Organizační struktura

Vedení vysoké školy

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
prorektorka pro vnější vztahy

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prorektorka pro strategii a rozvoj

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
prorektorka pro studium

Mgr. Sabina Vaňková
prorektorka pro zahraniční vztahy

Ing. Martin Murín, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu VŠEO

Kolegium rektorky
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. prorektorka pro vnější vztahy
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. prorektorka pro strategii a rozvoj
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Michaela Tichá, Ph.D. prorektorka pro studium
Mgr. Sabina Vaňková prorektorka pro zahraniční vztahy
Ing. Martin Murín, Ph.D. ředitel Výzkumného ústavu VŠEO
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. ředitelka Institutu CŽV
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. vedoucí CEMNAS
Ing. Jaroslav Šigut vedoucí Informačního centra
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D. vedoucí katedry podnikové ekonomiky a práva
Ing. Boris Navrátil, CSc. zástupce vedoucí katedry ekonomie a hospodářské politiky
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D. zástupce vedoucí katedry sociálních věd a sociální politiky
Tereza Činčalová/Veronika Szlaurová zástupkyně studentů

Vědecká rada

Interní členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. místopředsedkyně
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Mgr. Sabina Vaňková
Externí členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, Maďarsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, Slovensko
Externí členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
Česká republika
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, proděkan
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, prorektor
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, ředitel
PhDr. Zdeněk Starý Okresní Hospodářská komora, Karviná, ředitel úřadu
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha, rektor

Mezinárodní evaluační panel

Předseda
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. ŠKODA AUTO Vysoká Škola o.p.s., Česká republika
Členové
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Johannes Kepler University Linz, Rakousko
Dr Sławomir Śliwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Tereza Činčalová zástupce studentů

Disciplinární komise

Ing. Michaela Tichá, Ph.D. předsedkyně
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Adam Kudrna
Veronika Szlaurová

Pobočka České společnosti ekonomické v Havířově při Vysoké škole PRIGO

Vedení

Ing. Boris Navrátil, CSc.
Předseda

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Výkonný místopředseda

Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.