PhDr. Lenka Průšová, PhD.

Lenka Průšová je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity a podílí se na vedení kazuistických seminářů a na výuce témat souvisejících se sociálně právní ochranou dětí.
Po ukončení magisterského studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor Historie) pokračovala ve specializačním studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Personální management – Sociální politika a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Speciální pedagogika. Doktorské studium oboru Sociální práce absolvovala na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě obhájením dizertační práce s názvem Sociální a psychologická rizika spojená s náhradní rodinnou péčí.
Lenka Průšová dlouhodobě pracuje v sociální oblasti. Specializuje se na problematiku dětí a mládeže, zejména náhradní rodinné péče, sociální práce s rodinou a dítětem se syndromem CAN, případně PAS. Aktivně se věnuje pedagogické činnosti na vysokých školách a stejně tak působí v organizacích v neziskovém sektoru jako klíčový sociální pracovník, v současné době působí jako ředitelka náhradní rodinné péče ve společnosti Rodinné mosty. V oblasti sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče také publikuje, je např. spoluautorkou knihy “K vybraným otázkám osvojování dětí“ (nakladatelství LINDE), rovněž se účastní mezinárodních odborných konferencí zaměřených na tuto problematiku (např. Mezinárodní odborná konference Transformace ústavní péče v České republice a její možnosti).
Lenka Průšová také působí jako lektorka, přednáší v rámci odborné způsobilosti pracovníků OSPOD a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků v kurzech akreditovaných MPSV na tato témata: specifika sociální práce s dětmi, SPOD – střídavá péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, náhradní rodinná péče, domácí násilí, činnosti kurátora, výchovné problémy u dětí, ADHD, autismus a Aspergerův syndrom apod.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: lenka.prusova@prigo.cz