Vybrané publikace pracovníků ERUNI

 • NÁLEPOVÁ, V., LAMPART, M. Impact of windfall tax on market dynamics: A Cournot oligopoly model with exogenous shocks. Economic Modelling, 2024, 137, 106779. ISSN 0264-9993. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106779.
 • BENK, S., CSABAFI, T., DANG, J., GILLMAN, M., KEJAK, M. A Human Capital Explanation of Real Business Cycles. Journal of Human Capital, 2024, 18(2). ISSN 1932-8575. https://doi.org/10.1086/728088.
 • LANG, M., CHVAJA, R., PURZYCKI, B. G. The role of costly commitment signals in assorting cooperators during intergroup conflict. Evolution and Human Behavior, 2024, 45(2), 131–143. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2024.01.003.
 • KOTLÁN, P. Problems of sanctioning economic environmental crime in the Czech Republic. Journal of Economic Criminology, 2024, Volume 3. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100050.
 • CHVAJA, R., MURÍN, M., VOROBYEV, D. The effect of Covid-19 emergence on religiosity: Evidence from Singapore. Social Science Research, 2024, Vol. 118. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2024.102979.
 • CZAPRAN, T. Management and Society 5.0. Social Development and Security, 2023, 13(4), 81-90. ISSN 2522-9842. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.4.7.
 • KOTLÁN, P. (Re)interpretace účinné lítosti u daňových trestných činů ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 324/2022. FRYŠTÁK, M., KRATOCHVÍL, V., FENYK, J., PROVAZNÍK, J., BRUCKNEROVÁ, E. a KALVODOVÁ, V. (ed.). Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023: Sborník příspěvků z mezinárodní konference k poctě doc. Josefa Kuchty. Spisy Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 497-505. ISBN 978-80-280-0389-0.
 • KOTLÁN, P. Problematické aspekty legislativní a exekutivní činnosti související s pandemií nemoci COVID-19. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2023, 86 p. ISBN 978-80-88018-51-3.
 • MIKUŠOVÁ, M., VRDOLJAK-RAGUZ, I., KRESTOVA, T., KLABUSAYOVÁ, N. Organisational culture as a prerequisite for human resource management in public administration and its change in the time of COVID-19. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 2023, 7(3), 1-22. ISSN 2572-7931. https://doi.org/10.24294/jipd.v7i3.2277.
 • MIKUŠOVÁ, M., MEIER, V., KLABUSAYOVÁ, N. Organizační kultura ve veřejné správě. Verejná správa a spoločnosť, 2023, 24(1), 41–60. ISSN 2453-9236. https://doi.org/10.33542/VSS2023-1-3.
 • MIKUŠOVÁ, M., RYDVALOVÁ, P., KLABUSAYOVÁ, N., KONEČNÝ, F. Has COVID-19 affected the organisational culture of non-governmental organisations? E&M Economics and Management, 2023, 26(3), 70–91. ISSN 2336-5064. https://doi.org/10.15240/tul/001/2023-3-005.
 • CHVAJA, R., CHINCHILLA, J., GOMÉZ, A., LANG, M. Religious costly signal induces more trustworthiness than secular costly signal: A study of pilgrimage to Santiago de Compostela. European Journal of Social Psychology, 2023, 53 (5). ISSN 0046-2772. https://doi.org/10.1002/ejsp.2975.
 • ADÁMEK, E., DURDA, L., FRIDRICH, M., NÁLEPOVÁ, V. How Firms in the Service Sector Changed Their Behavior During the Covid-19 Pandemic – A Case Study from the Moravian-Silesian Region. European Journal of Business Science and Technology, 2023, 9 (1), 56–69. ISSN 2694-7161. https://doi.org/10.11118/ejobsat.2023.007.
 • CZAPRAN, T. Motivation and Development of Employees on the Example of Companies from Different Sectors, Journal of Scientific Papers Social Development and Security, 2023, 13(3), 85-97. ISSN 2522-9842. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.3.6.
 • FIDRMUC, J., HULÉNYI, M., ZAJKOWSKA, O. The long and winding road to find the impact of EU funds on regional growth: IV and spatial analyses. Regional Studies, 2023, 1-18. ISSN 0034-3404. https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2217214.
 • KOTLÁN, P. Jazyková metoda jako východisko při interpretaci norem trestního práva. Právník, 2023, č. 7, s. 628-643. ISSN 0231-6625.
 • CZAPRAN, T. Applying the Concept of Diversity Management in IT and Robotics Organisations. Sofia: The Bulgarian Academy of Science, Professor Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2023. ISBN 978-619-245-317-6.
 • LIUBINETSKYIA, D., KASHTALIAN, A., SOCHOR, T., SELSKYIA, A., KLEINA, O. Distributed System for Predicting Malicious Activity in Computer Networks. In: CEUR Workshop Proceedings, 2023, Volume 3373, p. 401-410. ISSN 1613-0073. https://ceur-ws.org/Vol-3373/paper26.pdf
 • REHIDA, P., SOCHOR, T., MARTYNYUK, V., TARASOVA, O., ORLENKO, V. Distributed Malware Detection Model Based on Sandbox Technology. In: CEUR Workshop Proceedings, 2023, Volume 3373, p. 475-485. ISSN 1613-0073. https://ceur-ws.org/Vol-3373/paper32.pdf
 • GERŠLOVÁ, J. Konkurence firmy L. & C. Hardtmuth. In: Kolektiv autorů (ed. KRÁLOVÁ, Hana). Od uhlu k tužkářskému impériu. Národní technické muzeum, 2022, 233-245. ISBN 978-80-7037-387-3.
 • CZAPRAN, T. Gender Diversity in Selected Czech IT Companies. Zeszyty Naukowe, 2022, Volume 18, p. 13-36. ISSN 1734-5391.
 • ROULSTON, A., ROSS, J., DOBRIKOVA, P., PICCIONE, T., REIGADA, C., MACKOVA, M., WASNER, M. The impact of COVID-19 on palliative care social work: An online survey by a European Association of Palliative Care Task Force. Palliative Medicine. ISSN 0269-2163. https://doi.org/10.1177/02692163231167938.
 • KOTLÁN, P. „Covidová“ krádež – vyřešený problém? Časopis pro právní vědu a praxi, 2023, 31(1), pp. 187-201. ISSN 1210-9126. https://doi.org/10.5817/CPVP2023-1-7.
 • VAŠÍČEK, O., UHROVÁ, N., DIMITRIOU JANÍČKOVÁ, L., WROBLOWSKÝ, T., NAVRÁTIL, B. Central Bank Independence: Where Do We Stand? Economies, 2023, 11(4), 109. https://doi.org/10.3390/economies11040109.
 • ČERNEK, M. Mapping the Active Membership Base of Corporate Social Responsibility in EU Countries. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2022, 25(3), 39-53. ISSN 2336-4297. https://doi.org/10.32725/acta.2022.021.
 • ADÁMEK, E., JURSA L. Deep Dive into Beggar-Thy-Neighbour Effects of Monetary Policy Spillovers. Acta Oeconomica, 2023, 73(1), 61-83. ISSN 1588-2659. https://doi.org/10.1556/032.2023.00005.
 • ČERNEK, M., JUSKO, P., SHCHERBIAK, I., ŚLIWA, S. Distance Learning at Universities in Central and Eastern Europe During the Covid-19 Pandemic: A Pilot Comparative Study. Acta Missiologica, 2023, 17(1), 166-182. ISSN 1337-7515.
 • STEINER, N. D., BERLINSCHI, R., FARVAQUE, E., FIDRMUC, J., HARMS, P., MIHAILOV, A., NEUGART M., STANEK, P. Rallying around the EU flag: Russia’s invasion of Ukraine and attitudes toward European integration. JCMS: Journal of Common Market Studies, 2023, 61(2), 283-301. https://doi.org/10.1111/jcms.13449.
 • FOJTÍKOVÁ, L., VAVREK, R., DOLEŽELOVÁ, P. Road of the least developed countries to sustainable development: Assessing trade participation in the context of the sustainable development goals. Sustainable Development, 2023, Volume 31(1). ISSN 0968-0802. https://doi.org/10.1002/sd.2524.
 • KOTLÁN, P., ONDRÚŠ, M., KOZLOVÁ, A., KOTLÁN, I., PETR, P., KALABIS, R. Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic. Laws, 2023, 12(2), 20. https://doi.org/10.3390/laws12020020.
 • MIKUŠOVÁ, M., KLABUSAYOVÁ, N., MEIER, V. Evaluation of organisational culture dimensions and their change due to the pandemic. Evaluation and Program Planning, 2023, Volume 97, 102246. ISSN 0149-7189. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102246.
 • GERŠLOVÁ, J. Experts without Soul and Hedonists without Heart. Ethical Principles of Companies in Historical Contexts. In: Etika v 21. století: Sborník vybraných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022, p. 23-25. ISBN 978-80-7394-939-6. https://doi.org/10.32725/978-80-7394-939-6.03.
 • CZAPRAN, T., BOCHENEK, J. T. Managing gender, age and disability diversity in an organization on the example of a robotics company. Journal of Scientific Papers, “Social Development and Security”, 2022, 12(6), 116-130. ISSN 2522-9842.
 • KHARROUBI, D., MIKUŠOVÁ, M., KLABUSAYOVÁ, N. Změny v organizační kultuře nevládních organizací. Manažment v teórii a praxi, 2022(2), s. 4-12. ISSN 1336-7137.
 • GREGOR, J., JANKŮ, J., MELECKÝ M. From Central Counter to Local Living: Pass-Through of Monetary Policy to Mortgage Lending Rates in Districts. CNB Working Paper Series, WP 9/2022. ISSN 1803-7070.
 • MIKUŠOVÁ, M., KLABUSAYOVÁ, N. Organisational Culture in Secondary Schools and its Change Due to Covid 19. Acta academica karviniensia, 2022, Volume 22(2), 37-49. https://doi.org/10.25142/aak.2022.014.
 • GERŠLOVÁ, J., MACHÁČEK, M., ŠTRACH, P., ŽÁK, M. Dějiny podnikání (3. vydání). Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2022. ISBN 978-80-88330-73-8.
 • CHVAJA, R., HORSKÝ, J., LANG, M., KUNDT, R. Positive Association Between Ritual Performance and Perceived Objectivity of Moral Norms. The International Journal for the Psychology of Religion, 2022, 1-21. ISSN 1050-8619. https://doi.org/10.1080/10508619.2022.2121454.
 • FOJTÍKOVÁ, L., JANČÍKOVÁ, E., DOLEŽELOVÁ, P. Russian Participation in Global Value Chains. In: PAK, Egor V., Artem I. KRIVTSOV a Natalia S. ZAGREBELNAYA, ed. The Handbook of the Arctic. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022, 1-17. ISBN 978-981-16-9249-9. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9250-5_53-1.
 • KOTLÁN, P. Postup při prověřování úpadkových deliktů. Kriminalistický sborník, 2022, LXVI, č. 2, s. 66-71. ISSN 1453-259X.
 • DENYSIUK, D., SOCHOR, T., KAPUSTIAN, M. Proof of Stake And Proof of Work Approach for Malware Detection Technologies. In: CEUR Workshop Proceedings, 2022, p. 432-441. ISSN 1613-0073. https://ceur-ws.org/Vol-3156/paper33.pdf.
 • SAVENKO, B., KASHTALIAN, A., SOCHOR, T., NICHEPORUK, A. Self-Organized Distributed Anomaly Detection System in Computer Systems Based on The Principal Components Method. In: CEUR Workshop Proceedings, 2022, p. 329-351. ISSN 1613-0073. https://ceur-ws.org/Vol-3156/paper25.pdf.
 • ADÁMEK, E., JANKŮ, J. What Drives Small Business Crowdfunding? Impact of Macroeconomic and Financial Factors. Czech Journal of Economics and Finance, 2022, 72(2), 172-196. ISSN 0015-1920. https://doi.org/10.32065/CJEF.2022.02.04.
 • LANG, M., CHVAJA, R., PURZYCKI, B. G., VÁCLAVÍK, D., STANĚK, R. Advertising cooperative phenotype through costly signals facilitates collective action. Royal Society Open Science, 2022, 9(202202), 1–19. ISSN 2054-5703. https://doi.org/10.1098/rsos.202202.
 • AlNUAIMI, B.K., KUMAR SINGH, S., REN, S., BUDHWAR, P., VOROBYEV, D. Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy. Journal of Business Research, 2022, 145, pp. 636-648. ISSN 0148-2963. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.038.
 • NĚMEC, D., MACHOVÁ, Z., KOTLÁN, I., KOTLÁNOVÁ, E., KLIKOVÁ, Ch. Corruption in Public Administration as a Brake on Transition to Industry 4.0. Sage Open, 2022, 12(1), 1-10. ISSN 2158-2440. https://doi.org/10.1177/21582440221085009.
 • VOROBYEV, D. Information disclosure in elections with sequential costly participation. Public Choice, 2022, 190(3-4), 317-344. ISSN 1573-7101. https://doi.org/10.1007/s11127-021-00938-2.
 • GERŠLOVÁ, J. Obyčejné věci dělat neobyčejně dobře: Zahraniční konkurence firmy L.&C. Hardtmuth. Národní technické muzeum, 2021. ISBN 978-80-7037-356-9.
 • KASHTALIAN, A., SOCHOR, T. K-means Clustering of Honeynet Data with Unsupervised Representation Learning. In: CEUR Workshop Proceedings, 2021, p. 439-449. ISSN 1613-0073. https://ceur-ws.org/Vol-2853/paper48.pdf.
 • LYSENKO, S., BOBROVNIKOVA, K., GAJ, P., SOCHOR, T., FORKUN, I. Resilient Computer Systems Development for Cyberattacks Resistance. In: CEUR Workshop Proceedings, 2021, p. 353-361. ISSN 1613-0073. https://ceur-ws.org/Vol-2853/short41.pdf.
 • KOTLÁN, P. Smysluplnost trestního postihu právnických osob ve světle úvěrových a dotačních podvodů. In: GŘIVNA, T. – ŠIMÁNOVÁ, H.(eds). Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Pohledy zpět i vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 274-283. ISBN 978-80-7380-885-3.
 • MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, R., MacGREGOR, R. K., ČERNEK, M. New Trends in Codes of Ethics: Czech Business Ethics Preferences by the Dawn of COVID-19. Oeconomia Copernicana, 2021, 12(4), 973–1009. ISSN 2353-1827. https://doi.org/10.24136/oc.2021.032.
 • KOTLÁN, P. Legal Person in Criminal Proceedings and Conflict of Interest. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2021, 67(1), 75-84. ISSN 03230619. https://doi.org/10.14712/23366478.2021.5.
 • WANG, H., FIDRMUC, J., LUO, Q. A spatial analysis of inward FDI and urban–rural wage inequality in China. Economic Systems, 2021 45(3),100902. ISSN 0939-3625. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100902.
 • KOTLÁN, P. Pandemie nemoci covid-19, nouzový stav a rozsudek trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021. Časopis pro právní vědu a praxi, 2021, 29(3), pp. 669-680. ISSN 1210-9126.
 • MATVEENKO, A., VALEI A., VOROBYEV, D. Participation quorum when voting is costly. European Journal of Political Economy, 2021, 102126. ISSN 0176-2680. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102126.
 • KOTLÁN, P. Spor o podstatu trestní odpovědnosti. Právník, 2021, 160(9), pp. 697-714. ISSN 0231-6625.
 • KOTLÁN, P., KOZLOVÁ, A., MACHOVÁ, Z. Opening a Path towards Sustainable Corporate Behaviour: Public Participation in Criminal Environmental Proceedings. Sustainability, 2021, 13, 7886. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su13147886.
 • GANS-MORSE, J., KALGIN, A., KLIMENKO, A., VOROBYEV D., YAKOVLEV, A. Public Service Motivation as a Predictor of Corruption, Dishonesty, and Altruism. Journal of Public Administration Research and Theory, 2021. ISSN 1477-9803. https://doi.org/10.1093/jopart/muab018.
 • KOTLÁN, P. Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu. Praha: Leges, 2021, 143 p. ISBN 978-80-7502-488-6.
 • KOTLÁN, I., NĚMEC, D., KOTLÁNOVÁ, E., SKALKA P., MACEK, R., MACHOVÁ, Z. European Green Deal: Environmental Taxation and Its Sustainability in Conditions of High Levels of Corruption. Sustainability, 2021, 13(4). ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su13041981.
 • KOTLÁN, P. Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18. Časopis pro právní vědu a praxi, 2021, 28(4), pp. 695-702. ISSN 1210-9126.
 • NĚMEC, D., KOTLÁNOVÁ, E., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. Corruption, Taxation and the Impact on the Shadow Economy. Economies 2021, 9(1). ISSN 2227-7099. https://doi.org/10.3390/economies9010018.
 • WANG, H., HAN, Y., FIDRMUC, J., WEI, D. Confucius Institute, Belt and Road Initiative, and Internationalization. International Review of Economics and Finance, 2021, 71, 237-256. ISSN 1059-0560.
 • COSTELLO, M., DRGOVA, J., BOZIK, J., MURGOVA, A., GALLOVA, A., BUJDOVA, N., TOMANEK, P., OLAH, M., MUSS, C. Vaccine Refusal and its Legal and Ethical Consequences. Clinical Social Work And Health Intervention, 2020, 11(2), 9-11. ISSN 2222-386X.
 • GANS-MORSE, J., KALGIN, A., KLIMENKO, A., VOROBYEV D., YAKOVLEV, A. Public Service Motivation and Sectoral Employment in Russia: New Perspectives on the Attraction vs. Socialization Debat. International Public Management Journal, 2020. eISSN 1559-3169. https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1841692.
 • GANS-MORSE, J., KALGIN, A., KLIMENKO, A., VOROBYEV D., YAKOVLEV, A. Self-Selection into Public Service When Corruption is Widespread: The Anomalous Russian Case. Comparative Political Studies, 2020, 1-43. eISSN 15523829. https://doi.org/10.1177/0010414020957669.
 • KOTLÁN, P. Typologie pachatelů ekonomické kriminality. Kriminalistika, 2020, 53 (1), pp. 3-18. ISSN 1210-9150.
 • KOTLÁN, P. Relationship of Criminal Proceedings to Civil Litigation, Insolvency and Tax Proceedings. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2020, 11 (2), pp. 141-155. ISSN 1804-6746.
 • KOTLÁN, P. Problémy spojené s trestní odpovědností právnických osob. Trestněprávní revue – odborný recenzovaný časopis pro trestní právo, 2020, 19(2), pp. 87-91. ISSN 1213-5313.
 • LAMPART, M., LAMPARTOVÁ, A. Chaos Control and Anti-Control of the Heterogeneous Cournot Oligopoly Model. Mathematics 2020, 8(10), 1670. ISSN 2227-7390.
 • WANG, H., FIDRMUC, J., LUO, Q., LUO, MZ. Exploring the Determinants of on-farm Transitions: Evidence from Rural China. Applied Economics, 2020, 52(52), 5667-5686. ISSN 0003-6846.
 • WANG, H., FIDRMUC, J., TIAN, Y. Growing against the Background of Colonization? Chinese Labor Market and FDI in a Historical Perspective. International Review of Economics & Finance, forthcoming, 2020, 69, 1018-1031. ISSN 1059-0560.
 • BARTKOVJAK, M., OLAH, M., KRCMERY, V., NEMCOKOVA, A., WEST, D., ZAVIS, M. Growing Population of Elderly in Europe – A Wake Up Call for Social Services Expansion. Clinical Social Work and Health Intervention, 2019, 10(2), 22-24. ISSN 2222-386X.
 • FIDRMUC, J., HULENYI, M., TUNALI, CB. Can Money Buy EU Love? European Journal Of Political Economy, 2019, 60. eISSN 1873-5703. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2019.07.002.
 • GHALIA, T., FIDRMUC, J., SAMARGANDI, N., SOHAG, K. Institutional Quality, Political Risk and Tourism. Tourism Management Perspectives, 2019, 32. eISSN 2211-9744. DOI: 10.1016/j.tmp.2019.100576.
 • KALATOVA, D., LULIAK, M., TRILINSKAYA, Y., JANOVICOVA, L., SIMONEK, T., LISKOVA, A., HAMORNIK, M., MRAZOVA, M., KRCMERY, V., SUBRAMANIAM, S., OLAH, M., BARKASI, D., BERESOVA, A. The Same Question: Are Migrants from the Middle East to Greece Carriers of Resistant Bacteria? In 2015, the Answer was No, but in 2019 it is Yes (Letter to editor). Clinical Social Work and Health Intervention, 2019, 10(3), pp. 60-62. ISSN 2076-9741.
 • KALATOVA, D., LULIAK, M., WEST, D., KRCMERY, V., JALILI, N., OLAH, M., MATULNIKOVA, L., PALUN, M. Do Midwifes Represent Risk of “Stealing” Patients from OBG Physicians? Not in Low and Middle-income System. Clinical Social Work and Health Intervention, 2019, 10(3), pp. 24-26. ISSN 2076-9741.
 • KOTLÁN, I., NĚMEC, D., MACHOVÁ, Z. Právní nejistota v daňové oblasti a její dopady na nabídku práce v České republice. Politická ekonomie, 2019, 67(4), pp. 371-384.
  ISSN 0032-3233.
 • KOTLÁN, P. Zajišťování majetku v trestním řízení. Státní zastupitelství: profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky, 2019, 17 (5), pp. 52-57. ISSN 1214-3758.
 • KOTLÁN, P. Vymezení pojmu ekonomická kriminalita. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, 2019, 18 (4), pp. 20-26. ISSN 1211-2860.
 • FIDRMUC, J., TENA, J. D. Minimum wage and young workers: UK evidence. CESifo DICE Report, 2019, 16(4), pp. 19-22. ISSN 1612-0663.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. et al. Hospodářská a sociální politika. 5. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní. 2019, 388 p. ISBN 978-80-87291-23-8.
 • KOWALIKOVÁ, I., CHYTIL, O. Analysis and Description of Availability and Sources of Social Support in Selected Difficult Situations for Seniors by Type of Their Household in the Czech Republic. Czech and Slovak Social Work, 2019, 19(1), pp. 65-83, ISSN 1213-6204.
 • LAMPART, M., MARTINOVIČ, T. Chaotic behavior of the CML model with respect to the state and coupling parameters. Journal of mathematical chemistry. Vídeň: Springer, 2019, 57(6), pp. 1670-1681. ISSN 0259-9791.
 • RALBOVSKA, D. CH., ZAVIS, M., RALBOVSKA, D. R., OLAH, M. Psychological and Physical Consequences of Emergency Situations in Members of Integrated Rescue Systém. PJSEL, JANUARY 2019, 5(1). ISSN 2521-8123.
 • KLIKOVÁ, CH., NAVRÁTIL, B. Is the Czech Republic a Welfare State? Danube – Law, Economics and Social Issues Review, 2019, 10(2), pp. 182-197. ISSN 1804-6746.
 • FALTOVÁ, Š., KAVKOVÁ, J., KOCIÁNOVÁ, J., KODYŠOVÁ, E., KRAMNÁ, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, K., VÍTOVÁ K., CANDIGLIOTA, Z. Průvodce zákony pro rodiče 2019. Praha: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., 2019, 245 p. ISBN 978-80-907136-2-8.
 • BURKOVIČOVÁ, R., HANUŠ, D. Subjective Attitudes to Inclusion as a Current Social Problem. In: Nálepová, V., (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO, 2019, pp. 75-86. ISBN 978-80-87291-25-2. ISSN 2571-1776.
 • ČERNEK, M. Economic Aspects of Corporate Social Responsibility: Solutions, Relationships, In: Nálepová, V., (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO, 2019, pp. 137-148. ISBN 978-80- 87291-25-2. ISSN 2571-1776.
 • KLIKOVÁ, CH., NAVRÁTIL, B. The Visegrad Group and the Three Seas Initiative and Their Contribution to the European Integration Process. In: Baleha, A. et al., (eds). International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th – 29th November 2019. Bratislava: Ekonom, 2019, pp. 556-564.  ISBN 978-80-225-4686-7.
 • MURÍN, M. Debt Behaviour of Czech and Slovak Governments: Stock-Flow Adjustment Analysis of Post-Crisis Period. In: Nálepová, V., (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO, 2019, pp. 413-428. ISBN 978-80-87291-25-2. ISSN 2571-1776.
 • ZTRATIL, M. Dlouhodobé ošetřovné – 1. část. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 67(3/2019), pp. 17-22. ISSN 0032-6208.
 • BERAN, V. Competition versus Labour Costs in the European Union in the period 2006 – 2016. In: Proccedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018, pp. 35-47. ISBN 978-80-87291-24-5.
 • BERAN, V. Labour Costs in the European Union. In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2018, pp. 43-58. ISBN 978-80- 248-4155-7.
 • BERAN, V., FRANEK, J. Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2018, pp. 151-160. ISBN 978-80-248-41649-4.
 • BERAN, V., GODAROVÁ, J. Seniors, loneliness and the role of municipalities. In: Proceedings of 16th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, 2018, pp. 86-95. ISBN 978-80-7510-289-8.
 • BERAN, V., GODAROVÁ, J. Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015. Praha: VÚPSV, v. v. i. 2018, 49 p. ISBN 978-80-7416-319-7.
 • ČERNEK, M., KOVÁCS, J. TPM and Corporate Culture from the Perspective of Excellent Companies Managers. In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018, pp. 49-58. ISSN 2571-1776.
 • FALTOVÁ, Š., KODYŠOVÁ, E., KRAMNÁ, M., SEEMANOVÁ, J., K., VÍTOVÁ K., CANDIGLIOTA, Z. Nebojujte se zákony – využijte je ve svůj prospěch. Příručka pro rodiče 2018. Praha: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, 2018, 202 p. ISBN 978-80-907136-0-4.
 • FIDRMUC, J., TENA, J.D. UK National Minimum Wage and Labor Market Outcomes of Young Workers. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal,  2018,
  12(2018-5), 29 p. E-ISSN: 1864-6042.
 • GHALIA, T., FIDRMUC, J. The Curse of Tourism?. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2018, 42(6), pp. 979-996. ISSN 1096-3480.
 • GOJOVÁ, A., CHYTIL, O., ŠPILÁČKOVÁ, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. pp. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
 • HALFAR, R., LAMPART, M. Dynamical properties of the improved FK3V heart cell model. Mathematical Methods in the Applied Sciences. Wiley, 2018, 41(17), pp. 7472-7480.
  ISSN 0170-4214.
 • HALFAROVÁ, L. Comprehensibility of legal text and its understanding by people with specifik needs. In: Proceedings of the International Scientific Conference: ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. ISSN 2571-1776.
 • HANUŠ, D., RADVANOVÁ, S. Rodina a právo. In: DVOŘÁK, J., MACKOVÁ, A. (eds.). Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018, s. 352-362.
  ISBN 978-80-85305-53-1.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A., NEDĚLNÍKOVÁ, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. OTTO, H. THIERSCH, R. TREPTOW, H. ZIEGLER. (Hg.). Handbuch Soziale Arbeit.
  6 überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt, 2018, pp. 1415-1422. ISBN 978-3-497-60918-5.
 • CHYTIL, O., KOWALIKOVÁ, I. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce / Sociálna práca. 2018, 18(3), pp. 112-125.
  ISSN 1213-6204.
 • KALAVSKY, E., KRCMERY, V., MRAZOVA, M., VANSAC, P., PALUN, M., OLAH, M., BERESOVA, A. DOKTOROV, A., SUBRA,AMIAM. P- MARKS, S. Investment to Joint Academia Programs in Developing Countries – One of Effective Social Investment to Prevent Social Pathology Related to Illegal Migration (Letter) Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018, 4(9), pp. 72-74. ISSN 2222-386X.
 • KLIKOVÁ, Ch. Přežije sociální stát 21. století? Sociální politika 2018 Hodnoty, Vize, Trendy. In: Sborník vědeckých a odborných textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2018. Praha, Národohospodářská fakulta VŠE, Praha, 2018. pp. 35-41. ISBN 978-80-245-2291-3.
 • KLIKOVÁ, Ch. The Role of Welfare State within Economic Policy: Theoretical Categorization. In: Proceedings of the International Scientific Conference: ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. ISSN 2571-1776.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. et al. Hospodářská a sociální politika. 4. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní. 2018, 388 p. ISBN 978-80-86572-83-3.
 • KOTLÁN, P. Princip subsidiarity trestní represe a judikatura Nejvyššího soudu ČR. In: Dny práva 2017 – Days of Law 2017. Část IX. Brno: Masarykova univerzita, 2018, pp. 138-156. ISBN 978-80-210-9046-0.
 • KOTLÁN, P. Problematické aspekty práv poškozeného v přípravném řízení trestním. In: Cofola 2018. Část VI. Brno: Masarykova univerzita, 2018, pp. 79-97.
  ISBN 978-80-210-9070-5.
 • KOTLÁN, P. Vybrané problémy dokazování trestného činu zkrácení daně. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Ministerstvo vnitra ČR, 2018, LI(2), pp. 135-146. ISSN 1210-9150.
 • KOVAC, R., POLONOVA, J., PROCHAZKOVA, K., MIKOLASOVA, C., KRCMERY, V., BERNADIC, M., KISAC, P., KALAVSKY, E., MRAZOVA, M., MATEICKA, F., LISKOVA, A., MAMOVA, A., OLAH, M., HERDICS, C., IBRAHIM, M. Absence of TB and HIV in sheltered homeless population of Bratislava (Slovakia). Lekarsky Obzor, 2018, 67(6), pp. 202-203. ISSN 0457-4214.
 • KOVAC, R., KRCMERY, V., OLAH, M., SMIDOVA, M., MIKOLASOVA, G., PROCHAZKOVA, K., POLONOVA, J., KMIT, I., SLAVIKOVA, P., JACKULIKOVA, M., PALENIKOVA, M., TOPOLSKA, A., SUBRAMANIAN, S., CINTULOVA, L., DACOK, J., STANKOVA, P., SHAHUM, A. False Fear from Marginalized Groups (Homeless, Orphans, Migrants) to Our Society – No Carriers of Dangerous Microorganisms. Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018, 2(9), pp. 54-57. ISSN 2222-386X.
 • KŘIBÍKOVÁ, P., TICHÁ, M., POCZATKOVÁ, B. Business Organizational Structure in the Context of Economic Transformation: The Case of the Czech Republic. In: USHAKOV, Denis. Economic Reforms for Global Competitiveness. IGI Global, 2018. ISBN 9781522538561.
 • LAMPART, M., VANTUCH, T., ZELINKA, I., MIŠÁK, S. Dynamical properties of partial-discharge patterns. International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. Taylor & Francis, 2018, 33(5), pp. 1-16. ISSN 1744-5760.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamical properties of a nonautonomous double pendulum model. Mathematical Methods in the Applied Sciences. New York: Wiley, 2018, 41(17), pp. 7106-7114. ISBN 0-000-00000-0.
 • MACEK, R. Labour Taxation and its Impact on Economic Growth – Complex Analysis. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2018, 9(1), pp. 49-61. ISSN 1804-6746.
 • MACEK, R. Social Security Contributions and their Impact on Economic Growth. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018, p. 185. ISSN 2571-1776.
 • MACKOVÁ, M. Persons with disabilities and possible barriers to hospitalizaton. In: BOČÁKOVÁ, O., KUBÍČKOVÁ, D. (eds.) Interdisciplinary aspects of social and health issues in present society.Brno: Tribun, 2018, p. 220. ISBN 978-80-263-1396-0.
 • MIKOLASOVA, G., SETA, S., HOIN, H., OTRUBOVA, J. BENCA, J., BARTKOVJAK, M., HVIZDAK, F., DURCOVA, B., OLAH, M., BERESOVA, A., HAJ, P. A. Improved Adherence to ART in Children – Orphans with AIDS Results in the Decreasing Occurrence of Tuberculosis (Research paper). Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018, 4(9),
  pp. 81-83. ISSN 2222-386X.
 • MOŠOVÁ, M., PULKERTOVÁ, M., CHYTIL, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens? Czech and Slovak Social Work. 2018, 18(1),
  pp. 53-66. ISSN 1213-6204.
 • MURÍN, M. Vplyv verejného dlhu a jeho štruktúry na ekonomického rast vybraných vyspelých krajín. Politická ekonomie, 2018, 66(2), pp. 178-200. ISSN 0032-3233.
 • MUSS, C., BENCA, G., NADDOUR, A., KRCMERY, V., SRAMEKOVA, M., SIMONEK, T., JACKULIKOVA, M., DRGOVA, J., MATULNIKOVA, L., KOVAC, R., POLONOVA, J., PROCHAZKOVA, C., KOVAC, M. OLAH, M. BELOVICOVA, M., BARTOSOVIC, I., ZOLLER, C. (2018) Migrants Versus Homeless Population in Rehabilitation and Physiotherapy Facilities Suffering from Ectoparasites – Scabies is not a Medical but Social Problem. Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018. 3(9), pp. 67-70. ISSN 2222-386X.
 • NADDOUR, A., JACKULIKOVA, M., DRGOVA, J., SUVADA, J., KMIT, I., HOCHMAN, R., KRCMERY, V., LISKOVA, A., BENCA, J., CAUDA, R., PALENIKOVA, M., OLAH, M., BELOVICOVA, M., HERDICS, G. Joint, Soft Tissue and Wound Infections in Physiotherapy Patients from a Mobile health Care Unit in a Refugee Camp in Northern Bosnia. Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018, 3(9), pp. 19-23. ISSN 2222-386X.
 • NAVRÁTIL, B. European Governance – Reflection and Future. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2018, pp. 1068-1073. ISBN 978-80-248-4169-4, ISSN 2571-029X.
 • NAVRÁTIL, B., POLEDNÍKOVÁ, E. Dalším západobalkánským zemím se otevírají dveře do Evropské unie. Měsíčník EU Aktualit. Česká spořitelna, 2018, 177(červen 2018), pp. 8-8. ISSN 1801-5034.
 • ÖZER, M., FIDRMUC, J., ERYURT, MA. Maternal education and childhood immunization in Turkey. Health Economics, 2018 27(8), pp. 1218-1229. ISSN 1057-9230.
 • PETR, P., DOSTALÍK, P., HORÁK, O. Divided Ownership – development and its perspectives. Danube – Law, Economics and Social Issues Review, 2018, 9(2), pp. 81-95.
  ISSN 1804-6746.
 • SERENČÍŠOVÁ, J., KLIKA, Z., KOLOMAZNÍK, I., BARTOŇOVÁ, L., BARAN, P. Relationships among coking coals and related cokes characteristics: A statistical evaluation. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2018, 15(3), pp. 311-322. ISSN 1214-9705.
 • SUBRAMANIAN, S., BELOVICOVA, M., VANSAC, P., PALUN, M., RADKOVA, L., OTRUBOVA, J., VLCEK, R., BENCA, J., OLAH, M., MATULNIKOVA, L., SRAMKOVA, M., CMOREJ, P., KRCMERY, V., SHAHUM, A. Rehabilitation and Nursing Homes with Elderly and Homeless Population, Lessons not only for Physiotherapy but also for Epidemiology? Clinical Social Work and Health Intervention. Vienna: GAP, 2018, 3(9), pp. 64-69. ISSN 2222-386X.
 • ŠIGUT J. Informatika a práce s Internetem, Studijní opora pro výuku Akademie lll. věku, Vysoká škola sociálně správní Havířov, o.p.s., Havířov 2018.
 • ŠIGUT J. Informatika, Studijní opora pro výuku Akademie lll. Věku, Vysoká škola sociálně správní Havířov, o.p.s., Havířov 2018.
 • TICHÁ, M. Population and Social-Economic Development. In: Proceedings of the International Scientific Conference: ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018, pp. 385-392. ISSN 2571-1776.
 • TUMA, J., ONDRUŠOVÁ, Z. Assisting families at Risk of Poverty in the Context of Social Services. Clinical Social Work and Health Intervention. CSWHI 2018, 9(2), pp. 101-105. ISSN 2222- 386X.
 • VANTUCH, T., LAMPART, M., PRÍLEPOK, M. An examination of an entropy based features on partial discharge pattern. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 679. Cham: Springer, 2018, pp. 265-275. ISBN 978-3-319-68320-1.
 • ZTRATIL, M. Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského. Práce a mzda. 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 66(1/2018), pp. 51-52. ISSN 0032-6208.
 • ZTRATIL, M. Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení. Práce a mzda. 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 66(12/2018),
  pp. 9-13. ISSN 0032-6208.
 • BERAN, V. Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 – 2015. Bulletin No. 11. Praha: VÚPSV, v. v. i. 2017, 57 p.
  ISBN 978-80-7416-313-5.
 • BERAN, V., GODAROVÁ, J. Manuál volnočasových aktivit seniorů (certifikovaná metodika). Praha: VÚPSV, v. v. i. 2017, 92 p. ISBN 978-80-7416-318-0.
 • BERAN, V., GODAROVÁ, J. The Impact of Population Aging on GDP in the Czech Republic. In: Proceedings of the Internaional Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN GLOBAL ENVIRONMENT. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 47-60. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • BERAN, V., ŘÍHOVÁ, L. Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí. Praha: VÚPSV, v. v. i. 2017, 42 p. ISBN 978-80-7416-321-0.
 • DRWIEGA, T., LAMPART, M., OPROCHA, P. Limit sets, Attractors and Chaos. Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2017, 16(1), pp. 53-69. ISSN 1575-3592.
 • FARANA, R., FORMÁNEK, I, KLIMEŠ, C., WALEK, B. Warehouse Stock Prediction Based on Fuzzy-Expert System. Software Engineering Trends and Techniques in Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing. Proceedings of the 6th Computer Science On-line Conference 2017 (CSOC2017), 2017, pp. 36-43. ISSN 2194-5357; ISBN 978-3-319-57140-9.
 • FIDRMUC, J., CABRAS, S., TENA, J.D. Minimum Wage and Employment: Escaping the Parametric Straitjacket. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2017, 11(2017–15). ISSN 1864-6042.
 • HANUŠ, D. Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky. Kunovice: EPI. 2017, 99 p. ISBN: 978-80-7314-397-8.
 • HANUŠ, D. Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a její reflexe v právním řádu ČR. In: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM – II. ROČNÍK: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM – II. ROČNÍK príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 09. mája 2017, pod záštitou Profesora JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulty. BRATISLAVA, JÚL 2017 2017-05-05 Bratislava. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017, pp. 463-474. ISBN 978-80-89453-33-7.
 • HERDICS, G., PROCHAZKOVA, K., MIKLOSKOVA, M. et al. A daily Low-threshold Integration Center for the Homeless. Model of Social and Healthcare for Excluded Populations. Clinical social work and health intervention, 2017, 8(1), pp. 19-22. ISSN 2076-9741/Online ISSN 2222-386X.
 • HOLUBOVÁ, M., PILNÝ, J., REMR, J., ŠVARC, A., MACKOVÁ, M. Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu. Česká Revmatologie, 2017, 25(1), pp. 41-48. ISSN 1210-7905.
 • KLIKA, Z., SEIDLEROVÁ, J., KOLOMAZNÍK, I., HUNDÁKOVÁ, M. Vermiculite as efficient sorbent of Ce-III and Ce-IV. Environmental Chemistry, 2017, 14(1), pp. 39-47.
  ISSN 1448-2517.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Role of Social Policy within Economic Policy: Theoretical Categorization. In: Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 143-151. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • KLIMEŠ, C, KRAJČÍK, V, FARANA, R. Proposal of Complex Software Applications. Software Engineering Trends and Techniques in Intelligent Systems. Volume 3. Cham: Springer Switzerland. 2017, pp. 53-61. ISBN 978-3-319-57140-9.
 • KOTLÁN, P. Daňová kriminalita a problematické aspekty trestní odpovědnosti. In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční: sborník příspěvků
  z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2017, pp. 68-81. ISBN 978-80-210-8675-3.
 • KOTLÁN, P. Typologie pachatelů na příkladech realitní trestné činnosti. Kriminalistický sborník, 2017, 61(3), pp. 50-54. ISSN 1453-259X.
 • KOTLÁN, P., KOTLÁN, I., LAMPART, M. Obecní studijní předpoklady a testy studijních předpokladů – cvičebnice. 9. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates. 2017, 209 p.
  ISBN 978-80-86572-81-9.
 • KOTLÁN, P., KOTLÁN, I., LAMPART, M. Studijní předpoklady a základy logiky – učebnice. Brno: Institut vzdělávání Sokrates. 2017, 207 p. ISBN 978-80-86572-80-2.
 • LAMPART, M. A Survey of Cournot Oligopoly Dynamics. In: Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 321-332. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • LAMPART, M., MARTINOVIČ, T. A survey of tools detecting the dynamical properties of one-dimensional families. Advances in Electrical and Electronic Engineering. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017, 15(2), pp. 304-313. ISSN 1336-1376.
 • LAMPART, M., OPROCHA, P., DRWIEGA, T. Limit Sets, Attractors and Chaos. Qualitative Theory of Dynamical Systems. Springer, 2017, 16(1), pp. 53-69. ISSN 1575-5460.
 • MACEK, R. Why Should Labour Taxation be Reduced? In: Conference Proceedings 7th EACO International Scientific Conference. Ostrava: EACO, 2017, 75 p.
  ISBN 978-80-905405-3-8.
 • MACKOVÁ, M. Deaktivace kardiostimulátoru u terminálně nemocných. In: Zborník Nové trendy v ošetrovaťelstve III. Trnava, Trnavská univerzita, 2017, pp. 23-28.
  ISBN 978-80-8082-987-2.
 • MACKOVÁ, M. Institut dříve vyslovených přání z pohledu sociálního pracovníka. In: GRENDOVÁ, K. (ed) Etické problémy súčasnosti. Trnava, Trnavská univerzita, 2017, pp. 99-103. ISBN 978-80-568-0024-9.
 • MACKOVÁ, M. Profesní identita hospicových sociálních pracovníků. In: Sborník příspěvků Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno, Tribun, 2017, pp. 292-309. ISBN 978-80-1170-6.
 • MACKOVÁ, M., KOTLÁN, I. Deactivation of a Pacemaker: Ethical Approach or Managerial Failure? DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, 8(4), pp. 229-235. ISSN 1804-6746.
 • MAJEROVÁ I., NEVIMA, J. et al. Competitiveness of The Visegrad Group Plus Countries. Prag: Professional Publishing. 2017. ISBN 978-80-88260-01-1.
 • MAJEROVÁ, I., NEVIMA, J. The measurement of human development using the Ward method of cluster analysis. Journal of International Studies, 2017, 10(2), pp. 239-257.
  ISSN 2306-3483.
 • MURÍN, M. Can Shifts in Public Debt Structure Influence Economic Growth of Advanced Economies? In: Conference Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods In Economics. Hradec Králové: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, pp. 492-498. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • MURÍN, M. Life after Debt. In: Proceedings of the 7th EACO International Scientific Conference. Split: European Association Comenius – EACO, 2017, pp. 1-8.
  ISBN 978-80-905405-3-8.
 • NÁLEPOVÁ, V. Affects Corporate Taxation Economic Growth? – Dynamic Approach for OECD Countries. European Journal of Business Science and Technology. 2017, 3(2),
  pp. 132–147. ISSN 2336-6494.
 • NAVRÁTIL, B. Perspectives of the European Integration Development. In: Medzinárodné vzťahy 2017. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7;
  ISSN 2585-9412.
 • NAVRÁTIL, B. The European Union on the Crossroads: Multi-speed or Ever-closer Future. In: Facets of International Cooperation: Economy, Politics, Culture : conference proceedings: April 4, 2017, Rostov na Donu, Russia. Rostov na Donu: Donskoj gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2017. pp. 36-41. ISBN 978-5-7890-1389-2.
 • ONDRUŠOVÁ, Z., OLÁH, M., VAVREČKOVÁ, V. Rozvojové trendy sociálnej práce. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2017. 127 p. ISBN 978-80-87291-22-1.
 • PETR P. General features and legal development of the housing situation in the Czech republic. In: Conference Proceedings 6th EACO International Scientific Conference, 2017. ISBN 978-80-905405-3-8.
 • PETR, P. Vlastnictví bytů – kondominium. Praha: C.H. Beck. 2017, 140 p. ISBN: 978-80-7400-665-4.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Consequences of the Modernization of Society and Possible Coping Mechanisms, with an Example from Italy. Sociální práce/Sociálna práca, 2017, 1/2017,
  pp. 47-58. ISSN 1213-6204.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M. Actual Problems of Social Care in the Czech Republic. In: Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 301-310. ISBN 978-80-87291-20-7.
 • VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M., ONDRÚŠOVÁ, Z. Substitute Child Care as a Current Problem of Social Care in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, 8(4), pp. 237-248. ISSN 1804-6746.
 • ZTRATIL, M. Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období. Práce a mzda. 2017. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 65(9/2017), pp. 28-29.
  ISSN 0032-6208.
 • BERAN, V. Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009– 2014. Bulletin No. 10. Praha: VÚPSV, v. v. i. 2016, 55 p. ISBN 978-80-7416-251-0.
 • BERAN, V., FRANEK, J. A Comparison of The Social Benefits Systems in The Czech Republic on Model Households During Right-Wing (2011) and Left-Wing (2015) Governments Rule. In: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian university in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016, pp. 54-63.
  ISBN 978-80-7510-210-2.
 • BERAN, V., FRANEK, J. Illegal Employment in the Czech Republic. In: Proceedings of 13th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. VŠB – Technical University of Ostrava, 2016, pp. 19-27. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • ČERNEK, M., STAŇKOVÁ, Š. International and Intercultural Management. Series of Economics Textbooks (SOET), 26. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3903-5.
 • DELAGE, A., COUTAND, Y., MELINZ, G., PENNERSTORFER, A., ZIERER, B., BOTEK, O., ULČÁKOVÁ, Š., DOŘIČÁKOVÁ, Š., MANDRYSZ, W., REBELEANU, A., POPESCU, L., ÚATYÁN, L. Social Enterprise in the Czech Republic. THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 2016, pp. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
 • DITTRICH, P., STAŇA, J. Hodnocení nejen služební (Příručka pro hodnotitele a hodnocené ve veřejné správě). Praha: IVS. 2016, 79 p. ISBN 978-80-86976-36-5.
 • FALTOVÁ, Š. Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda. 2016. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016.
 • FIALA, J., ŠIGUT, J., MINISTR, J. Výuka „informatických“ předmětů v ekonomických (manažerských) studijních programech. In: Zborník 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Súčasné trendy a výzvy vo vede a vzdelávaní“. Poprad, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2.
 • FIDRMUC, J., FIDRMUC, J. Foreign Languages and Trade: Evidence from a Natural Experiment. Empirical Economics, 2016, 50(1), pp. 31-49. ISSN 1435-8921.
 • FIDRMUC, J., HUANG, S. Unemployment, Growth and Speed of Transition in China. Asian Economic Papers, 2016, 15(1), pp. 156-170. ISSN 1535-3516.
 • HAJJ, PA., PUTEKOVA, S., KABÁTOVÁ, J. et al. Are migrants from Middle East carriers of multi-resistant bacteria? Clinical social work and health intervention, 2016, 7(3),
  pp. 10-13. ISSN 2076-9741/Online, ISSN 2222-386X.
 • HANUŠ, D. Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR. Kunovice: EPI. 2016, 53 p. ISBN 978-80-7314-348-0.
 • JAJKOWICZ, O. Determinants of the shadow economy in the selected European Union member countries. In: 34th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME) : proceedings papers. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. pp. 343-348. ISBN 978-80-7494-296-9.
 • JAJKOWICZ, O. Shadow economy in the Czech Republic: Estimation using the Labour approach. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné, 2016, pp. 55-68. ISBN 978-80-7510-210-2.
 • JAJKOWICZ, O., TICHÁ, M. Employment in Shadow Economy In The Czech Republic: Estimation Using The Labour Approach. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. pp. 267-273. ISBN 978-80-7510-210-2.
 • JANKŮ, J., MACEK, R., KLIKOVÁ, Ch. Political Business Cycles in the OECD Countries: An Initial Analysis. In: Economic Policy in the European Union Member Countries XIV. Karviná: OPF SU, 2016, pp. 274-285. ISBN 978-80-7510-210-2.
 • KLIKA, Z., KOLOMAZNÍK, I., MATÝSEK, D., KLIKOVÁ, Ch. Critical evaluation of a new method for quantitative determination of minerals in solid samples. Crystal Research & Technology, 2016, 51(4), pp. 249-264. ISSN 1521-4079.
 • KLIKA, Z., SEIDLEROVA, J., VALÁŠKOVA, M., KLIKOVÁ, Ch., KOLOMAZNIK, I. Uptake of Ce(III) and Ce(IV) on montmorillonite. Applied Clay Science, 2016, pp. 132-133, pp. 41-49. ISSN 0169-1317.
 • KOTLÁN, P. Criminal Liability of Legal Person in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression. Danube: Law and Economics Review, 2016, 4, pp. 215-228. ISSN 804-6746.
 • KOTLÁN, P. Criminal Liability of Legal Persons in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(4), pp. 215–228. ISSN 1804-6746.
 • KOTLÁN, P. Hmotněprávní subsidiarita trestní represe a její aplikace na ekonomickou kriminalitu. 2016. In: ASPI [právní informační systém]: WoltersKluwer ČR.
 • KOTLÁN, P. Problémy vyšetřování ekonomické kriminality spojené s existencí nefunkční obchodní společnosti. In: Sborník konference „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2016, pp. 242-251. ISBN 978-80-210-8332-5.
 • KOTLÁN, P. Specifické rysy trestné činnosti na realitním trhu. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2016, XXXXIX(3), pp. 211-222. ISSN 1210-9150.
 • LAMPART, M., OPROCHA, P. Chaotic sub-dynamics in coupled logistic maps. Physica D: Nonlinear Phenomena, 2016, 335, pp. 45-53. ISSN 0167-2789.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Application of a double-impact-element for vibrations attenuation of a machine mounted on nonlinear support. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin: Springer Verlag, 2016, pp. 505-514. ISBN 978-3-319-29503-9.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamical properties of a non-autonomous bouncing ball model forced by non-harmonic excitation. Mathematical Methods in the Applied Sciences. New York: John Wiley & Sons, 2016, 39(16), pp. 4923-4929. ISSN 0170-4214.
 • MURÍN, M. Vplyv spôsobu tvorby fiškálneho deficitu na ekonomický rast. Politická ekonomie, 2016, 64(2), pp. 176-192. ISSN 0032-3233.
 • NAVRÁTIL, B. Ever-Closer or Multi-Speed Union. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016: ICEI 2016: [Part 1-2]: May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2016, pp. 649-655. ISBN 978-80-248-3911-0.
 • NAVRÁTIL, B. The Consequences of the UK Withdrawal from the European Union – Possible Scenarios. In: Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice Castle, Slovensko, 1.-2. decembra 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016, pp. 883-892.
  ISBN 978-80-225-4365-1.
 • NAVRÁTIL, B. The European Union and Its Enlargement after the British Referendum. In: Conference Proceedings, 14th International Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries” September 14-16, 2016. Petrovice u Karviné. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration, 2016, pp. 490-496. ISBN 978-80-7510-210-2.
 • OLÁH, M. rec. MUHLPACHR, P., MOJTOVÁ, M. Alternative child custody „Cochem´s model. Nadlac: Editura Ivan Krasko. 2016, 221 p. ISBN 9789731077060.
 • OLÁH, M., ONDRUŠOVÁ, Z. et al. Dôležitosť rodiny pri socializácii dieťaťa s epilepsiou. Striedavá osobná starostlivosť o dieťa „Cochemská prax.“ Alternative Child Custody „Cochem´s Model.“ Rumunsko – Nadlac, Vydavateľstvo Ivan Krasko. 2016, 224 p. ISBN 978-973-107-106-0.
 • OLÁH, M., ONDRUŠOVÁ, Z. et al. Sociálna práca v praxi (najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce), Bratislava: IRIS – VŠSS v Havířove. 2016, 398 p. ISBN 9788089726585.
 • ONDRUŠOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, Z. Kultúrno-spoločenské aspekty práce s onkologickým pacientom/Cultural-social aspekts of working with cancer patients. Central European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH), 2016, pp. 155-169. ISSN 1898-8431.
 • PETR, P. Nové právo k povrchu. Praha: C.H. Beck. 2016, 110 p. ISBN 978-80-7400-545-9.
 • PETR, P. Superficiary Right of Building: Origin and Development in Central Europe. DANUBE: Law, Economics ans Social Issues Review, 2016, 7(2), pp. 131-140. ISSN 1804-6746.
 • PETR, P. Superficies solo (non) cedit aneb Nad Tatrou sa blýská. Právní rozhledy, 2016, 21, pp. 748-753. ISSN 1210-6410.
 • STAŇA, J. V západní Evropě se jedná o poválečný fenomén: Muslimové a dnešní Evropa. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2016, 27(16), pp. 26-27.
  ISSN 1213-6581.
 • UHROVÁ, N., SKALKA, P. The Impact of Minimum Wage Changes on Management in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2016, 7(3),
  pp. 183–189. ISSN 18046746.
 • VARADZIN, F. Global Public Goods and Integration. In: 3rd International Conference on European Integration (ICEI), Ostrava, CZECH REPUBLIC, MAY 19-20, 2016.
  ISBN 978-80-248-3911-0.
 • VAVREČKOVÁ, V. Sociálně-právní ochrana dětí (srovnání systémů v ČR a SR). In: OLÁH, M. (ed.): Sociálna práca v praxi. Bratislava: IRIS s.r.o. 2016, pp. 144-191.
  ISBN 978-80-89726-58-5.
 • BECK, V. Some Aspects of the Personnel Management in Social Enterprises in the Czech Republic. In: 13th International Scientific Conference on Hradec Economic Days. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management, Dept Econ, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC, FEB 03-04, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2.
 • BERAN, V., FRANEK, J. The Competitiveness of the Czech Republic within the European union from Labour Costs Perspective. In: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2015, pp. 79-87. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • BERAN, V., ŘÍHOVÁ, L. Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008 – 2013. Bulletin No. 9. Praha: VÚPSV, v. v. i. 2015, 56 p.
  ISBN 978-80-7416-237-4.
 • BLÁHA, J., ČERNEK, M. Business Ethics and CSR. Series of Economics Textbooks (SOET), 20. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1.
 • FALTOVÁ, Š. Daňový únik. In: BABČÁK, V., ROMÁNOVÁ, A., VOJNÍKOVÁ, I. et al. Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky I. diel. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
  v Košiciach. 2015. pp. 129-138, 379 p. ISBN 978-80-8152-303-8.
 • FALTOVÁ, Š. The New Concept of Taxation of Transfers of Real Estate in the Czech Rapublic. In: RADVAN, M. System of Tax Law. In System of Financial Law: System of Tax Law: Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, Faculty of Law. 2015, pp. 374-380, 388 p. ISBN 978-80-210-7827-7.
 • FALTOVÁ, Š. Vybrané otázky finančního práva – řídící kontrola u místních poplatků. In: Cofola 2015: sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. pp. 1017-1028. ISBN 978-80-210-7976-2.
 • FIDRMUC, J. Political Economy of Transfer Unions. European Journal of Political Economy, 2015, 40, pp. 147-157. ISSN 0176-2680.
 • FIDRMUC, J., FIDRMUC, J., HUANG, S. Whither China? Reform and economic integration among Chinese regions. China Economic Review, 2015, 33, pp. 94-110. ISSN 1043-951X.
 • FIDRMUC, J., TENA, J.D. Friday the 13th: The Empirics of Bad Luck. Kyklos, 2015, 68(3), pp. 317-334. ISSN 0023-5962.
 • HALFAROVÁ, L. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava. 2015, 185 p.
  ISBN 978-80-7464-729-1.
 • HANUŠ, D. Společenská a právní problematika osvojení v současnosti. In: RADVANOVÁ, S. et al. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck. 2015, pp. 64-75. ISBN 978-80-7400-578-7.
 • JAJKOWICZ, O. Determinants of the shadow economy in the EU countries: empirical verification. In: Mathematical Methods in Economics, MME 2015: 33rd international conference : conference proceedings : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. Plzeň: University of West Bohemia, 2015, pp. 310-314. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • JAJKOWICZ, O. Driving forces of development of the shadow economy: New empirical evidence for EU member countries. In: Conference proceedings of 13th International Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries. 2015. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015, pp. 245-255.
  ISBN 978-80-248-3796-3.
 • JAJKOWICZ, O., DROBISZOVÁ, A. The Effect of Corruption on Government Expenditure Allocation in OECD Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendel University in Brno, 2015, 63(4), pp. 1251-1259. ISSN 1211-8516.
 • JANOVEC, M., FALTOVÁ, Š., VALACHOVÁ, M. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. 2015, Presentation (Anual Report).
 • KLIKOVÁ, Ch. Competitiveness of Countries in Global Environment. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, pts I and II. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2015, pp. 379-387. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KLIKOVÁ, Ch. Konkurenceschopnost zemí V4 z hlediska strategie Evropa 2020. In: Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU, 2015, pp. 228-236. ISBN 978-80-225-4078-0.
 • KLIKOVÁ, Ch. Political Aspects of the Economic Policy of the Czech Republic. In: Economic Policy in the European Union Member Countries XIII. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2015,
  pp. 275-287. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • KLIMEŠ, C., BARTOŠ, J. IT/IS security management with uncertain information. Kybernetika, 2015, 51(3), pp. 408-419. ISSN 0023-5954.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z., MURÍN, M. The Interaction Between Fiscal Policy and Economic Growth: Case of OECD Countries. In: Proceedings of the 8th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business. Marseille: EUROMED Press, 2015, pp. 1339-1352. ISBN 978-9963-711-37-6.
 • KOTLÁN, P. Dopad rekodifikace soukromého práva na prověřování hospodářské kriminality. Kriminalistický sborník, 2015, LIX(2), pp. 47-51. ISSN 1453-259X.
 • KOTLÁN, P. Tunelování obchodních společností. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, 2015, XXXXVIII(4), pp. 254-264. ISSN 1210-9150.
 • KOTLÁN, P. Výnosy z trestné činnosti a zajištění majetku. Kriminalistický sborník, 2015, LIX(1), pp. 47-52. ISSN 1453-259X.
 • LAMPART, M. Lebesgue measure of recurrent scrambled sets. In: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Volume 112. London: Springer Verlag, 2015. pp. 115-125. ISBN 978-3-319-12327-1.
 • LAMPART, M. Necessity of the third condition from the definition of omega chaos. Applied Mathematics and Information Sciences. Natural Sciences Publishing, 2015, 9(5),
  pp. 2303-2307. ISSN 1935-0090.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Vibration attenuation of an electromechanical system coupled with plate springs damped by an impact element. International Journal of Applied Mechanics, 2015, 7(3), pp. 1550043. ISSN 1758-8251.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J.Vibration attenuation of the electromechanical system by a double impact element. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 370. Basel: Springer, 2015. pp. 355-364. ISBN 978-3-319-21205-0.
 • MACEK, R. Vplyv jednotlivých daní na ekonomický rast v krajinách OECD: Dynamická panelová regresia. Ekonomický časopis, 2015, 7, p. 718. ISSN 0013-3035.
 • MACEK, R., JANKŮ, J. The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth Depending on Institutional Conditions. Acta Academica Karviniensia, 2015, 15(2), pp. 95-107.
  ISSN 1212-415X.
 • MACEK, R., MACHOVÁ, Z., JANIČKOVÁ, L., BARANOVÁ, V. Effective Corporate Taxation in the European Union and the Czech Republic. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2015, 95 p.
  ISBN 978-80-248-3750-5.
 • MACKOVÁ, M. Deactivation of pacemacers and ICDs in the end of life. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2015, 6(2), pp. 232-236. ISSN 2336-3517.
 • MACKOVÁ, M. Dying single parent with minor child. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2015, S3, pp. 20-22. ISSN 1339-4193.
 • MACKOVÁ, M. Plánování péče o děti umírajících rodičů samoživitelů. In: II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. pp. 52-59. ISBN 978-80-7395-895-4.
 • MACKOVÁ, M. Profesní identita sociálních pracovníků v hospici. Brno: Tribun. 2015. 65 p. ISBN 978-80-260-8950-6.
 • MACKOVÁ, M. Sociální práce s umírajícími a pozůstalými. Brno: Tribun. 2015, 102 p. ISBN 978-80-260-8950-0.
 • MACHOVÁ, Z., KOTLÁN, I. Legal Certainty – Possible Problem of Tax Policy in Developed Countries? Politická ekonomie, 2015, 63(7), pp. 833-846. ISSN 0032-3233.
 • MASÁR, J., WALEK, B., KLIMEŠ, C., FARANA, R. Fuzzy Based Audit of Operating Systems. In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). Rhodos: American institute of Physics, 2015. pp. 5500101-5500104. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 • MURÍN, M. Distortionary Effects of Public Debt – Could Prolonged FIscal Deficit Period Have Impact on The Role of Fiscal Policy in Economic Growth? In: Proceedings of 13th International Scientific Conference “ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES”. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2015, pp. 396-405. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • MURÍN, M., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Importance of Tax Fairness in a National Economy. In: Proceedings of the 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. Norristown: IBIMA, 2015, pp. 230-239. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • NÁLEPOVÁ, V., JANÍČKOVÁ, L.. Effective Corporate Tax Rates in the Selected Sectors: the Case Of The Czech Republic. In Economic Policy in the European Union Member Countries: XII. international scientific conference: 16th – 18th September 2014, Beltine Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015, pp. 22-34. ISBN 978-80-7510-114-3.
 • NAVRÁTIL B. Economic Governance in the European Union. In: Проблемы и тенденции трансформации мировой экономики. Rostov na Donu: Don State Technical University, 2015, pp. 199-210. ISBN 978-5-7890-1023-5.
 • NAVRÁTIL, B. Changes of the EU Governance in the Post-Lisbon Period and their Pitfalls. In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie: Zámok Smolenice, 3. – 4. december 2015. Bratislava: Ekonóm, 2015, pp. 523-529. ISBN 978-80-225-4219-7.
 • NAVRÁTIL, B., MINARČÍKOVÁ, E. The EU Enlargement in the Terms of Past and Future Perspectives. In: Proceedings of the Conference on EU Enlargement Policy. Praha: VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2127-5.
 • NEVIMA, J., MAJEROVÁ, I. The Application of two Econometric Models in The ß-Convergence Approach in the Case of Visegrad Four Regions, Transformations in Business & Economics, 2015, 14(2A) (35A), pp. 549-562. ISSN 1648-4460.
 • OLÁH, M., IGLIAROVÁ, B. Sociálne služby v legislatíve a praxi. Bratislava: IRIS. 2015, 188 p. ISBN 978-80-89726-34-9.
 • SAMARGANDI, N., FIDRMUC, J., GHOSH, S. Is the Relationship between Financial Development and Economic Growth Monotonic? Evidence from a Sample of Middle Income Countries. Nahla Samargandi. World Development, 2015, 68, pp. 66-81. ISSN 0305-750X.
 • TICHÁ, M. Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015, 221 p. ISBN 978-80-248-3821-2.
 • TUNALI, C. B., FIDRMUC, J. State Aid Policy in the European Union. Journal of Common Market Studies, 2015, 53(5), pp. 1143-1162. ISSN 1468-5965.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Social Entrepreneur and Its Connection to the Modernization of the Society. In: Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015., pp. 13-21. ISBN 978-83-7996-203-7.
 • YANG, W., FIDRMUC, J. AND GHOSH, S. Macroeconomic effects of fiscal adjustment: A tale of two approaches. Journal of International Money and Finance, 2015, 57, pp. 31-60. ISSN 0261-5606.
 • BARTOŠ, J., WALEK, B., KLIMEŠ, C., FARANA, R. Fuzzy application with expert system for conducting information security risk analysis. In: Proceedings of the 13th European Conference on Cyber Warfare and Security. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. pp. 33-41. ISBN 978-1-910309-25-4.
 • BARTOŠ, J., WALEK, B., KLIMEŠ, C., FARANA, R. Fuzzy tool for conducting information security risk analysis. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velke Karlovice, Czech Republic: VŠB-TU Ostrava, 28. – 30. 5, 2014, pp. 28-33. ISBN 978-1-4799-3527-7.
 • BECK, V. The Social Entrepreneurship Versus the Economic Development Of The Regions in the Czech Republic. In: 12th International Conference on Hradec Economic Days (HED 2014): Economic Development and Management of Regions. Univ Hradec Kralove Dept Econ, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC, FEB 04-05, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6.
 • BERAN, V., FRANEK, J. The Influence of Tax and Social System on Labour Supply of Low-Income Single Individual. In: Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. VŠB – Technical University of Ostrava, 2014, pp. 32-40. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • BERAN, V., SZABO, J. Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007 – 2012. Bulletin No. 8. Praha: VÚPSV, v. v. i. 2014, 52 p.
  ISBN 978-80-7416-149-0.
 • BRADÁČ, V., WALEK, B., KLIMEŠ, C. A FARANA, R. A new way how to assess student’s knowledge of the English language in e-learning. In: ICERI2014 Proceedings. Sevila: IATED Academy, 2014. IATED Academy, 2014, pp. 1708-1717. ISBN 978-84-617-2484-0.
 • DOBRÍKOVÁ, P., MACKOVÁ, M. Identity of social worker in hospice. In: Social Work Identity in Europe. An Academic and Professional Debate. Trnava: Trnavská univerzita, 2014, pp. 15-18. ISBN 978-80-8082-776-2.
 • FOJTÍKOVÁ, L., KOVÁŘOVÁ, E., NAVRÁTIL, B., MELECKÝ, L., POLEDNÍKOVÁ, E., DVOROKOVÁ, K., STANÍČKOVÁ, M., KAŇA, R., KOVÁŘOVÁ, J., MRLINOVÁ, M. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava. 2014, 364 p. ISBN 978-80-248-3333-0.
 • GOJOVÁ, A., GOJOVÁ, V., CHYTIL, O., LINDOVSKÁ, E., NEDOMOVÁ, E., ŠPILÁČKOVÁ, M., TICHÁ, I., VONDROUŠOVÁ, K., PAPŘOKOVÁ, A. O způsobech zvládání chudoby
  z perspektivy rodin – podněty pro sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 p. ISBN 978-80-7464-492-4.
 • GOJOVÁ, A., GOJOVÁ, V., ŠPILÁČKOVÁ, M., CHYTIL, O., LINDOVSKÁ, E., NEDOMOVÁ, E., PAPŘOKOVÁ, A., TICHÁ, I., VONDROUŠOVÁ, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families – Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014. 140 p. ISBN 978-80-7464-555-6.
 • GOJOVÁ, A., CHYTIL, O., NEDOMOVÁ, E., ŠPILÁČKOVÁ, M. Sociální exkluze a chudoba. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin – podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. pp. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
 • HALFAROVÁ, L. Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie. Studia Germanistika, Nr. 15/2014. Ostrava, 2014.
 • HORVÁTHOVÁ, P., ČERNEK, M., KASHI, K. Ethic Perception in Business and Social Practice in the Czech Republic. Journal of Applied Economic Sciences, 2014, IX, 4(30),
  pp. 646-659. ISSN 1843-6110.
 • HORVÁTHOVÁ, P., ČERNEK, M., KASHI, K. Selected Indicators of Ethics Perception in the Czech Republic Business. Proceedings of the 2014 International Conference on Economics, Management and Development. Interlaken, 2014, pp. 180-187. ISBN 978-1-61804-217-0.
 • CHYTIL, O. Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia?. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2014. pp. 277-287. ISBN 978-80-7144-220-2.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A. A KELLER, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
 • JAJKOWICZ, O. Estimating the Size of the Shadow Economy in the Czech Republic. Economic Policy in  European Union Member Countries. In: Conference Proceedings, XII. International Scientific Conference. Ostravice, Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2014, pp. 338-349. ISBN 978-80-7510-045-0.
 • KAŠTAN, M. Acceptable Indicators of Intellectual Property Protection and their Covariance in the Czech Republic. In: Recenzovaný sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie: 16.-18. září 2014, Betline Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. pp. 428-437. ISBN 978-80-7510-045-0.
 • KAŠTAN, M. What Type of Revenue Nourishes the Increase of Fiscal Redistribution among European Countries?. In: 4th International Scientific Conference on Taxes in the World. Brno: European Association Comenius, 2014. pp. 69-77. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • KLIKA, Z., SERENČÍŠOVÁ, J., KOŽUŠNÍKOVÁ, A., KOLOMAZNÍK, I., ŠTUDENTOVÁ, S., VONTOROVÁ, J. Multivariate statistical assessment of coal properties. Fuel Processing Technology, 2014, 128, pp. 119-127. ISSN 0378-3820.
 • KLIKOVÁ, Ch. Are More Competitive EU Countries Less Indebted? In: Proceedings of the 4th International Scientific Conference Taxes in the World. Brno: European Association Comenius, 2014, pp. 59-67. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • KLIKOVÁ, Ch. Competitiveness of Countries in Global Environment. In: Economic Policy in the European Union Member Countries XII. Karviná: OPF SU, 2014, pp. 379-388.
  ISBN 978-80-7510-114-3.
 • KLIKOVÁ, Ch., ŽÁK, M. Multinational Companies in the Czech Republic. Developmental Trends, Organization and Management, Culture and Responsibility. Politická ekonomie, 2014, 62(5), pp. 720-722. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Ch., ŽÁK, M. Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech. Politická ekonomie, 2014, 62(5), pp. 720-722. ISSN 0032-3233.
 • KLIMEŠ, C., FARANA, R. Model of the Decision Support System under Condition of Non-determination for Manufacturing Process Support. Applied Mechanics and Materials, 2014, 2014(08), pp. 416-423. ISSN 1660-9336.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. Tax Horizon in the OECD Countries. Politická ekonomie, 2014, 62(2), pp. 161-173. ISSN 0032-3233.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z., NĚMEC, D. Possibilities for the Use of Dynamic Modelling in Tax Law. In: Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Taxes in the World. Brno: European Association Comenius – EACO, 2014, pp. 103-115. ISBN 978-80-905405-0-7.
 • KOTLÁN, P. Pravidla lži v trestním právu. Práce do soutěže Ius et societas. 2014. 19 p.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamic properties of the electromechanical system damped by an impact element with soft stops. International Journal of Applied Mechanics, 2014, 6(2), pp. 1450016. ISSN 1758.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamics and efficiency of an impact damper. In: Nostradamus 2014: prediction, modeling and analysis of complex systems. Basel: Springer, 2014. pp. 355-364. ISBN 978-3-319-07400-9.
 • MACEK, R. The Impact of Taxation on Economic Growth: Case Study of OECD Countries. Review of Economic Perspectives, 2014, 4, p. 309. ISSN 1213-2446.
 • MACEK, R., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. How Does Tax Uncertainty Influence Economic Growth? In: Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics. Slany: Melandrium, 2014, pp. 908-919. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • MACKOVÁ, M. Pohled české veřejnosti na paliativní péči. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe, 2014, 8(1), pp. 60-69. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, M., JANÁKOVÁ, B., ZOUNKOVÁ, B., KUBÍČKOVÁ, P. Specifika perioperační péče u osob s tělesnou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus. 2014, pp. 103-109. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • MACKOVÁ, M., MORAVCOVÁ, M., ZOUNKOVÁ, B., JANÁKOVÁ, B., KUBÍČKOVÁ, P. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. Brno: Tribun. 2014, 72 p. ISBN 978-80-263-0862-1.
 • MACKOVÁ, M., ZOUNKOVÁ, B. Specifika perioperační péče u osob se zrakovou disabilitou. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus. 2014, pp. 203-208. ISBN 978-80-86571-24-9.
 • MACHOVÁ, Z., KOTLÁN, I. Expenditures on Collective and Individual Services: Discussion on the Classification of Government Expenditures with Regard to their Inclusion into Growth Models. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2014, 5(4), pp. 287-296. ISSN 1804-6746.
 • MASÁR, J., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C. Mandatory Access Control Policies Based on Vague Requirements. International Journal of Intelligent Computing Research (IJICR), 2014, 5, pp. 396-404. ISSN 2042-4655.
 • NAVRÁTIL, B. EU Governance in the Post-Crisis Period and Its Effects. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 – ICEI 2014: May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2014, pp. 508-5013. ISBN 978-80-248-3388-0.
 • NAVRÁTIL, B. Macroeconomic Imbalancies in the European Union and Current Priorities of Development. In: International Relations 2014 : Contemporary Issues of World Economics and Politics: 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th – 5th December 2014 : conference proceedings. Bratislava: Ekonóm, 2014, pp. 376-385. ISBN 978-80-225-3980-7.
 • OLÁH, M., HERDICS, G., ONDRUŠOVÁ, Z. Fejezetek a szociális munka tárgykorébeol. Budapest: Szent Gellért Kiadó És Nyomda. 500 darab. Old. 2014, 110 p.
  ISBN 987-963-969-594-5.
 • PILNÝ, J., ŠTĚDRÝ, J., ŠVARC, A., EHLER, E., ČIŽMÁR, I., HOLUBOVÁ, M., MACKOVÁ, M. Selektivní denervace karpu při řešení artrotického postižení zápěstí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, 77(3), pp. 359-361. ISSN 1210-7859.
 • SAMARGANDI, N., FIDRMUC, J., GHOSH, S. Financial development and economic growth in an oil-rich economy: The case of Saudi Arabia. Economic Modelling, 2014, 43,
  pp. 267-278. ISSN 0264-9993.
 • SUVADA, J., OLÁH, M., MIHALIK, J., ZAINAB, A., CZARNECKI, P. S. Evidencebased Practice in Social Work Education. Clinical social work 1/2014, 1(5), pp. 4-16. ISSN 2076-9741.
 • TICHÁ, M. Ekonomická prosperita a právní prostředí se zaměřením na vlastnická práva: Česká republika a ostatní postsocialistické země pohledem institucionální ekonomie. Studie 6/2014. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 111 p. ISBN 978-80-86729-99-2.
 • UHROVÁ, N. Last Ten Years of the Visegrad Group Countries in the EU. In: Recenzovaný sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie: 16.-18. září 2014, Betline Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. pp. 1001-1009. ISBN 978-80-7510-045-0.
 • ULČÁKOVÁ, Š. Subjekty sociální ekonomiky poskytující sociální služby. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. pp. 9-15. ISBN 978-80-7464-536-5.
 • BALIBREA, F., GARCIA, JL., LAMPART, M. A note on the definition of alpha limit set. Applied Mathematics and Information Sciences. BAHRAIN: NATURAL SCIENCES PUBLISHING CORP-NSP, 2013, 7(5), pp. 1929-1932. ISSN 2325-0399.
 • BARANOVÁ, V. The Impact of Price-Cost Competitiveness Factors on Economic Growth. Národohospodářský obzor. 2013, 13(2), pp. 63-76. ISSN 1213-2446.
 • BARANOVÁ, V., JANÍČKOVÁ, L. How Fare are We from Slippery Slope? Laffer Curve for V4. In: Taxes in the World, 3rd International Scientific Conference: proceedings, Ostravice, 12.-13.12.2013. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, pp. 13-22. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • BARANOVÁ, V., JANÍČKOVÁ, L. Laffer Curve Application in the Czech Republic Against the Background of Effective Corporate Tax. In: Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, 18.-20. September 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, pp. 5-13.
  ISBN 978-80-248-3095-7.
 • BARTKOVJAK, M., BENCA, J., BABALOVA, M., BEZEKOVA, M., BUKOVINOVA, P., HORVATHOVA, E., HORVATHOVA, D., CEPLOOVA, E., CHABADOVA, N., HVIZDAKOVA, N., VOJTASOVA, L., KALAVSKA, A., MOJTOVA, M., MIKOLASOVA, G., KULKOVA, N., SOKOLOVA, J., MIHALIKOVA, E., SUVADA, J., KRASKOVA, A., ALUMBASI, L.T., ONDRUSOVA, A., KMIT, I., OLÁH, M. et al. Current problems in HIV//AIDS in 2012-2013. Clinical social work 2/2013, 2(4), pp. 126-132. ISSN 2076-9741.
 • BARTOŠ, J., WALEK, B., KLIMEŠ, C. Audit of virtual systems based on vague inputs. In: 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013, pp. 189-193. ISBN 978-147990047-3.
 • BRADÁČ, V., KLIMEŠ, C. Language E-learning Based on Adaptive Decision-Making System. In: Proceedings of the 12th European Conference on e-Learning. Reading: ACPI. 2013, pp. 48-58. ISBN 978-1-909507-84-5.
 • BURIANOVÁ, E., KLIMEŠ, C. Inovace informatických předmětů. In: Inovace informatických předmětů. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2013, pp. 17-18. ISBN 978-80-7375-834-9.
 • FIDRMUC, J., KARAJA, E. Reform, Uncertainty and Spillovers: A Gravity Model Approach. European Journal of Political Economy, 2013, 32, pp. 182-192. ISSN 0176-2680.
 • FIDRMUC, J., TICHIT, A. How I Learned to Stop Worrying and Love the Crisis. Economic Systems, 2013, 37, pp. 542-554. ISSN 0939-3625.
 • GARCIA, JL., LAMPART, M., ZHANG, GH. On the dynamics of a 4D local Cournot model. Applied Mathematics and Information Sciences. Kalamazoo: Natural Sciences Publishing, 2013, 7(3), pp. 857-865. ISSN 1935-0090.
 • GOJOVÁ, V., MALÍK HOLASOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š., LINDOVSKÁ, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M., MIKULEC, M. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. Ostrava: Marionetti Press. 2013, 132 p. ISBN 978-80-260-4462-8.
 • JANÍČKOVÁ, L., BARANOVÁ, V. Central Bank Independence and Budget Deficits: Coincidence or Causality?. In: Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, 18.-20. September 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, pp. 65-74. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • JANÍČKOVÁ, L., BARANOVÁ, V. Corporate Taxation and Shadow Economy. In: Taxes in the World: 3rd International Scientific Conference: proceedings, Ostravice, 12.-13.12.2013. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, pp. 49-57. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • JANÍČKOVÁ, L., BARANOVÁ, V. Efektivní daňové sazby, jejich složky a přímé zahraniční investice. Politická ekonomie, 2013, 61(2), pp. 209-228. ISSN 0032-3233.
 • JANÍČKOVÁ, L., BARANOVÁ, V. Effective tax rates, its components and foreign direct investment. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: selected papers: September 19-21, 2012, Vendryně, Czech Republic. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2013, pp. 105-120. ISBN 978-80-7248-788-2.
 • KAŠTAN, M. Assessment of the Magnitude of Fiscal Policy and the Dominance of Redistribution Function Across European Countries During the 1995 – 2012. In: Taxes in the World : 3rd International Scientific Conference : proceedings. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013. pp. 59-68. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • KAŠTAN, M. Intellectual Property Rights: Reducing Transaction Costs?. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries : selected papers : September 19-21, 2012, Vendryně, Czech Republic. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2013. pp. 129-137. ISBN 978-80-7248-788-2.
 • KAŠTAN, M. Who Owns Patents that are Valid in the Czech Republic?. In: Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013. pp. 97-104. ISBN 978-80-248-3095-7.
 • KAŠTAN, M., KLIKOVÁ, Ch. Vztah ochrany práv duševního vlastnictví a konkurenceschopnosti ekonomiky. Acta Academica Karviniensia, 2013, 13(1), pp. 71-82. ISSN 2533-7610.
 • KLIKOVÁ, Ch. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, selected papers. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2013, pp. 138-144.
  ISBN 978-80-7248-788-2.
 • KLIKOVÁ, Ch. Hospodářská politika a globalizace. In: Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: NHF EU. 2013, pp. 188-196. ISBN 978-80-225-3637-0.
 • KLIKOVÁ, Ch. State, Economic Policy and Globalization. In: Economic Policy in the European Union Member Countries XI. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2013, pp. 105-113.
  ISBN 978-80-248-3095-7.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁNOVÁ, E. Teorie hospodářské politiky. Karviná: OPF SU, 2013. ISBN 978-80-7248-833-9.
 • KLIMEŠ, C., KAZÍK, P. Kompetenční model vysokoškolského učitele. In: Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: STUDIA OECONOMICA, 2013. pp. 25-82. ISBN 978-80-7248-922-0.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Impact of the Tax Burden on the Living Standard in OECD Countries. Ekonomický časopis, 2013, 61(9), pp. 951-962. ISSN 0013-3035.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho využití v růstových modelech. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. 2013, 89 p. ISBN 978-80-86729-83-1.
 • LAMPART, M., JHORÁK, J., IVAN, I. Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3185-5.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamical Behavior of an Electromechanical System Damped by an Impact Element. In: Chaos and Complex Systems : proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium. Basel: Springer, 2013. pp. 253-257. ISBN 978-3-642-33914-1.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamics of the electromechanical system with impact element. Journal of Sound and Vibration. London: Elsevier, 2013, 332(4), pp. 701-713.
  ISSN 0022-460X.
 • MACKOVÁ, M. Dlouhodobá péče o nesoběstačné seniory a kvalita života jejich pečujících. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe, 2013, 7(1), pp. 18-24. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, M. Dříve vyslovená přání. In: Sborník z konference Aspekty práce pomáhajících profesí 2013. Praha: Manus, 2013, pp. 253-258. ISBN 978-8086571-18-8.
 • MACKOVÁ, M. Etika publikování – quo vadis? Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe, 2013, 7(1), pp. 25 -34. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, M. Paliativní péče o lidi s handicapem. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe, 2013, 7(2), pp. 52-59. ISSN 1804-9095.
 • MACKOVÁ, M. Paliativní péče z pohledu obyvatel Šumperka. In: Sborník z VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: NCO NZO, 2013, pp. 150-154. ISBN 978-807013-555-6.
 • MACKOVÁ, M. Palliative care for older people. In: MACKOVÁ, M. (ed.) Long term care of the elderly. Brno: Tribun EU. 2013, pp. 52-76. ISBN 978-80-260-4057-6.
 • MACKOVÁ, M., TALIÁNOVÁ, M. Psychosociální dopady lymfedému u pacientů s onkologickou diagnózou. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, pp. 446-449. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • MACHOVÁ, Z., KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. Corporate Tax Change: When Is Fiscal Policy Effective? In: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Taxes in the World. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • MACHOVÁ, Z., KOTLÁN, I. Interaction of Taxation Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries. Politická ekonomie, 2013, 61(5),
  pp. 623-638. ISSN 0032-3233.
 • MACHOVÁ, Z., KOTLÁN, I. World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2012. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2013, 4(2), pp. 165-179.
  ISSN 1804-6746.
 • MASÁR, J., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C. Deployment of Mandatory Access Control Policies of Operating System under Uncertainty. In: WorldCIS-2013 Proceedings. UK: Infonomics Society, 2013. Infonomics Society, 2013, pp. 127-131. ISBN 978-1-908320-17-9.
 • NAVRÁTIL, B. The Alert Mechanism in Case of Macroeconomic Imbalance in the EU Countries and its Effects. In: Medzinárodné vzťahy 2013: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník príspevkov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, December 5 – 6, 2013. 3. časť, M – Sta. Bratislava: Ekonóm, 2013. pp. 500-509.
  ISBN 978-80-225-3802-2.
 • OELNICK, T., BARTKOVJAK, M., BEZAKOVA, M., BABALOVA, M., BENCA, J. KALAVSKA, A., SUVADA, J., SILHAROVA, B., CEPELOVA, E., HVIZDAKOVA, M., HORVATHOVA, E., MOJTOVA, M., SOKOLOVA, J., BELDJABEL, I., KULKOVA, N., MIKOLASOVA, G., MULI, J.M., CHABADOVA, M., FRANEKOVA, M., HORVATHOVA, D., VOJTASOVA, L., KMIT, I., OLÁH, M. et al. Emerging Issues in Global Health. Clinical social work 2/2013, 2(4), pp. 133-145. ISSN 2076-9741.
 • OLÁH, M., IGLIAROVÁ. B., BUJDOVÁ, N. Sociálne služby. Bratislava: IRIS. 2013, 146 p. ISBN 978-80-89238-97-2.
 • OLÁH, M., POLLÁK, P. New social reform in marginalized Roma communities in Slovakia (i.e. Roma Reform). Clinical social work 2/2013, 2(4), pp. 4-8 . ISSN 2076-9741.
 • SMOLKA, P., KLIMEŠ, C., BARTOŠ, J., WALEK, B., MASÁR, J. The Proposal of Model Searching Over Vaguely Structured Documents. In: MENDEL 2013 – 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 379-384. ISBN 978-80-214-4755-4.
 • STANÍČKOVÁ, M., MELECKÝ, L., NAVRÁTIL, B. Measuring the Student Research Projects‘ Efficiency Using Dea Method. In: Efficiency and Responsibility in Education 2013 – ERiE: proceedings of the 10th international conference : 6th-7th June 2013, Prague, Czech Republic, EU. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. pp. 573-580.
  ISBN 978-80-213-2378-0.
 • ŠLEPECKÝ, M., PRAŠKO-PAVLOV, J., OLÁH, M. Komunikácia a sebapresadenie. UKF v Nitre, FSVaZ, Nitra. 2013, 225 p. ISBN 9-788055-803043.
 • TALIÁNOVÁ, M., MACKOVÁ, M., HOLUBOVÁ, M. Úskalí péče o pacienty s demencí. In: Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, pp. 733-742. ISBN 978-80-87035-72-6.
 • TICHÁ, M. et al. Průvodce psaním závěrečných prací (nejenom pro ekonomy). Ostrava: SOKRATES. 2013, 124 p. ISBN 978-80-86572-77-2.
 • UHROVÁ, N. Negativa a pozitiva bankovní unie v Evropě. In: Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie: 18.-20. září 2013, Velké Karlovice. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. pp. 614-622. ISBN 978-80-248-3094-0.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C. Expert system for evaluating courses in distance learning systems. In: 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013. IEEE, 2013, pp. 246-251. ISBN 978-147990047-3.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C. Process-oriented component modeling under uncertainty: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology, 2013, 2013(1), pp. 940-945. ISSN 2147-5105.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C., SMOLKA, P., MASÁR, J. Component Modeling With Criteria Priority Under Uncertainty. In: MENDEL 2013 – 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 245-252. ISBN 978-80-214-4755-4.
 • WALEK, B., SMOLKA, P., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C. Searching under uncertain conditions: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology, 2013, 2013(4), pp. 628-633. ISSN 2147-5105.
 • BALCAR, J., FILIPOVÁ, L., MACHOVÁ, Z. Gender Wage Gap in the Czech Republic: First Descriptive Analysis Based on Survey 2011. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 12(3), pp. 151-167. ISSN 1213-2446.
 • BALIBREA, F., DVORNÍKOVÁ, G., LAMPART, M., OPROCHA, P. On negative limit sets for one-dimensional dynamics. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. Oxford: Elsevier, 2012, 75(75), pp. 3262–3267. ISSN 0362-546X.
 • BARANOVÁ, V. Methods of Tax Burden Measurement: a Practical Case for European Union Countries. In: Taxes in the World. Trojanovice, 13.-14. 12.2012. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 7-26. ISBN 978-80-248-2902-9.
 • BARANOVÁ, V., JANÍČKOVÁ, L. Investment Incentives in the EU Countries. International Scientific Publications: Economy & Business, 2012, 6(2), pp. 318-326. ISSN 1313-2555.
 • BARANOVÁ, V., JANÍČKOVÁ, L. Taxation of Corporations and Their Impact on Economic Growth: The Case of EU Countries. Journal of Competitiveness, 2012, 4(4), pp. 96-108. ISSN 1804-171X.
 • BARTOŠ, J., WALEK, B., KLIMEŠ, C. Testing information system under uncertainty. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012, pp. 241-246. ISBN 978-1-61804-119-7.
 • CILEČKOVÁ, K., CHRENKOVÁ, M., CHYTIL, O., ŠPILÁČKOVÁ, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. Ostrava: University of Ostrava – ERIS with Albert Publisher, 2012, pp. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M., ULČÁKOVÁ, Š. Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Book of Abstracts. Kuopio: ERIS, 2012. ERIS, 2012. pp. 53-53.
  ISBN 978-80-7464-164-0.
 • GOJOVÁ, V., KABELÁČOVÁ, M., ULČÁKOVÁ, Š., WANIOVÁ, A. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání – studentský výzkum. In: Evropské dny handicapu. 0strava. 2012.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š., KABELÁČOVÁ, M. Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
 • GOJOVÁ, V., ULČÁKOVÁ, Š., WANIOVÁ, A. The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation. In: Social Work & Society – Between Private, Public and the State. Bucharesti: TISSA. 2012.
 • KAŠTAN, M. Assessment of the Variability of Technical Coefficients from Input-Output Tables in the Czech Republic during 1995–2010. Ekonomická revue – Central European Review of Economics Issues., 2012, 15(3), pp. 137-143. ISSN 1212-3951.
 • KAŠTAN, M. Assessment of Variability of Technical Coefficients from Input-Output Tables in Czech Republic during 1995-2010. In: MEKON 2012 : the CD of participants‘ reviewed papers from 14th International Conference. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6.
 • KAŠTAN, M. Dominance of Redistribution Function in the Visegrad Group Countries. In: Taxes in the World: Trojanovice, 13.-14.12.2012. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 41-49. ISBN 978-80-248-2902-9.
 • KAŠTAN, M. Intellectual Property Rights: Reducing Transaction Costs?. In: Recenzovaný sborník příspěvků X. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie, Vendryně. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. pp. 218-226. ISBN 978-80-7248-780-6.
 • KINDLER, E., KŘIVÝ, I., KLIMEŠ, C. Simulation Aided Anticipation of Intelligent Systems Behavior. International Journal of Information Technologies and System Approach, 2012, 2011, 6 p. ISSN 1935-570X.
 • KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. et al. Hospodářská politika. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání Sokrates. 2012, 293 p. ISBN 978-80-86572-76-5.
 • KLIKOVÁ, Ch., VERNER, T. Economic Freedom and National Competitiveness: Evidence from the Visegrad Countries. In: X. Economic Policy in the European Union Member Countries X. Karviná: OPF, 2012, pp. 227-234. ISBN 978-80-7248-780-6.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí. Nitra: UKF Nitra, 2012. Edícia Prírodovedec č. 491. 2012, 202 p. ISBN 978-80-558-0044-8.
 • KOTLÁN, I. The Influence of Taxation and Government Expenditure on the Economic Growth in the OECD Countries. In: Taxes in the World: Trojanovice, 13.-14.12.2012. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 51-65. ISBN 978-80-248-2902-9.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Issue of Using Tax Quota in the Growth Empiricism. In: Recenzovaný sborník příspěvků X. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika
  v členských zemích Evropské unie: 19.-21. září 2012, Vendryně. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. pp. 252-266.
  ISBN 978-80-7248-780-6.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. Vliv zdanění korporací na ekonomický růst: Selhání daňové kvóty?. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, 60(6),
  pp. 743-763. ISSN 0032-3233.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. World Tax Index: Methodology and Data. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2012, 3(2), pp. 19-33. ISSN 1804-6746.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Influence of Corporate Taxation on Economic Growth: The Failure of Tax Quota? Politická ekonomie, 2012, 60(6), pp. 743-763. ISSN 0032-3233.
 • KOTLÁN, P. Chcete se dostat na fakultu sociálních studií (věd)? [psychologie, sociologie, politologie, státověda, moderní dějiny, právo, ekonomie: 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek s řešením] : cvičebnice [testových otázek + kompletní přijímací test]. 3. vydání. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2012. Přijímací zkoušky na vysoké školy. ISBN 978-80-86572-70-3.
 • KOTLÁN, P. Typologie pachatelů hospodářské trestné činnosti. Kriminalistický sborník, 2012, LVI(3), pp. 46-48. ISSN 1453-259X.
 • KOTLÁNOVÁ, E., KOTLÁN, I. Vliv institucionálního prostředí na velikost korupce: Empirická analýza. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, 60(2),
  pp. 167-186. ISSN 0032-3233.
 • LAMPART, M. Stability of the Cournot equilibrium for a Cournot oligopoly model with n competitors. Chaos, Solitons & Fractals. Oxford: Elsevier, 2012, 45(9-10), pp. 1081-1085. ISSN 0960-0779.
 • MACEK, R. The Impact of Corporate Tax Quota and Imlicit Tax Rate od Capital on the Economic Growth in Selected Countries. In: Taxes in the World: Trojanovice, 13.-14.12.2012. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 67-83. ISBN 978-80-248-2902-9.
 • MACKOVÁ, M. Péče o pozůstalé v hospicích. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012, S2, pp. 39-40. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, M. Péče o pozůstalé v praxi. Diagnóza v ošetřovatelství – Supplementum. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2012, VIII.(2), pp. 5-6. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, M. Percepce paliativní péče českou veřejností. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012, S2, pp. 76-77. ISSN 1337-9917.
 • MACKOVÁ, M. Plánování péče u seniorů – rizika living will. In: Nové trendy v oboru – sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference. Trnava: Trnavská univerzita, 2012,
  pp. 39-43. ISBN 978-80-8082-524-9.
 • MACKOVÁ, M., LAZÁRKOVÁ, M. Bezdomovec v nemocnici. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, pp. 563-566. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • MACKOVÁ, M., MACKOVÁ, J. Hospicová péče o pozůstalé. In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník: sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, pp. 498-501. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • MACKOVÁ, M., MACKOVÁ, J. Pohled zdravotníků na bezdomovce. Ošetrovaťelstvo –teória, výskum, vzdělávanie, 2012, 2(3), pp. 83-86. ISSN 1338-6263.
 • MACHOVÁ Z., KOTLÁN, I. Interaction of Taxation Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries. Politická ekonomie, 2013, 61(5),
  pp. 623-638. ISSN 0032-3233.
 • MACHOVÁ Z., KOTLÁN, I. World Tax Index: New Methodology for OECD Countries, 2000-2012. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2013, 4(2), pp. 165-179.
  ISSN 1804-6746.
 • MACHOVÁ, Z. Do Taxes and Growth Affect Government Expenditure? Empirical Evidence from the OECD. In: Taxes in the World: Trojanovice, 13.-14.12.2012. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 85-93. ISBN 978-80-248-2902-9.
 • MACHOVÁ, Z. Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnocení variant. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 75 p. ISBN 978-80-86729-81-7.
 • MACHOVÁ, Z., JANÍČKOVÁ, L., BARANOVÁ, V. Evaluating the Impact of the Investment Incentives: the Case of EU Member Countries. International Scientific Publications: Economy & Business. 2012, 6(2), pp. 308-317. ISSN 1313-2555.
 • MACHOVÁ, Z., KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. Corporate Tax Change: When Is Fiscal Policy Effective? In: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Taxes in the World. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-248-3133-6.
 • NAVRÁTIL, B. EU Governance – a Contribution to Economic Policies of Member States. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 – ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 231-237. ISBN 978-80-248-2685-1.
 • NAVRÁTIL, B., KAŇA, R., ZLÝ, B. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3.
 • NAVRÁTIL, B., NAVRÁTIL, B. Makroekonomická kondice Evropské unie a její odraz v hospodářské politice EU a ČR. In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2012, pp. 744-751. ISBN 978-80-225-3357-7.
 • OLÁH, M. et al. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 2012, 317 p. ISBN 978-80-8132-039-2.
 • PROCHÁZKA, J., KLIMEŠ, C. Provozujte IT jinak: Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb. Praha: Grada. 2012, Edice Průvodce, 288 p.
  ISBN 978-80-247-4137-6.
 • TICHÁ, M. State or Private Ownership? A Survey of Empirical Studies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 12(2), pp. 120-144. ISSN 1213-2446.
 • UHROVÁ, N. Hospodářská konvergence k jednotné Evropě a její hodnocení. In: Recenzovaný sborník příspěvků X. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika
  v členských zemích Evropské unie: 19.-21. září 2012, Vendryně. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. pp. 624-633.
  ISBN 978-80-7248-780-6.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C. Fuzzy approach for searching in CRM systems. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press. 2012. pp. 235-240. ISBN 978-1-61804-119-7.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C. Fuzzy tool for reasoning in object relational mapping of information system. In: Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Brno: Department of Telecommunications, Brno University of Technology, 2012. Department of Telecommunications, Brno University of Technology, 2012. pp. 81-85. ISBN 978-1-4673-1115-1.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., KLIMEŠ, C., PROCHÁZKA, J., SMOLKA, P., MASÁR, J., PEŠL, M. Fuzzy modeling tool for creating a component model of information system. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 2012(6), pp. 732-735. ISSN 2010-376X.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., MASÁR, J., KLIMEŠ, C. Visualization of component model created under uncertainty. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012, pp. 247-252. ISBN 978-1-61804-119-7.
 • WALEK, B., BARTOŠ, J., SMOLKA, P., MASÁR, J., KLIMEŠ, C., PROCHÁZKA, J. Creating Component Model of Information System Under Uncertainty. In: MENDEL 2012 – 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012, pp. 221-226. ISBN 978-80-214-4540-6.
 • WALEK, B., KLIMEŠ, C. A methodology for data migration between different database management systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 2012(6), pp. 80-85. ISSN 2010-376X.
 • WALEK, B., KLIMEŠ, C. A tool for database testing and optimization. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, 2012(1), pp. 262-265.
  ISSN 2010-3743.
 • WALEK, B., KLIMEŠ, C. Data migration between document-oriented and relational databases. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 2012(6),
  pp. 1389-1394. ISSN 2010-376X.
 • WALEK, B., KLIMEŠ, C. Expert system for data migration between different database management systems. In: Advances in Data Networks, Communications, Computers and Materials. WSEAS Press. 2012, pp. 167-172. ISBN 978-1-61804-118-0.
 • WALEK, B., KLIMEŠ, C. Fuzzy tool for conceptual modeling under uncertainty. In: Proceedings of the SPIE, Volume 8349. Washington, USA: SPIE. 2012. SPIE, 2012.
  pp. 83492-83497. ISBN 9780819490254.
 • WALEK, B., KLIMEŠ, C. Reconstruction of the conceptual model from the implemented database. International Journal of Computer and Communication Engineering, 2012, 2012(1), pp. 266-268. ISSN 2010-3743.
 • WALEK, B., KLIMEŠ, C. Testing database of information system using conceptual modeling. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 2012(6), pp. 736-742. ISSN 2010-376X.
 • BARTOŠ, J., WALEK, B., SMOLKA, P., PROCHÁZKA, J. A KLIMEŠ, C. Fuzzy Modeling Tools for Information System Testing. In: Mendel 2011. Brno, Czech Republic: Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. pp. 154-161. ISBN 978-80-214-4302-0.
 • FILIPOVÁ, L., MACHOVÁ, Z. Wage Determination with Special Reference to Role in a Family. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 11(1), pp. 37-56.
  ISSN 1213-2446.
 • GOJOVÁ, A., HOLASOVÁ, V., CHYTIL, O., KELLER, J., KRAUSOVÁ, A., SÝKOROVÁ, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social, 2011, 2011(48), pp. 11-28.
  ISSN 1135-8629.
 • GOJOVÁ, A., HOLASOVÁ, V., CHYTIL, O., KRAUSOVÁ, A., KELLER, J., SÝKOROVÁ, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa, 2011, pp. 11-27. ISSN 1135-805X.
 • HALFAROVÁ, L. Pochopení právního jazyka a možnosti jeho optimalizace z hlediska psycholingvistiky. Příspěvek na konferenci 24. bienále Kongresu o právu světa: Národní právní kultury v globalizovaném světě. Panel: PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Praha, 2011.
 • HALFAROVÁ, L. Understanding legal language and possibility of its optimizing in terms of psycholinguistics. Příspěvek na konferenci The 24th Biennial Congress on the Law of the World: National Legal Cultures in a Globalized World. Panel: LEGAL EDUCATUION. Praha, 2011.
 • CHYTIL, O. Teoretické koncepty sociální práce. In: Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: GRADA Publishing. 2011. pp. 37-46. Zdravotně sociální pracovník.
  ISBN 978-80-247-3676-1.
 • CHYTIL, O., MATULAYOVÁ, T. Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti. Prešov: Filozofická fakulta prešovskej univerzity v Prešove, 2011. 314 p.
  ISBN 978-80-555-0372-1.
 • IRAD, B., BENCA, J., STANOVA, A., MACKINOVA, M., DOKTORV, A., BOŽIK, J., PALUN, V., SOKOLOVA, J., GAZIKOVA, E., OLÁH, M., SELVARAJ, S., SALVARANIAN. Emerging issues in public health, nursing and social work in western pacific area. Clinical social work 4/2011, 4(2), pp. 115 – 118. ISSN 2076-9741.
 • KAŠTAN, M. Ochrana duševního vlastnictví a její vliv na inovační aktivitu ekonomických subjektů. In: EU Countries Economic Policies: On the Way out of the Crisis?: proceedings of abstracts of the 9th international scientific conference. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 199-207. ISBN 978-80-248-2459-8.
 • KAŠTAN, M. Periodizace inovací v ekonomické teorii. In: MEKON 2011 : the CD of participants‘ reviewed papers from 13th International Conference. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2372-0.
 • KLIKOVÁ, Ch. et al. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Studia Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-7248-730-1.
 • KLIKOVÁ, Ch. Dvě nové publikace o euru. Politická ekonomie, 2011, 59(4), pp. 569-572. ISSN 0032-3233.
 • KLIKOVÁ, Ch. Euro: ano/ne?. E + M Ekonomie a management, 2011, XIV(3), p. 142. ISSN 1212-3609.
 • KLIKOVÁ, Ch., VERNER, T. Fiskální pobídky a ekonomické ukazatele v České republice. In: Mezinárodní konference: „Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?“ IX. Ostrava, 2011, pp. 593-606. ISBN 978-80-248-2458-1.
 • KLIKOVÁ, Ch. VERNER, T. Fiscal Incentives and Economic Indicators in the Czech Republic. In Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? IX. Ostrava: 2011, pp. 593-606. ISBN 978-80-248-2458-1.
 • KLIKOVÁ, Ch. Vybrané aspekty znalostní ekonomiky a Česká republika. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: EU, 2011, 8 p.
  ISBN 978-80-225-3208-2.
 • KLIKOVÁ, Ch. VERNER, T. Projekt Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikatelskou sféru. In Nové trendy-nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE, 2011,
  pp. 414-428 . ISBN 978-80-87314-20-3.
 • KLIKOVÁ, Ch. VERNER, T. Agregátní poptávka a nabídka v ČR na pozadí světové ekonomické krize. In Medzinárodné vztahy 2011 – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU 2011, pp. 1171-1182. ISBN 978-80-225-3557-7.
 • KLIKOVÁ, Ch. et al. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2011, 136 p.
  ISBN 978-80-7248-730-1.
 • KLIMEŠ, C. Model of adaptation under infeterminacy. KYBERNETIKA, 2011, 2011(47), pp. 355-368. ISSN 0023-5954.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z.,TURČÁNI, M. Instruction Adaptation Modelling Using Fuzzy Petri NETs. In: Instruction Adaptation Modelling Using Fuzzy Petri NETs. Brno: IDET 2011, 2011. IDET 2011, 2011. pp. 22-29. ISBN 978-80-7231-695-3.
 • KONWA, N., GAZIKOVÁ, E., MACKINOVÁ, M., DOKTOROV, A., BOŽIK, J., PALUN, V., OLÁH, M., HES, D., KAFKOVÁ, J., OSWALD, L., KVOKACKOVA, K., BADANIC, K., OLNICK, T., BENDIKOVA, L., KOHUTIAR, J., BENSON ALUMBASI, T. Emerging issues in tropical diseases social and health aspects. In: Tropical Public Health/Social Work. Clinical social work 4/2011, 4(2), pp. 119 – 133 s. ISSN 2076-9741.
 • KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z., JANÍČKOVÁ, J. Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011, 59(5), pp. 638-658. ISSN 0032-3233.
 • KOTLÁNOVÁ, E., KOTLÁN, I. Determinanty korupce. In: EU Countries Economic Policies: On the Way out of the Crisis? : proceedings of abstracts of the 9th international scientific conference. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 230-236. ISBN 978-80-248-2459-8.
 • MACHOVÁ, Z. et al. Daňové zatížení v zemích OECD: aplikace WTI. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011, 131 p. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACHOVÁ, Z. Vývoj strukturálního salda státního rozpočtu v České republice po vstupu do EU. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, 14(3), pp. 227-233. ISSN 1212-3951.
 • MACHOVÁ, Z., FILIPOVÁ, L. Wage Determinants and Gender Wage Discrimination according to Different Preferences of Men and Women. In: EU Countries Economic Policies: On the Way out of the Crisis? : proceedings of abstracts of the 9th international scientific conference. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011.
  pp. 313-324. ISBN 978-80-248-2459-8.
 • MACHOVÁ, Z., KAŠTAN, M., JANIČKOVÁ, L., KOTLÁN, I. Daňové zatížení v zemích OECD: WTI Application. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, 131 p. ISBN 978-80-248-2537-3.
 • MACKOVÁ, M., HALAMOVÁ, M. Terminálně nemocný v ordinaci praktického lékaře. In: Sborník Praktický lékař a onkologická onemocnění. Brno: Protis, 2011, pp. 55-56.
  ISBN 978-80-904650-4-6.
 • MÁTEL, A., OLÁH, M., SCHAVEL, M. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Bratislava: VSZaSP sv. Alžbety. 2011, 2014 p. ISBN 978-80-8132-027-9.
 • OLÁH, M., MRÁZKOVÁ, I., BOZIK, J. Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia rizikových detí v slovenskej republike. In: Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme? Sborník z konference. Editor: Ivana Marášková. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta humanitních studií. Zlín, 2011, pp. 148-157. ISBN 978-80-7318-994-5.
 • OLÁH, M., MRÁZKOVÁ, I., KOVÁCS, K., ONDRUŠOVÁ, Z., BOŽIK, J., KOLLÁROVÁ, A., HUNYADIOVÁ, S., VALLLOVÁ, J. Legal adaptation of Socio-Legal Protection of Children and Social Guardianship in Slovak Republic. Clinical Social Work 3/2011. Vienna: International Schientific Group of Applied Preventive Medicine, 2011, 182 p. ISSN 2076-9741.
 • OTTO, H., THIERSCH, H., CHYTIL, O., GOJOVÁ, A. Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. ed. München: Reinhardt, 2011. 1817 p.
  ISBN 978-3-497-02158-1.
 • SEIBEL, F. W., FRIESENHAHN, G., LORENZ, W., CHYTIL, O., GOJOVÁ, A. European Developments and the Social Professions: Community, Education, Research, Professionalisation. Ostrava: Albert, 2011. ECSPRESS-Edition 7. 511 p. ISBN 978-80-7326-192-4.
 • SMOLKA, P., KLIMEŠ, C. Integrace multimediálních komponent do prostředí LMS Moodle. In: Integrace multimediálních komponent do prostředí LMS Moodle. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011, pp. 17-17. ISBN 978-80-248-2496-3.
 • SUBALLY, M., CERVENKOVA, M., KMIT, I., GAZIKOVA, E., OLAH, M., RUSNAKOVA,V., KRCMERY, V., MULI, J. M., BOZIK, J., DOKTOROV, A. Update in Malaria – Social and Nursing Aspects. Clinical Social Work, 4/2011. Vienna: International Schientific Group of Applied Preventive Medicine, 2011,. 182 p. ISSN 2076-9741.
 • UHROVÁ, N. Maastrichtská kritéria a jejich udržitelnost. In: EU Countries Economic Policies: On the Way out of the Crisis?: proceedings of abstracts of the 9th international scientific conference. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 671-676. ISBN 978-80-248-2459-8.
 • BARTOŠ, J., PROCHÁZKA, J., KLIMEŠ, C., WALEK, B., PEŠL, M. Fuzzy Reasoning Model for Decision Making Under Uncertainty. In: International conference proceedings MENDEL 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. Brno University of Technology, 2010, pp. 203-209. ISBN 978-80-214-4120-0.
 • BELOT, M., FIDRMUC, J. Anthropometry of Love: Height and Gender Asymmetries in Interethnic Marriages. Economic and Human Biology, 2010, 8(3), pp. 361-372.
  ISSN 1570-677X.
 • FILIPOVÁ, L., MACHOVÁ, Z. Determinanty mezd a subjektivní požadavky žen a mužů na výši mzdy. In: Sb. příspěvků VIII. mez. věd. konference Hospodářská politika v členských zemích EU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. pp. 110-121. ISBN 978-80-7248-601-4.
 • GOJOVÁ, A., HOLASOVÁ, V., CHYTIL, O., KELLER, J., SÝKOROVÁ, D., KRAUSOVÁ, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe – Accounts from 16 Countries. Ostrava: University of Ostrava – ERIS with Albert Publisher, 2010. p. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe. Ostrava: Albert, 2010. pp. 44-60. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
 • CHYTIL, O., NEDĚLNÍKOVÁ, D., GOJOVÁ, A. Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. pp. 26-43. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
 • KAŠTAN, M., MACHOVÁ, Z. Tax Burden in EU Countries – A Comparative Study. Bulletin of Transilvania University of Brasov. Brasov: Transilvania University, 2010, 3(52),
  pp. 263-270. ISSN 2065-2194.
 • KINDLER, E., KLIMEŠ, C., KŘIVÝ, I., PROCHÁZKA, J. A Contribution of Simulation of Information Systems. In: New Aspects of Automatic Control, Modelling & Simulation. Sofia: Europment Press, 2010. Europment Press, 2010, pp. 165-170. ISBN 978-954-92600-1-4.
 • KLIKOVÁ, Ch. Přístupy největších politických stran ČR k řešení dopadů globální hospodářské krize v oblasti fiskální politiky. In: Medzinárodné vzťahy 2010 – aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: FMV EU, 2010, pp. 358-366. ISBN 978-80-225-3172-6.
 • KLIKOVÁ, Ch., VERNER, T. Economic Growth and Developed Countries. Sympozium on Business Administration „Global Economic Crisis and Changes“. Karviná, 2010.
  ISBN 978-80-7248-594-9.
 • KLIKOVÁ, Ch., VERNER, T. Hospodářského růstu a rozvinutých zemí. Sympozium o podnikatelské správě „Globální ekonomická krize a změny“. Karviná, 2010, 12 p.
  ISBN 978-80-7248-594-9.
 • KLIMEŠ, C. Vědecká škola soft computing. In: Vědecká škola soft computing. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. Mendelova univerzita v Brně, 2010. pp. 53-54.
  ISBN 978-80-7375-394-8.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Aplikácia fuzzy Petriho sietí v riadení výučby prostrednictvom LMS. Education With Internet Technology – EWIT, 2010, 2010(2010), pp. 79-96.
  ISSN 1804-2929.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Decision Support System Under Indeterminacy and its Incorporation into Lms. In: DIVAI 2010 – DISTANCE LEARNING IN APPLIED INFORMATICS. Nitra: UKF Nitra, 2010. UKF Nitra, 2010, pp. 91-106. ISBN 978-80-8094-691-3.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Managing Educational Process in LMS with Using Petri Nets. In: DIVAI 2010 – DISTANCE LEARNING IN APPLIED INFORMATICS. Nitra: UKF Nitra, 2010. UKF Nitra, 2010, pp. 107-116. ISBN 978-80-8094-691-3.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure. In: Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure, 2010,
  pp. 289-292. ISBN 978-972-8939-17-5.
 • KOTLÁN, I. Daňové zatížení a ekonomický růst v OECD. In: Sb. příspěvků VIII. mez. věd. konference Hospodářská politika v členských zemích EU. Opava: Slezská univerzita
  v Opavě, 2010. pp. 191-198. ISBN 978-80-7248-601-4.
 • KOTLÁN, I. Daňové zatížení a index WTI. In: Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ: Výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. pp. 1-8. ISBN 978-80-225-3067-5.
 • MACKOVÁ, M. Sociální zranitelnost, handicap a paliativní péče. In: Aplikovaná etika –kontext a perspektívy. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2010. pp. 281-291.
  ISBN 978-80-7097-735-4.
 • NAVRÁTIL, B. Fiskální regulace v dnešní EU– hořké dozvuky světové krize. In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010: zámok Smolenice, 02.-03. december 2010. Bratislava: Ekonóm, 2010. pp. 509-515. ISBN 978-80-225-3172-6.
 • OLÁH, M., BOŽIK, J. Social protection of children and social kuratela from the perspective of social prevention in the Slovak repulic. In: Clinical Social Work 3-4, 2010. Vienna: International Schientific Group of Applied Preventive Medicine, 2010, 214 p. ISSN 2076-9741.
 • OLÁH, M., BOŽIK, J. Transformácia detských domovov v slovenskej republike. Zdravotníctvo a sociální práce, 2010,. 5(1-2), pp. 75-77. ISSN 1336-9326.
 • OLÁH, M., ROHÁČ, J. Atribúty sociálnych služieb. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 2010, 132 p. ISBN 9-788089-271887.
 • PETR P. Condominiums and its Owners Associations. Danube : Law and Economics Review, 2010, 4, pp. 41-48. ISSN 1804-6746.
 • SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. Tlačiareň svidnícka, a.s. 2010, 160 p. ISBN 978-80-89392-19-6.
 • FIDRMUC, J., GINSBURGH, V., WEBER, S. Voting on the Choice of Core Languages in the European Union. European Journal of Political Economy, March 2009, pp. 56-62.
  ISSN 0176-2680.
 • FIDRMUC, J., TICHIT, A. Mind the Break! Accounting for Changing Patterns of Growth during Post-communist Transition. Economic Systems, 2009, 33, pp. 138-154.
  ISSN 0939-3625.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A., NEDĚLNÍKOVÁ, D. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe: Review – Insight – Prospects. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. p. 20-36. ISBN 978-80-7326-171-9.
 • KAŠTAN, M. Meziodvětvové zpětné vazby v České republice v letech 2000 a 2005. In: CD of participants´ reviewed papers from 11th International Conference MEKON 2009. Ostrava: VŠB-TUO, Faculty of Economics, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2.
 • KAŠTAN, M. Struktura evropských ekonomik z pohledu meziodvětvových zpětných vazeb. Národohospodářský obzor. 2009, 9(4), pp. 184–195. ISSN 1213-2446.
 • KAŠTAN, M. Struktura evropských ekonomik z pohledu meziodvětvových zpětných vazeb. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy budoucnosti. Ostrava: VŠB – TUO, 2009. ISBN 978-80-248-2022-4.
 • KAŠTAN, M. Způsoby měření daňového zatížení. In KOTLÁN, I. et. al. Daně a ekonomická prosperita. Ostrava: VŠB – TUO, 2009. 170 p. ISBN 978-80-248-2124-5.
 • KINDLER, E., KŘIVÝ, I., KLIMEŠ, C. Programming languages as tools for structured description and simulation of information systems. In: Proceedings of EMSS 2009 – 21st European Modeling & Simulation Symposium – International Mediterranean and Latin American Modelling Multiconference. La Laguna: Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Spain, 2009. Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Spain, 2009, pp. 241-246. ISBN 978-84-692-5414-1.
 • KLIMEŠ, C. Model zvyšování kvality vzdělávání v distančních formách s využitím multimédií. In: Model zvyšování kvality vzdělávání v distančních formách s využitím multimédií. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2009, pp. 40-41. ISBN 978-80-7302-152-8.
 • KLIMEŠ, C. Modelling of load and response time in information systems. In: Modelling of load and response time in information systems. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, pp. 63-67. ISBN 978-80-8094-579-4.
 • KLIMEŠ, C., Balogh, Z. Model adaptace za neurčitosti. In: Model adaptace za neurčitosti. Nitra: UKF Nitra, 2009. UKF Nitra, 2009. pp. 51-58. ISBN 978-80-8094-593-0.
 • KOTLÁN, I. Konzistence daňových změn a její aplikace na Českou republiku. In: Daně a ekonomická prosperita – Výzvy pro období ekonomické krize. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 23-44. ISBN 978-80-248-2124-5.
 • KOTLÁN, I. Time Inconsistency and Economic Policy. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika SR po vstupu Slovenska do EMU.. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2009. pp. 1-5. ISBN 978-80-225-2742-2.
 • KOTLÁN, I., PETR, P. Taxation, Human Capital and Economic Growth. Věstník Vitebské státní univerzity. Viteb: Vitebská státní univerzita, 2009, 9(3), pp. 39-41. ISSN 2074-8566.
 • MACKOVÁ, M. Výuka thanatologie u zdravotnických povolání. In: Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovatelstve. Trnavská univerzita, Trnava, 2009, pp. 27-29.
  ISBN 978-80-8082-308-5.
 • MACKOVÁ, M. Komplementární péče o dětské onkologické pacienty. VI. Mezinárodní konference ošetřovatelství, Nové trendy v ošetřovatelské péči. Brno: NCONZO, 2009,
  pp. 37-39. ISBN 978-80-7013-490-0.
 • MACKOVÁ, M. Možnosti zapojení studentů do podpůrných paliativních programů. In: Zborník z III. Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně, 2009, pp. 131-133. ISBN 978-80-8075-376-4.
 • MACKOVÁ, M. Living will v českém prostředí. In: Edukační sborník XXXIII.Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 168-169. ISBN 978-80-86793-12-2.
 • MAGJALIĆ, D. M., CHYTIL, O. Social work theory and practice: An international perspective. Dubrovnik: Inter-University Center Dubrovnik, 2009. 288 p. ISBN 978-953-99765-1-2.
 • MACHOVÁ, Z. Jsou investice do vzdělávání cestou k hospodářskému růstu?. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 9(4), pp. 212-226. ISSN 1213-2446.
 • NAVRÁTIL, B. Evropská unie a její otevřenost světu během českého předsednictví. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-80-248-2057-6.
 • NAVRÁTIL, B. Hospodářská politika Evropské unie v podmínkách současné krize. In: Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2009, pp. 1-6. ISSN 1336-1562.
 • PROCHÁZKA, J., KLIMEŠ, C. Reasoning in Software Support and Maintenance. In: Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorithm-Decision Making. Praha: DAR – UTIA 2009/3, 2009. DAR – UTIA 2009/3, 2009. p. 6-6.
 • TICHÁ, M. Property Rights and Economic Prosperity – Institutional Approach. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy budoucnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 10 p. ISBN 978-80-248-2022-4.
 • UHROVÁ, N. Ratingové agentury a ekonomická krize. In: Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize? Výzvy budoucnosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. pp. 1-10.
  ISBN 978-80-248-2022-4.
 • CIGÁNKOVÁ, S., HALFAROVÁ, L. Perspektivy využití Moodle při výuce němčiny na základě zkušeností z výuky v mezinárodním týmu. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference SILESIAN MOODLE MOOT 2008. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • DOLINAY, V., LAMPART, M., VAŠEK, V. Data filtering. In: Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium. Vídeň: DAAAM International, 2008, pp. 419-420. ISSN 1726-9679.
 • GIBARTI, J., BERAN, V, VERNER, T. Inovace v krajích ČR. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008, XI(4), pp. 106-124. ISSN 1212-3951.
 • HALFAROVÁ, L. Význam podpory žáků s SPU v cizojazyčné výuce na základní škole pro jejich další vzdělávání. In:Sborník příspěvků mezinárodní konference Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno, 2008.
 • CHYTIL, O., ADAMS, A., ERATH, P., JOVELIN, E. Social Work and Science – An uneasy relationship?. Eichstätt: ISIS. 2008, 171 p. ISBN 978-80-7326-132-0.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A., JOVELIN, E. Histoire du travail social en Europe. Paris: Vuibert. 2008, 287 p. ISBN 978-80-7368-625-3.
 • KINDLER, E., KŘIVÝ, I., KLIMEŠ, C. Simulation Aided Anticipation of Intelligent Systems Behavior. In: Engineering and Management of IT-Based Organisational Systems: A Systems Approach. Tecumseh, Ontario, Canada: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2008. International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2008, pp. 1-6. ISBN 978-1-897233-48-1.
 • KLIKOVÁ, Ch. Hospodářská politika evropských zemí na prahu třetího milénia. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2008, 1(2),
  pp. 87-96. ISSN 1212-415X.
 • KLIKOVÁ, Ch. Index of Economic Freedom and Competitiveness of Selected Countries. In: Impact of Social Responsibility Projects on Business World. Ankara: Canakkale-Turkey: Pozitif Printing Company, 2008. pp. 01-10. ISBN 978-975-8100-78-1.
 • KLIMEŠ, C. A SKALKA, J. Informatika: pro maturitu a přijímací zkoušky. Nitra: Enigma. 2008. 464 p. ISBN 978-80-89132-71-3.
 • KLIMEŠ, C. A ŠAMÁNEK, P. Adaptivní (personalizované) webové systémy – úvod do problematiky. In: ASIS 2008 – Adaptívne siete v informačných systémoch. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. pp. 19-24. ISBN 978-80-8094-400-1.
 • KLIMEŠ, C. Expert system utilization for modeling the decision making processes upon indetermination.. Acta Electrotechnica et Informatica, 2008, 2008(8), pp. 40-46.
  ISSN 1335-8243.
 • KLIMEŠ, C. Learning Quality in Part-time and Combined Forms Within the Sphere of Applied Informatics. In: DIVAI 2008. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008, pp. 190-197.
  ISBN 978-80-8094-317-2.
 • KLIMEŠ, C. Mathematical – Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. In: Mathematical – Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008, pp. 47-49. ISBN 978-80-8094-351-6.
 • KLIMEŠ, C. Model adaptivního webu s využitím časových fuzzy Petriho sítí. In: ASIS 2008 – Adaptívne siete v informačných systémoch. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008, pp. 115-119. ISBN 978-80-8094-400-1.
 • KLIMEŠ, C. Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti. In: Mathematical – Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008, pp. 50-60. ISBN 978-80-8094-351-6.
 • KLIMEŠ, C. Model vzdělávání modulárních studijních programů v distanční formě studia. In: Model vzdělávání modulárních studijních programů v distanční formě studia. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, pp. 35-39. ISBN 978-80-7368-438-9.
 • KLIMEŠ, C., TURČÁNI, M., BALOGH, Z. Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti. In: Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti. Brno: Konvoj, 2008. Konvoj, 2008, pp. 103-104. ISBN 978-80-7302-151-1.
 • KOTLÁN, I. Daň z příjmu právnických osob v ČR – výzkum názoru podnikatelských subjektů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Právo a podnikání
  v členských státech EU.. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. pp. 110-115. ISBN 978-80-7248-509-3.
 • KOTLÁN, I. Daňové ráje v Evropě a situace v České republice. In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. pp. 211-217. ISBN 978-80-7248-484-3.
 • KOTLÁN, I. Gnoseologické přístupy k daňové reformě v ČR. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, LVI(4), pp. 505-519. ISSN 0032-3233.
 • KOTLÁN, I. Inflation and Economic Growth in Empirical Studies. Ekonomicko-manažérské spektrum. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, 2(1), pp. 43-51. ISSN 1337-0839.
 • KOTLÁN, I. Je inflační nejistota prospěšná?. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 12(1-2), pp. 32-49. ISSN 1213-2446.
 • KOTLÁN, I. System of Corporation´s Taxation in the OECD Countries. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2008, 1(1), pp. 38-50.
  ISSN 1212-415X.
 • LAMPART, M., ZAPOMĚL, J. Dynamical Behavior of an Electromechanical System Damped by an Impact Element. In: Chaos and Complex Systems : proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium. Basel: Springer, 2013, pp. 253-257. ISBN 978-3-642-33914-1.
 • MACKOVÁ, M. Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, pp. 217-218. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, M. Dobrovolnické hnutí v hospicích. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, pp. 50-52. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, M. Dopady systému vzdělávání na uživatele služeb In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, pp. 76-77. ISBN 978-80-02-02077-6.
 • MACKOVÁ, M. Komplementární a alternativní terapie v léčbě bolesti. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2008, IV.(3), pp. 22-23. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, M. Nové trendy ve výuce komunikace. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, pp. 118-120. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, M. Paliativní péče pro seniory – hudba budoucnosti? In: Sborník kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008, pp. 67-69. ISBN978-80-02-02077-6.
 • MACKOVÁ, M. Paliativní tým není samozřejmostí In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine, september 2008. Martin: Hospice, 2008, pp. 112-114. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, M. Proč vznikají nedorozumění v komunikaci sestra pacient? In: Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, pp. 189-190. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 • MACKOVÁ, M. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Vedecké a odborné příspěvky z II. Medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2008. Martin: Hospice, 2008, pp. 53-55. ISBN 978-80-970088-1-9.
 • MACKOVÁ, M. Sociální pracovník v nemocničním multidisciplinárním týmu. In: Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, pp. 219-222. ISBN 978-80-8075-265-1.
 • MACKOVÁ, M. Vzdělávání budoucích lékařů v zahraničí. In: Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, pp. 68-69.
  ISBN 978-80-244-2198-8.
 • MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M., CHYTIL, O. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada. 2008, 176 p. ISBN 978-80-247-2138-5.
 • NAVRÁTIL, B.. České pŕedsednictví eu v kontextu aktuálních cílů evropského integračního procesu. Medzinárodné vzťahy, 2008. s. 1-10. ISSN 1336-1562.
 • OLÁH, M., ROHÁČ, J. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 2008, 256 p. ISBN 978-80-89271-35-1.
 • SCHAVEL, M., ČIŠECKÝ, F., OLÁH, M. Sociálna prevencia. 3. vyd. – Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 2008, 140 p. ISBN 978-80-89271-22-1.
 • SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Tlačiareň Svidnícka. 2008, 224 p. ISBN 80-8068-487-1.
 • TICHÁ, M. Zadlužení domácností ? dopady na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel. In: Čtyři rok y členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Opava: OPF, Slezská univerzita v Opavě, 2008. pp. 774-784. ISBN 978-80-7248-484-3.
 • CIGÁNKOVÁ, S., HALFAROVÁ, L. Dyslexie u dospělých a výuka cizího jazyka. Metodicko-didaktická doporučení pro vyučující němčiny. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • CIGÁNKOVÁ, S., HALFAROVÁ, L. Studenti – dyslektici na vysoké škole a výuka němčiny. Sborník příspěvků mezinárodní konference Slunečnice aneb zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. VŠB-TU Ostrava, 2007.
 • DOLINAY, V., LAMPART, M., VAŠEK, V. Data Filtering in Prenatal Care. In: XXXII. Seminar ASR 2007 Instruments and Control. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, pp. 33-38.
  ISBN 978-80-248-1272-4.
 • DOLINAY, V., LAMPART, M., VAŠEK, V. System of Integrated Prenatal Care. In: 11th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technologies, TMT 2007. Istambul: University of Zenica, 2007, pp. 1423-1426. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • FRIESENHAHN, G., WALTER, L., SEIBEL, F. W., CHYTIL, O. Community education and its contribution to a Social Europe: Concepts-Prespectives-Implementation. Ostrava: Albert Boskovice, 2007. ECSPRESS Edition 3. 300 p. ISBN 80-7326-107-3.
 • CHYTIL, O. Důsledky modernizace pro sociální práci. Sociální práce/Sociálna práca, 2007, 4, pp. 64-71. ISSN 1213-6204.
 • CHYTIL, O. Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. IUC Journal of Social Work. 2007, s. 1-9.
 • CHYTIL, O., SEIBEL, F. W., OTTO, H., FRIESENHAHN, G. Reframing the Social. Social Work and Social Policy in Europe: Social Work and Social Policy in Europe. Ostrava: ALBERT, 2007. ECSPRESS-Edition 4. 558 p. ISBN 80-7326-111-1.
 • KAŇA, R., NAVRÁTIL, B. The European Security and Defence Policy and the EU-NATO Relations (History and Contemporary Issues). ECON 07. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2007, 07(14), pp. 66-73. ISSN 0862-7908.
 • KLIKOVÁ, Ch. Inovační výkonnost zemí visegrádské skupiny v rámci EU-25. In: Proceedings International Conference Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2007, pp. 1-8. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • KLIKOVÁ, Ch. Nově přijaté země a ekonomická svoboda. In: Medzinárodné vzťahy 2007. Bratislava: Vydavateĺstvo EKONÓM, 2007, pp. 1-12. ISBN 978-80-225-2437-7.
 • KLIKOVÁ, Ch., ŠUPINA, A. Konkurenceschopnost České republiky v rámci V4 a EU 25. In: Hospodárska a sociálna politika EU-aktuálne otázky. Bratislava: Ekonóm, 2007, pp. 1-7. ISBN 978-80-225-2351-6.
 • KLIMEŠ, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: Proceedings of 8th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Abstract Book. Liege: CHAOS asbl, 2007. CHAOS asbl, 2007, pp. 49-49. ISBN 2-930396-06-7.
 • KLIMEŠ, C. Application of Computer Simulation in Information Systeme. In: Internacional Journal of Computing Anticipatory Systems. Liege: CHAOS, 2007. CHAOS, 2007, pp. 9-9. ISSN 1373-4903
 • KLIMEŠ, C. Vzdělávání manažerů škol v oblasti řízení rozvojových projektů. In: Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007, pp. 44-47. ISBN 978-80-7368-29.
 • KOTLÁN, I. Analýza průchodnosti legislativních změn daně z příjmu právnických osob. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Karviná: OPF-SLU, 2007,
  pp. 01-08. ISBN 978-80-7248-435-5.
 • KOTLÁN, I. Approaches to Taxes and Public Sector. In: ECON 07. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2007, pp. 85-91. ISSN 0862-7908.
 • KOTLÁN, I. Daně a ekonomická prosperita v EU. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. Praha: Univerzita Karlova, 2007, pp. 1-10. ISBN 978-80-85889-91-8.
 • KOTLÁN, I. Korporátní daň v českém právním řádu. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2007, pp. 1-11. ISBN 978-80-248-1458-2.
 • KOTLÁN, I. Korporátní daňové zatížení v EU: ekonometrická analýza. In: Evropské finanční systémy 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, pp. 01-09. ISBN 978-80-210-4319-0.
 • KOTLÁN, I. Methodology Approach to the Public Sector and Tax Policy. In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference: Teaching Public Sector Economy. Bratislava: VSEM, 2007. pp. 1-13.
 • KOTLÁN, I. The Reform of the Public Finance in the Czech Republic from Political and Law Point of View. In: Medzinárodné vzťahy 2007. Bratislava: Vydavateĺstvo EKONÓM, 2007. pp. 1-12. ISBN 978-80-225-2437-7.
 • KOTLÁN, I. Volatilita inflace v ČR. In: Economic Theory and Practice Today and Tomorrow.. BANSKÁ BYSTRICA: UNIVERZITA MATEJA BELA, 2007, pp. 1-14.
  ISBN 978-80-8083-203-2.
 • KOTLÁN, I., PETR, P. Potřebujeme korporátní daň?. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, 7(1), pp. 53-61. ISSN 1212-3951.
 • MACKOVÁ, M. Dobrovolníci v hospici – klady a zápory. In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, pp. 127-133. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, M. Má v hospici své místo i sociální pracovník? In: Mozaika hospicovej starostlivosti. Martin: Hospice, 2007, pp. 91-94. ISBN 978-80-969736-2-0.
 • MACKOVÁ, M. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, s.r.o., 2007, III.(7), pp. 269-270. ISSN 1801-1349.
 • MACKOVÁ, M. Potřebují pozůstalí pomoc profesionálů? In: Ošetrovatelstvo. Teória, výskum a vzdelávanie. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, 2007, pp. 278-282.
  ISBN 978-80-88866-43-5.
 • MACKOVÁ, M. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: Katedra misijnej práce a dobrovolníctva – Trnava, Nadácia J. Murgaša, University of Scraton, 2007, pp 89-92.
 • NAVRÁTIL, B. Česko před vstupem do eurozóny: otálení není na místě. In: Medzinárodné vzťahy 2006. Bratislava: Ekonóm, 2007, pp. 68-68. ISBN 978-80-225-2353-0.
 • NAVRÁTIL, B. European Neighbourhood Policy. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2007, pp. 156-156. ISBN 978-80-248-1458-2.
 • NAVRÁTIL, B. Evropská sousedská politika v kontextu ostatních cílů evropského integračního procesu. In: Medzinárodné vzťahy 2007. Bratislava: Vydavateĺstvo EKONÓM, 2007, pp. 70-70. ISBN 978-80-225-2437-7.
 • OLÁH, M., OLÁHOVÁ, K. Kresťanské manželstvo a prirodzené plánovanie počatia.In: Ochrana života VII. Kultúra života, Odkaz Jána Pavla II. pre hnutie ochrany života. FZaSP TU
  v Trnave. Trnava 2007. Vol. XIII. pp. 144-148. ISBN 978-80-8082-181-4.
 • PROCHÁZKA, J., KLIMEŠ, C. Information System Process Management using Petri nets (in Czech). In: Sborník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2007. Zlín: Akademia Centrum, 2007. Akademia Centrum, 2007, pp. 127-133. ISBN 80-7318-561-9.
 • TICHÁ, M. Daňové úniky ? institucionální aspekty. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE Praha, 2007, pp. 1-14. ISBN 978-80-245-1188-7.
 • TVRDÝ, L., ŠIMEK, M., RIEVAJOVÁ, E., HUSÁKOVÁ, M., IVAN, I., MACHŮ, M., KONCZYNA, D., MACHOVÁ, Z., MERTLOVÁ, B., STRÁŽNICKÁ, B., PAPŘOKOVÁ, A., HOLEŠINSKÁ, L. Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1665-4.
 • UHROVÁ, N. Rozšíření Evropské unie o země střední a východní Evropy a její konkurenceschopnost. In: Proceedings International Conference Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2007, pp. 1-7. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • ZEZULKOVÁ, E., TELNAROVÁ, Z. A KLIMEŠ, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007, pp. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
 • GULÁŠOVÁ, I., BREZA, J., MACKOVÁ, M. Úlohy komunitního ošetrovaťelstva v preventívnej starostlivosti u občanov Slovenskej republiky. In: Sborník z Odborné konference
  s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, pp. 46-47. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, I., MACKOVÁ, M. Konflikty a překážky v komunikácii v interakcii sestra- pacient. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006,
  pp. 14-16. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, I., MACKOVÁ, M., BREZA, J. História hospicových ošetřovatelských zariadeni. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006,
  pp. 33-35. ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, I., MACKOVÁ, M., BREZA, J. Sestra v komunitním ošetrovatelstve. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, pp. 44-46.
  ISBN 80-7013-437-2.
 • GULÁŠOVÁ, I., MACKOVÁ, M., BREZA, J. Sociálne aspekty komunitního ošetrovatelstva. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, pp. 38-40. ISBN 80-7013-437-2.
 • CHYTIL, O. Czech Republic: Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. Social Work & Society, 2006, 4, pp. 330-340. ISSN 1613-8953.
 • KLIKOVÁ, Ch, KOTLÁN, I., SKALKA, P., KOTLÁNOVÁ E., FOJTÍKOVÁ L. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Institut vzdělávání SOKRAZES, s.r.o., 2006.
  ISBN 80-86572-34-X.
 • KLIKOVÁ, Ch. Efektivnost trhů. In: Medzinárodné vzťahy 2005? Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2006. pp. 251-254. ISBN 80-225-2238-4.
 • KLIKOVÁ, Ch. Konkurenceschopnost ČR a znalostní ekonomika. In: Znalostná ekonomika-nové výzvy pre národohospodársku vedu. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006, pp. 01-19. ISBN 80-225-2249-X.
 • KLIKOVÁ, Ch., POLÁKOVÁ, J. Byly? Klausovy polštáře? úspěšné?. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, IX(4), pp. 36-43. ISSN 1212-3951.
 • KLIMEŠ, C. a Habiballa, H. Flexible computer science university studies. ACM SIGCSE Bulletin, 2006, 38(9), pp. 338-338. ISSN 0097-8418.
 • KLIMEŠ, C. E-learning v dovednostním učení. Technológia vzdelávania, 2006, XIV(5), pp. 3-6. ISSN 1335-003X.
 • KLIMEŠ, C. Model of the decision support system under condition of non determination. Acta Electrotechnica et Informatica, 2006, 6(12), pp. 28-37. ISSN 1335-8243.
 • KLIMEŠ, C. Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, 2006. Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, 2006, pp. 38-46. ISBN 80-7368-200-1.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Fuzzy Petriho siete v modelovaní výukových procesov v e-learningu. In: eLearn2006. Žilina: Ústav celoživotného vzdelavanie, Žilinská univerzita Žilina, 2006. Ústav celoživotného vzdelavanie, Žilinská univerzita Žilina, 2006, pp. 12-17. ISBN 80-8070-505-4.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Modelovanie pedagogických procesov vysokej školy pomocou Petriho sietí. In: UNINFOS 2006. Nitra: Inuverzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. Inuverzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, pp. 229-234. ISBN 80-8050-976-X.
 • KLIMEŠ, C., BALOGH, Z. Riadenie komunikácie študenta v LMS s využitím Petriho sietí. In: DIVAI 2006. Nitra: Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, 2006. Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, 2006, pp. 128-133. ISBN 80-8050-975-1.
 • KLIMEŠ, C., BURIANOVÁ, E. Úloha e-lerningových forem v systémech dalšího vzdělávání pracovníků. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006, pp. 47-53. ISBN 80-7368-200-1.
 • KLIMEŠ, C., KNYBEL, J., PROCHÁZKA, J. Various process wizard for information systems – Using fuzzy Petri nets for process definition. In: Proceedings of the 8th International Conference on Enterprise Information Systems 2006. Portugal: INSTICC, 2006. INSTICC, 2006, pp. 158-164. ISBN 972-8865-42-2.
 • KLIMEŠ, C., PROCHÁZKA, J. New approaches in software development. Acta Electrotechnica et Informatica, 2006, 2, pp. 21-26. ISSN 1335-8243.
 • KLIMEŠ, C., TURČÁNI, M. Univerzitné informačné systémy v náväznosti na portálové technológie. In: UNINFOS 2006. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, pp. 53-57. ISBN 80-8050-976-X.
 • KOTLÁN, I. Monetární politika, volatilita inflace a ekonomický růst. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, 9(4), pp. 4-14. ISSN 1212-3951.
 • MACKOVÁ, M. Dobrovolníci z pohledu klientů hospice. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, pp. 141-147. ISBN 80-244-1424-4.
 • MACKOVÁ, M. Etika sociální práce v zařízeních sociální péče. In: Zborník prác XV. Celoslovenskej konferencie sestier. Bratislava: Lekárska fakulta Univerzity Komenského
  v Bratislave, 2006, pp. 70-72. ISBN 80-223-2253-9.
 • MACKOVÁ, M. GULÁŠOVÁ, I. Podpora laických i profesionálních pečovatelů. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, pp. 188-190. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, M. Role hospicového sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. In: Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006, pp. 27-29.
  ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, M. Role sociálního pracovníka v hospicovém týmu. In: Multidisciplinární tým. Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2006. pp. 27 -29. ISBN 80-7013-437-2.
 • MACKOVÁ, M. Sociální dopady onemocnění zažívacího traktu. In: Liečebná výživa při ochoreniach tráviaceho traktu. Trenčianské Teplice: Sekcia asistentov výživy, Slovenská spoločnosť sestier a porodných asistentek, Organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2006, s. 35-37.
 • MACKOVÁ, M. Spiritualita bolesti. In: Pacient a bolest, Aktuální otázky pojetí bolesti a její léčba. Šumperk, 2006, s. 5-6.
 • MACKOVÁ, M., GULÁŠOVÁ, I. Zdravý životní styl jako prevence vyhoření. In: Zborník vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Ústav zdravotníctva a ošetrovaťelstva,Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2006, pp. 186-187. ISBN 80-8075-130-7.
 • MACKOVÁ, M., PINKAVOVÁ, H. Péče o laické pečovatele. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. In: Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta ošetrovaťelstva a zdravotnických odborných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratoslave. Bratislava, 2006, s. 252-254.
 • MELECKÝ, L., NAVRÁTIL, B. KAŇA, R., FILIPOVÁ, L., TOMÁNEK, P. Česká republika v EU – přínosy, náklady, příležitosti a hrozby – sylabus pilotního semináře projektu „Učíme a učíme se o EU“. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2006.
 • NAVRÁTIL, B. Přežije princip solidarity v Evropské integraci?. In: Medzinárodné vztahy 2005. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006, pp. 477-482. ISBN 80-225-2238-4.
 • OLÁH, M. „Neposlušné“ deti (ADHD). Sociální práce/Sociálna práca, 2006, 2(2006), pp. 137-139. ISSN 1213-6204.
 • OLÁH, M. Etika a jej hranice. Sociálna a charitatívna služba: časopis pre vzdelávanie, teóriu a prax v sociálnej práci Katedry kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, 2006, I(1 2006), pp. 41-45. ISSN 1336-8915.
 • OLÁH, M. Medzikultúrne problémy v sociálnej práci. In: Multidisciplinární tým. Sborník z Odborné konference s medzinárodní účastí. Lekářská fakulta Masarykovy univerzity, Katedra Ošetřovatelství. Brno, 2006, pp. 35-37.
 • OLÁH, M. Najčastejšie psychologické problémy týraných detí. Synergia : časopis venovaný Byzantským dejinám, kultúre a teológii Katedry byzantológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, 2006, IV/2006(7-8), pp. 119-128. ISSN 1336-2275.
 • OLÁH, M. Pokiaľ bude hlavne v samospráve fungovať svojvôľa, kvalitná sociálnoprávna ochrana detí ostane vzdialeným ideálom. Sociální práce/Sociálna práca, 2006, 1(2006), pp. 6-11. ISSN 1213-6204.
 • OLÁH, M. Predpoklady kvalifikovaného výkonu sociálnej práce a psychoterapie v SR. In: Multidisciplinární tým. Sborník z Odborné konference s medzinárodní účastí. Lekářská fakulta Masarykovy univerzity, Katedra Ošetřovatelství. Brno, 2006, pp. 40-44.
 • OLÁH, M., ČURÍKOVÁ, A. Psychické a sociálne aspekty hospitalizovaných detí. Zdravotníctvo a sociálna práca, 2006, I(3 2006). ISSN 1336-9326.
 • OLÁH, M., SCHAVEL, M. Transformácia verejnej sociálnej správy na Slovensku. Zdravotníctvo a sociálna práca, 2006, I(2 2006), pp. 47-51. ISSN 1336-9326.
 • ŠECKOVÁ, S., BENCA, J., SCHAVEL, M., HANOBIK, M., LUZICA, R., OLÁH, M. et al. Spectrum of diseases in rual tropical hospital Rutovu, Burundi. In: Malnutrition, tropical diseases and social distress, MCP Nairobi, 2006, pp. 68 – 69. ISBN 9788-7394-003.
 • TELNAROVÁ, Z., ZEZULKOVÁ, E., KLIMEŠ, C. Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě. In: Vysokoškolské studium bez bariér?. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006, pp. 25-27. ISBN 80-7041-462-6.
 • TICHÁ, M. Instituce a ekonomická výkonnost v empirických studiích. In: Medzinárodné vzťahy 2005? Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2006, pp. 634-643. ISBN 80-225-2238-4.
 • TICHÁ, M. Institucionální předpoklady ekonomického rozvoje. In: MEKON 2006 : sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EkF VŠB-TU Ostrava 2006: výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, pp. 01-10. ISBN 80-248-1013-1.
 • TOMÁNEK, P., NAVRÁTIL, B., KAŇA, R., MELECKÝ, L., FILIPOVÁ, L., SPÁČILOVÁ, L., NEVIMA, J. Učíme a učíme se o Evropské unii. Háj ve Slezsku: Tiskárna Maj, 2006. ISBN 80-248-1261-4.
 • UHROVÁ, N. Pojetí ekonomické výkonnosti a možnosti jejího měření. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, 9(3), pp. 60-77. ISSN 1212-3951.
 • UHROVÁ, N. Vliv nové ekonomiky na makroekonomickou výkonnost vybraných zemí. In: Znalostná ekonomika-nové výzvy pre národohospodársku vedu. Bratislava: Ekonóm, 2006, pp. 222-229. ISBN 80-225-2239-2.
 • HALFAROVÁ, L. Výuka jazyků pro ekonomy s přihlédnutím ke specializacím oborů. Sborník příspěvků na mezinárodní vědecké konferenci Výuka práva pro ekonomy. Rožnov pod Radhoštěm, 2005.
 • CHYTIL, O., THOLE, W., CLOOS, P., ORTMANN, F., STRUTWOLF, V. Soziale arbeit im offentlichen Raum.  Wiesbaden: VS Verlag. 2005, 241 p. ISBN 978-3-531-14240-1.
 • KLIKOVÁ, Ch. Efektivnost produktových trhů z hlediska regulačních zásahů vlády do jejich fungování. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, pp. 1-5. ISBN 80-248-0943-5.
 • KLIKOVÁ, Ch. Hospodářská politika a její změny v 90. letech. In: Medzinárodné vzťahy 2004 „Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2005, pp. 1-8. ISBN 80-225-2037-3.
 • KLIKOVÁ, Ch. Možnosti strukturální politiky v zemích EU. In: Trendy hospodárskeho a sociálného rozvoja v krajinách EÚ. Trenčín: Technická univerzita v Trenčíně, 2005, pp. 1-4. ISBN 80-225-2037-3.
 • KLIKOVÁ, Ch. Reformy hospodářské politiky? Going for Growth. Bulletin CES VŠEM. Praha: CES VŠEM, 2005, 1(7), pp. 5-7. ISSN 1801-1578.
 • KLIMEŠ, C. Dištančné vzdelávanie – modelovania paralelných procesov pomocou Petriho siete. In: DIVAI 2005 – Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005, pp. 127-134. ISBN 80-8050-828-3.
 • KLIMEŠ, C. Modelovanie paralelných procesov pomocou Petriho siete. Technológia vzdelávania, 2005, XIII(5), pp. 13-15. ISSN 1335-003X.
 • KLIMEŠ, C. Úloha a architektura portálových řešení LMS systémů v distančním vzdělávání. In: DIVAI 2005 – Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005, pp. 7-15. ISBN 80-8050-828-3.
 • KLIMEŠ, C., BURIANOVÁ, E. Distanční forma vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Informatika XVI. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2005, pp. 60-68. ISBN 80-7302-083-1.
 • KLIMEŠ, C., ŠIMONEK, J. Portal technologies on Czech universities. In: Conference Proceedings volume 2. Gliwice: Silesian University of Technology, 2005, pp. 717-721. ISBN 156-3580.
 • KLIMEŠ, C., TURČÁNI, M. Portálové riešenia informačných systémov univerzít s integráciou LMS. In: UNINFOS 2005. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005, pp. 115-122. ISBN 80-8083-103-3.
 • KLIMEŠ, C., TURČÁNI, M. Profil absolventa oboru Aplikovaná informatika na Ostravskej univerzite v Ostrave a na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Technológia vzdelávania, 2005, XIII(5), pp. 1-4. ISSN 1335-003X.
 • KNYBEL, J., KLIMEŠ, C. Fuzzy Petri Nets of Education. In: Conference Proceedings volume 2. Gliwice: Silesian University of Technology, 2005, pp. 601-606. ISBN 156-3580.
 • KOTLÁN, I. Phillipsova křivka a její podoba v ČR. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, pp. 1-10. ISBN 80-248-0943-5.
 • MACKOVÁ, M. Domácí násilí – zkušenosti z hospicové péče. In: Domácí násilí a zdravotně postižení – Sborník materiálů z celostátní konference. Praha: Centrum denních služeb o.s. ORFEUS, 2005, pp. 83-84. ISBN 80-903519-2-1.
 • MACKOVÁ, M. Sociální pracovník ve zdravotnictví. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, pp. 40-42. ISBN 80-7013-422-4.
 • MACKOVÁ, M., HAVELKA, B. Pracovník sociální péče. In: Sborník z Mezinárodní konference. Brno: NCO NZO, 2005, pp. 35-37. ISBN 80-7013-422-4.
 • NAVRÁTIL, B, KAŇA, R. The EU Cohesion Policy and the New Member States. ECON’05. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 12(1), pp. 162-165. ISSN 0862-7908.
 • NAVRÁTIL, B. Evropská unie – s ústavou, či bez ní?. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, pp. 27-27. ISBN 80-248-0943-5.
 • NAVRÁTIL, B. Integrační procesy a region. In: Regiony a vnější ekonomické vztahy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta. 2005, pp. 177-185. ISBN 80-248-0968-0.
 • OLÁH, M. Kresťanské počiatky sociálnej služby. In: Zborník príspevkov z 3. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. – Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2005, pp. 160-162. ISBN 80-88949-84-X.
 • OLÁH, M. Sociálna pružnosť a syndróm CAN. In: Komplexná starostlivosť o člověka v hraničných situáciách: zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 4. – 5. novembra 2005 / Miron Šramka – Anna Bérešová. – Prešov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2005, pp. 160-163. ISBN 80-969449-1-6.
 • OLÁH, M. Sociálnoprávna ochrana detí. Prešov: Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta. 2005, 206 p. ISBN 80-8068-349-2.
 • OLÁH, M. Supervízia v sociálnej práci – jej filozofia, formy, školy, ciele a súčasný stav. Prešov: Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, 85 p. ISBN 80-8068-307-7.
 • OLÁH, M. Supervízia v sociálnej práci na Slovensku. Sociální práce/Sociálna práca, 2005, 3(2005), pp. 114-123. ISSN 1213-6204.
 • PROCHÁZKA, J., KNYBEL, J., KLIMEŠ, C. Fuzzy Petri Nets in Modelling Business Processes. In: Proceedings of the International conference The logic of Soft Computing IV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, pp. 31-35.
 • UHROVÁ, N. Pojetí makroekonomické výkonnosti. In: Firma a konkurenční prostředí. Brno: Konvoj Brno, 2005, pp. 72-79. ISBN 80-7302-079-3.
 • UHROVÁ, N. Problémy spojené s měřením HDP. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, pp. 1-9. ISBN 80-248-0943-5.
 • GIBARTI, J., KERN, J., ŠIMEK, M., UHROVÁ, N., FOJTÍKOVÁ L., KAŇÁKOVÁ, N. Deskriptivní ekonomie České republiky. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0604-5.
 • GIBARTI, J., UHROVÁ, N. Patenty, vzdělání a konkurenceschopnost. In: Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: MZLU Brno, 2004, pp. 62-68. ISBN 80-7302-073-4.
 • GOJOVÁ, A., POPELKOVÁ, R., CHYTIL, O., SÝKOROVÁ, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT. 2004, 73 p. ISBN 80-7326-068-9.
 • CHYTIL, O. Auswirkungen des EU-Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien. In: Die EU-Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. München: Ziel-Verlag, 2004, pp. 175-187.
 • CHYTIL, O. Die EU -Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. München: Ziel – Verlag, 2004, 233 p. ISBN 3-937210-14-8.
 • CHYTIL, O., GOJOVÁ, A., NEDĚLNÍKOVÁ, D., ERATH, P., LITTLECHILD, B., VORNANEN, R. Social Work in Europe: Descriptions, Analysis and Theories. Eichstätt: ISIS. 2004, 3. 251 p. ISBN 80-7326-027-1.
 • KLIKA, Z., KOZUBEK, T., MARTINEC, P., KLIKOVÁ, Ch., DOSTÁL, Z. Mathematical modeling of bituminous coal seams burning contemporaneously with the formation of a variegated beds body. International Journal of Coal Geology. Amsterdam: Elsevier, 2004, 59(1-2), pp. 137-151. ISSN 0166-5162.
 • KLIKOVÁ, Ch. Je česká ekonomika liberální?. In: Medzinárodné vzťahy 2003.. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004, pp. CD 1-7. ISBN 80-225-1880-8.
 • KLIKOVÁ, Ch. Šedá ekonomika a korupce – problém nejen v Česku. In: Hospodárska a sociálna politika v predstupovom procese. Bratislava: Ekonóm, 2004, pp. 17-21. ISBN 80-225-1851-4.
 • KLIKOVÁ, Ch., MELECKÝ, L. Monetární politika a hospodářský cyklus očima Christiny D. Romer. In: Ženy v ekonomii. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004, pp. 63-74. ISBN 80-248-0620-7.
 • KLIMEŠ, C. Aspektově orientované programování. In: Svět informačních systémů. Zlín: Centrum pro výzkum informačních systémů, 2004, pp. 266-271. ISBN 80-7318-166-5.
 • KLIMEŠ, C. E-learningový systém LearningSpace na Ostravské univerzitě. In: BELCOM´04. Praha: ČVUT v Praze, 2004, pp. 127-132. ISBN 80-01-02923-9.
 • KLIMEŠ, C. LearnigSpace v distančním vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. Technológia vzdelávania, 2004, 5, pp. 9-12. ISSN 1335-003X.
 • KLIMEŠ, C., BURIANOVÁ, E. LMS systém Learningspace v distančním vzdělávání. In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Jihočeská univerzita Scientific Pedagogical Publishing, 2004, pp. 517-520. ISBN 80-85645-49-1.
 • KLIMEŠ, C., PROCHÁZKA, J. Using MDA for Integrated Development Tool QI Builder (in Czech). In: Tvorba software 2004. Ostrava: TANGER s.r.o., 2004, pp. 106-111. ISBN 80-85988-96-8.
 • KURKOVÁ, M., KLIKA, Z., KLIKOVÁ, Ch., HAVEL, J. Humic acids from oxidized coals I. Elemental composition, titration curves, heavy metals in HA samples, nuclear magnetic resonance spectra of HAs and infrared spectroscopy. Chemosphere. Holandsko: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2004, 54(8), pp. 1237-1245. ISSN 0045-6535.
 • MACHÁČEK, M. SPÁČILOVÁ, L., KOTLÁN, V., FRAIT, J., WROBLOWSKÝ, T., BŘEZINOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, I., JANÁČKOVÁ, H., ZEMÁNKOVÁ, I., KAŇA, R., GOTTVALD, J., ŠIMEK, M., HANČLOVÁ, J., KUČEROVÁ, Z., KOTLÁN, I., TVRDÝ, L. Makroekonomické souvislosti restrukturalizace průmyslových regionů a analýza soudobých přístupů k přeměnám tradičních průmyslových oblastí v EU. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0675-4.
 • NAVRÁTIL, B. Bude současná regionální politika EU trvale napomáhat ekonomické a sociální kohezi nebo vyžaduje radikální reformu?. In: Medzinárodné vzťahy 2003. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004, pp. 82-87. ISBN 80-225-1880-8.
 • NAVRÁTIL, B. O udržitelnosti regionální politiky Evropské unie. In: Vybrané aspekty vývoje české ekonomiky. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004, pp. 91-96. ISBN 80-248-0534-0.
 • NAVRÁTIL, B. The Enlarged European Union and the Cohesion Process. ECON’03. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004, 10(1), pp. 327-329. ISBN 80-248-0479-4.
 • NAVRÁTIL, B., JÁNOŠÍKOVÁ, I. Výdajový model s multiplikátorem. In: Makroekonomie. Základní kurs.. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2004, pp. 23-37. ISBN 80-248-0530-8.
 • NAVRÁTIL, B., KAŇA, R. Regional disparities after the enlargement-the challenge ahead in the new member states. Econ 04. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004, 11(1), pp. 133-136. ISSN 0862-7908.
 • NAVRÁTIL, B., KAŇA, R. Strukturální pomoc Evropské unie České republice a její využití v regionu Moravskoslezsko. In: Medzinárodné vzťahy 2004 „Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004, pp. 48-48. ISBN 80-225-2037-3.
 • POPELKOVÁ, R., CHYTIL, O. Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity., 2004, pp. 209-220. ISBN 80-7326-026-3.
 • SÝKOROVÁ, D., CHYTIL, O., GOJOVÁ, A., ŠPATENKOVÁ, N., HUBÍK, S., KELLER, J., LOUČKOVÁ, I., POPELKOVÁ, R., ŠMAUSOVÁ, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. Eichstätt: ISIS. 2004. 132 p. ISBN 80-7326-064-6.
 • UHROVÁ, N. Rizika spojená s přípravou ČR na vstup do eurozóny. In: Medzinárodné vzťahy 2003. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004, pp. 104. ISBN 80-225-1880-8.
 • VARADZIN, F. Pojetí člověka v ekonomii: Diskuse o dalších variantách ekonomického vývoje. Ve Wartosci i ich funkcje w ksztaltowaniu cywilizacji globalnej. Katowice, Wydawnictwon Uniwersytetu Ślaskiego, 2004, pp. 189-197. ISBN 83-226-1373-3.