Ing. Martin Murín, Ph.D.

Martin Murín je ředitelem výzkumného ústavu VŠEO, akademickým pracovníkem na katedře ekonomie, hospodářské politiky a správy Vysoké školy PRIGO a vedoucím pracovníkem výzkumného týmu Sociální politika a sociální správa.

Je absolventem studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Doktorské studium Ekonomie absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde v roce 2020 obhájil dizertační práci na téma Vliv veřejného dluhu na ekonomický růst. Ve svém výzkumu se zabývá zejména veřejným dluhem, fiskální politikou, daňovou politikou, ekonomickým růstem, zadlužením domácností a rodinnou politikou. Je autorem několika odborných statí v impaktovaných časopisech a konferenčních příspěvků indexovaných ve Web of Science. Jeho odborný profil můžete shlédnout na Publons či na ORCID.

Podílel se nebo sám vedl řadu výzkumných a rozvojových projektů na VŠB-TU Ostrava a na Masarykově univerzitě. Byl členem Akademického senátu a Ekonomické komise Akademického senátu Masarykovy univerzity. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních workshopů a letních škol doma i v zahraničí. Sám sebe považuje za nadšeného badatele, který miluje nejen vědu a výzkum, ale taky vzdělávání a diskuze o společnosti, politice, politickém marketingu a aktuálním dění.

Konzultační hodiny: St 9:00 – 10:00 hod.

Kancelář: 110

Mob.: +420 603 365 984

E-mail: martin.murin@prigo.cz