Ing. Martin Murín, Ph.D.

Martin Murín je akademickým pracovníkem na Katedře ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity.
Je absolventem studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Doktorské studium Ekonomie absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde v roce 2020 obhájil dizertační práci na téma Vliv veřejného dluhu na ekonomický růst. Ve svém výzkumu se zabývá zejména veřejným dluhem, fiskální politikou, daňovou politikou, ekonomickým růstem, zadlužením domácností a rodinnou politikou. Je autorem několika odborných statí v impaktovaných časopisech a konferenčních příspěvků indexovaných ve Web of Science. Působí jako hodnotitel Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v oblasti excelence vědy v rámci modulu M1 podle Metodiky 2017+.
Podílel se nebo sám vedl řadu výzkumných a rozvojových projektů na VŠB-TUO a na Masarykově univerzitě v Brně. Byl členem Akademického senátu a Ekonomické komise Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně. Pravidelně se účastní mezinárodních workshopů a letních škol doma i v zahraničí. Sám sebe považuje za nadšeného badatele, který miluje nejen vědu a výzkum, ale také vzdělávání a diskuze o společnosti, politice, politickém marketingu a aktuálním dění.

Konzultační hodiny: St 9:00-10:00 hod.

Kancelář: 301

Mob.: +421 907 569 792

E-mail: martin.murin@prigo.cz

Profil na Publons

Profil na ORCID