Mgr. Ilona Bužková, MBA

Ilona Bužková je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity a podílí se na výuce předmětu Dotační management. Vystudovala magisterský studijní obor Sociální politika a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií.  Po absolvování vysoké školy pracovala jako sociální pracovnice ve Slezské diakonii jako osobní asistentka osob s mentálním postižením. Posléze se specializovala na oblast projektových aktivit a vnitřních předpisů organizace, přičemž mezi lety 2003–2015 působila jako vedoucí projektového oddělení.
Od roku 2015 je zaměstnána v organizaci Armády spásy jako manažerka fundraisingu, PR a projektů, podílí se na přípravě dotačních žádostí v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů v oblastech sociálních služeb a řízení nestátních neziskových organizací. Kromě jiného je manažerkou vybraných projektů, poskytuje metodickou podporu dalším projektovým manažerům v rámci realizace a vyhodnocení projektů, podílí se na koordinaci přípravy a realizace strategického plánu organizace a koordinuje oblast interních předpisů organizace.
V letech 2021–2022 úspěšně absolvovala certifikované profesní vzdělávání MBA se zaměřením na projektový management.
V minulých letech se zúčastnila pracovních pobytů v zahraničí jako členka výkonného výboru síťové organizace EAPN ČR (European ANTI-Poverty Network) a EAPN Europe (Task Force Structural Funds). Angažuje se také v problematice potravinových bank, kde je spoluzakladatelkou Potravinové banky v Ostravě, z.s., kterou v prvních letech řídila na pozici předsedkyně s pravomocí statutárního zástupce.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: ilona.buzkova@eruni.org