Katedra ekonomie a hospodářské politiky

Členové katedry

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
vedoucí katedry
garantka bakalářského programu Hospodářská politika a správa
garantka oboru Veřejná ekonomika a správa

Ing. Boris Navrátil, CSc.
zástupce vedoucí katedry

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
garant navazujícího magisterského programu Hospodářská politika a správa

Ing. Jan Fidrmuc, M.A., Ph.D.
Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.

Garantované předměty

Bakalářská práce
Bakalářský seminář I
Bakalářský seminář II
Daňová politika
Daňová soustava ČR
Diplomová práce
Diplomový seminář I
Diplomový seminář II
Evropská integrace
Fiskální politika
Hospodářská politika
Makroekonomie A
Makroekonomie B
Manažerské dovednosti
Manažerské metody ve veřejné správě
Mikroekonomie A
Mikroekonomie B
Monetární politika A
Monetární politika B
Politika sociálních služeb
Politika zaměstnanosti
Politologie
Právo sociálního zabezpečení
Sociální politika A
Správní právo
Správní řízení
Světová ekonomika a mezinárodní organizace
Systém sociálního zabezpečení
Teorie hospodářské politiky
Úvod do právní teorie a praxe
Veřejné právo
Zahraničně obchodní politika
Základy odborné práce