Dmitriy Vorobyev MSc, MA, Ph.D.

Dmitriy Vorobyev je interním členem výzkumného ústavu ERUNI Open Research Ostrava a externím členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Získal magisterský diplom z aplikované matematiky a informatiky na Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Rusko) a poté vystudoval doktorské studium (Ph.D.) v oboru Ekonomie na prestižní CERGE-EI při Univerzitě Karlově v Praze. Po ukončení doktorského studia pokračoval ve své akademické kariéře jako odborný asistent na Graduate School of Economics and Management na Ural Federal University (Jekatěrinburg, Rusko) a jako vědecký pracovník na Katedře politických věd na University of Wisconsin-Madison (Wisconsin, USA).

V současné době se věnuje výzkumu politické ekonomie a veřejné ekonomiky, a to jak teoretickému, tak empirickému se zaměřením na takové problémy, jako jsou role informací v politických procesech, účinnost politických institucí, korupce a další. Jeho výzkum byl publikován ve vysoce hodnocených vědeckých časopisech, a to v naprosté většině v prvním kvartilu Web of Science s významným impakt faktorem. Ve své výuce se věnuje tématům mikroekonomie, teorie her, informační ekonomie nebo veřejné ekonomiky. Působí jako řešitel mnoha vědeckých projektů a jako mentor a seniorní vědecký pracovník na Evropské výzkumné univerzitě.

Konzultační hodiny: St 10:00-11:00 hod.

Kancelář: 112

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: dmitriy.vorobyev@eruni.org

Profil na Google Scholar

Profil na ORCID