Ing. Helena Marková, Ph.D.

Helena Marková je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Vystudovala obor Ekonomika a podnikání v obchodě a službách na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě. Na této fakultě pak dále pokračovala v doktorském studiu, kde v roce 2019 získala titul Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management. Ve své vědecké práci se věnovala zejména problematice lidských zdrojů. Tématem její dizertační práce bylo využití částečných úvazků a dalších flexibilních forem práce v rodinných i nerodinných firmách, se zaměřením na Moravskoslezský kraj.
Publikační činnost Heleny Markové obsahuje články a příspěvky týkající se nejen flexibilních forem práce nebo problematiky trhu práce a zapojení žen a marginalizovaných skupin, ale také lidských zdrojů a přístupu k nim v rodinných a nerodinných firmách.
Profesní zkušenosti zahrnují nejen pedagogickou činnost na různých stupních vzdělávání, ale také řízení projektů zejména v oblasti vzdělávání ve vzdělávacích institucích i výrobních firmách a manažerské pozice v oblasti řízení lidských zdrojů. Podnikatelské aktivity jsou zaměřeny na oblast účetnictví malých a středních podniků a podnikání v oblasti nemovitostí.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 017

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: helena.markova@prigo.cz