Katedra ekonomie a hospodářské politiky

Garantované předměty

Bakalářská práce
Bakalářský seminář I
Bakalářský seminář II
Daňová politika
Daňová soustava ČR
Diplomová práce
Diplomový seminář I
Diplomový seminář II
Evropská integrace
Fiskální politika
Hospodářská politika
Makroekonomie A
Makroekonomie B
Manažerské dovednosti
Manažerské metody ve veřejné správě
Mikroekonomie A
Mikroekonomie B
Monetární politika A
Monetární politika B
Politika sociálních služeb
Politika zaměstnanosti
Politologie
Právo sociálního zabezpečení
Sociální politika A
Správní právo
Správní řízení
Světová ekonomika a mezinárodní organizace
Systém sociálního zabezpečení
Teorie hospodářské politiky
Úvod do právní teorie a praxe
Veřejné právo
Zahraničně obchodní politika
Základy odborné práce