Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Evropská výzkumná univerzita (dříve Vysoká škola PRIGO nebo Vysoká škola sociálně správní) získala v roce 2018 Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Erasmus+ STUDENTI

Prostřednictvím programu Erasmus+ můžete vyrazit na studijní pobyt nebo pracovní stáž až na 12 měsíců. Studijní pobyt můžete realizovat na některé z partnerských univerzit, jejichž seznam najdete výše. Na rozšiřování sítě partnerských univerzit neustále pracujeme. Stáž můžete absolvovat v kterékoli organizaci se sídlem v zemi účastnící se programu Erasmus+ (s výjimkou orgánů, institucí a agentur EU). Výběr je jen na Vás. Nevíte, kam byste na stáž vyrazili? Zde se můžete inspirovat: https://erasmusintern.org/.

Stáže je možné absolvovat také v některém z českých center. Jejich aktuální nabídku hledejte ZDE.

Díky studiu nebo stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti – a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé. Zároveň si rozvinete podnikatelské myšlení.

Zaujala Vás tato nabídka? Zašlete vyplněnou přihlášku a svůj životopis v anglickém jazyce na email lenka.fabikova@eruni.org.

Přihláška je ke stažení ZDE.

Erasmus+ ZAMĚSTNANCI

Prostřednictvím programu Erasmus+ můžete vycestovat na školení na univerzitě, která je držitelem ECHE, nebo ve společnosti sídlící v některé z programových zemí. Je možné se zúčastnit také tzv. Staff Weeku. Jejich nabídka zde: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Vycestovat můžete na dva až deset dní.

Zaujala Vás nabídka? Přihlaste se do výběrového řízení! Přihláška je ke stažení ZDE.
Vyplněnou přihlášku zašlete na lenka.fabikova@eruni.org.

Informace o programu Erasmus+ najdete na webu Domu zahraniční spolupráce:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-zamestnance/.

Studenti i zaměstnanci mohou svůj výjezd konzultovat s institucionální koordinátorkou Ing. Lenkou Fabíkovou e-mailem nebo osobně (kanc. 110).