Ing. Emil Adámek, Ph.D.

Emil Adámek je děkanem Vysoké školy PRIGO, která je hlavní organizační složkou Evropské výzkumné univerzity a zajišťuje bakalářská nebo navazující magisterská studia. Působí zde rovněž jako vedoucí Katedry ekonomie a hospodářské politiky. Je členem Kolegia rektorky a Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity a členem Vědecké rady Vysoké školy PRIGO. Je vedoucím výzkumného týmu ERUNI, který se zabývá ekonomickými a hospodářsko-politickými otázkami. Působí jako člen Předsednictva České společnosti ekonomické se sídlem v Praze a předsedou její pobočky při Evropské výzkumné univerzitě.

Vystudoval bakalářský a navazující magisterský obor Národní hospodářství (Ing.) a doktorský obor Ekonomie (Ph.D.) na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Na ní také působil jako interní doktorand a odborný asistent a později jako zástupce vedoucího Katedry národohospodářské. Emil Adámek se zaměřuje na oblast hospodářské a měnové politiky. Mimo výuku se věnuje také vědecké a publikační činnosti a je autorem mnoha článků indexovaných v databázích WoS a Scopus. Emil Adámek má bohaté zkušenosti s výukou v zahraničí.

Konzultační hodiny: Pá 9:00-10:00 hod. nebo po e-mailové domluvě

Kancelář: 007

Mob.: +420 732 818 178

E-mail: emil.adamek@eruni.org

Profil na Publons

Profil na ORCID