Ing. Emil Adámek, Ph.D.

Emil Adámek je vedoucím Katedry ekonomie a hospodářské politiky a také členem Vědecké rady Vysoké školy PRIGO. Je vedoucím výzkumného týmu této vysoké školy, který se zabývá ekonomickými a hospodářsko-politickými otázkami. Je členem Předsednictva České společnosti ekonomické se sídlem v Praze a předsedou její pobočky při Vysoké škole PRIGO v Havířově. Vystudoval bakalářský a navazující magisterský obor Národní hospodářství (Ing.) a doktorský obor Ekonomie (Ph.D.) na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Na ní také působil jako interní doktorand a odborný asistent a později jako zástupce vedoucího Katedry národohospodářské.
Emil Adámek se zaměřuje na oblast hospodářské a měnové politiky. Mimo výuku se věnuje také vědecké a publikační činnosti a je autorem několika článků v recenzovaných časopisech a desítky příspěvků ve sbornících. V letech 2017 a 2018 přednášel předmět Economic Policy of European Union na Hubei University of Technology ve Wuhanu (Čína).

Konzultační hodiny: Pá 9:00-10:00 hod. nebo po e-mailové domluvě

Kancelář: 007

Mob.: +420 732 818 178

E-mail: emil.adamek@prigo.cz

Profil na Publons

Profil na ORCID