Ing. Lenka Dimitriou Janíčková, Ph.D.

Lenka Dimitriou Janíčková působí na Katedře ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Vystudovala obor Národní hospodářství (Ing.) a obor Ekonomie (Ph.D.) na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Věnuje se zejména tématům daňové politiky a nezávislosti centrálních bank. Na téma nezávislosti centrální banky také obhájila svou disertační práci. Po ukončení studia pracovala jako akademický pracovník na VŠB-TUO.

Následně se uplatnila jako relationship manager v investiční společnosti.

Lenka Dimitriou Janíčková publikovala řadu článků, z nichž některé jsou indexovány v databázích Web of Science či Scopus.

E-mail: lenka.janickova@prigo.cz

Profil na ORCID