Knihovna Vysoké školy PRIGO

Knihovna Vysoké školy PRIGO umožňuje využívání knihovního fondu (knih a vybraných odborných časopisů), ale také přístup na internet. Všechny tituly knihovního fondu jsou obsaženy v databázi, která je přístupná uživatelům na počítačích v knihovně nebo na stránkách školy. 

Pro potřeby posluchačů je knihovna dostupná ve dnech Po-Pá od 8:00 hod. do 16:00 hod. prostřednictvím studijní referentky na sekretariátu rektora. Knihovna je dostupná také v soboty v době, kdy probíhá výuka studentů v kombinované formě studia. 

Převážná většina titulů je orientovaná do oblasti ekonomie, ekonomiky, hospodářské politiky, managementu, práva, veřejné správy, sociologie, psychologie, informatiky, financí, geografie a dalších oblastí spojených s odborným zaměřením pracovníků VŠ PRIGO a akreditovanými studijními programy. 

Postupné rozšiřování knihovního fondu je jednou z priorit VŠ PRIGO. Přesto, že je tato priorita finančně náročná, knižní fond je a bude rozšiřován i o odpovídající zahraniční literaturu. Knihovna zpřístupňuje všechny publikační výstupy pedagogů VŠ PRIGO, včetně sylabů, skript a studijních opor pro kombinovanou formu studia. 

V knihovně jsou k dispozici také odborné časopisy a další periodika, jako jsou Veřejná správa, Politická ekonomie, Comparative Economic Studies, Journal of Comparative Economics, Finance a úvěr, Moderní řízení, Prosperita, Ekonomie a management, Business World, Finanční manažer a další.

Užitečné odkazy