Katedra ekonomie a hospodářské politiky

O katedře

Katedra ekonomie a hospodářské politiky (KEHP) je hlavním pracovištěm Evropské výzkumné univerzity a zajišťuje garanci osmi klíčových ekonomických akademicky orientovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů a výuku většiny jejich hlavních předmětů v rámci studijních plánů. Ve své výzkumné činnosti se členové katedry zaměřují převážně na témata z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a správy. Členem katedry je šest profesorů, tři docenti a přibližně dvacítka odborných asistentů.

Náš tým

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
vedoucí katedry

Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
garantka bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa a Economic Policy and Public Administration

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
garant doktorských a navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa a Economic Policy and Public Administration

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
garantka bakalářských studijních programů Ekonomika a management a Economy and Management
garantka navazujících magisterských studijních programů Manažerská ekonomie a Managerial Economics

prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Max Gillman, Ph.D.
prof. Dr. Tobias Goessling
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Ing. Tomasz Czapran, Ph.D.
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Ing. Jan Fidrmuc, MA, Ph.D.
Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA
Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.
Ing. Lenka Dimitriou Janíčková, Ph.D.
Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Helena Marková, Ph.D.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
Ing. Vojtěch Olbrecht, Ph.D.
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Maxim Senkov, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Skalka, Ph.D.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Dmitriy Vorobyev, MSc., MA, Ph.D.
Mgr. Ilona Bužková, MBA
Ing. Lenka Fabíková
Ing. Lukáš Jursa
Ing. Jaroslav Šigut
Ing. Jakub Vontroba