry

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
vedoucí katedry
garantka bakalářského programu Hospodářská politika a správa
garantka oboru Veřejná ekonomika a správa

Ing. Boris Navrátil, CSc.
zástupce vedoucí katedry

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
garant navazujícího magisterského programu Hospodářská politika a správa

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Ing. Jan Fidrmuc, MA, Ph.D.
Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Dmitriy Vorobyev MSc, MA, Ph.D.

Garantované předměty

Bakalářská práce
Bakalářský seminář I
Bakalářský seminář II
Daňová politika
Daňová soustava ČR
Diplomová práce
Diplomový seminář I
Diplomový seminář II
Evropská integrace
Fiskální politika
Hospodářská politika
Makroekonomie A
Makroekonomie B
Manažerské dovednosti
Manažerské metody ve veřejné správě
Mikroekonomie A
Mikroekonomie B
Monetární politika A
Monetární politika B
Politika sociálních služeb
Politika zaměstnanosti
Politologie
Právo sociálního zabezpečení
Sociální politika A
Správní právo
Správní řízení
Světová ekonomika a mezinárodní organizace
Systém sociálního zabezpečení
Teorie hospodářské politiky
Úvod do právní teorie a praxe
Veřejné právo
Zahraničně obchodní politika
Základy odborné práce