HR Award

Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací se statutem výzkumné organizace, která implementuje čtyřicet principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků za účelem ocenění HR Award v souladu se svým Strategickým záměrem pro období let 2021-2030.

Udělení ocenění HR Award je zárukou evropského standardu péče o výzkumné pracovníky, známkou podpory profesního rozvoje a snahy o neustálé zlepšování v této oblasti.

Implementace principů HR Award s sebou přináší:

  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje,
  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků,
  • zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků,
  • zvýšení prestiže vysoké školy a její atraktivity pro výzkumné pracovníky,
  • mezinárodní atraktivita a viditelnost,
  • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

Odborný panel

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Dmitriy Vorobyev MSc., MA, Ph.D.
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Martina Pavlorková
Ing. Liduše Pchálková
Ing. Lenka Procházková
Bc. Anežka Liparová
Tereza Adamčíková
Pavla Kuchařová