Mgr. Ilona Bužková

Ilona Bužková je členkou Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO a podílí se na výuce předmětů Projektování v sociálních službách a Projektové řízení A. Vystudovala magisterský studijní obor Sociální politika a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií.  Po absolvování vysoké školy pracovala jako sociální pracovnice ve Slezské diakonii jako osobní asistentka osob s mentálním postižením. Posléze se specializovala na oblast projektových aktivit a vnitřních předpisů organizace, přičemž mezi lety 2003–2015 působila jako vedoucí projektového oddělení.
Od roku 2015 je zaměstnána v organizaci Armády spásy jako národní koordinátorka projektů, podílí se na přípravě žádostí v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů v oblastech sociálních služeb a řízení nestátních neziskových organizací. Kromě jiného je manažerkou vybraných projektů, poskytuje metodickou podporu dalším projektovým manažerům v rámci realizace a vyhodnocení projektů a připravuje podklady v oblasti interních předpisů organizace.
Od roku 2008 je členkou Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V minulých letech se zúčastnila pracovních pobytů v zahraničí jako členka výkonného výboru síťové organizace EAPN ČR (European Anti-Poverty Network) a EAPN Europe (Task Force Structural Funds). Angažuje se také v problematice potravinových bank.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: ilona.buzkova@prigo.cz