Ing. Petr Skalka, Ph.D.

Petr Skalka je členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Je absolventem magisterského studia v programu Hospodářská politika a správa v oboru Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde dokončil rovněž doktorský studijní obor Ekonomie (Ph.D.). Ve své disertační práci se zabýval zahraničním obchodem České republiky v kontextu členství v EU.
Od roku 2001 do současnosti působí v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví.
V rámci své publikační činnosti se zaměřuje na témata EU, podnikové ekonomicky, financí a pojišťovnictví. Zároveň je spoluautorem učebnice Hospodářská a sociální politika, kde se orientoval především na oblast EU. Garantuje a vyučuje několik předmětů v bakalářském i magisterském studiu na Evropské výzkumné univerzitě. Publikuje také v dobře hodnocených časopisech zařazených v databázích Web of Science a Scopus. Pravidelně se účastní mezinárodních vědeckých konferencí Hospodářská a sociální politika, je zpracovatelem oponentních posudků bakalářských a diplomových prací a členem státních zkušebních komisí bakalářského i magisterského studia.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 212

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: petr.skalka@prigo.cz

Profil na ORCID