Organizační struktura

Vedení vysoké školy

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prorektorka pro strategii a rozvoj

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
prorektorka pro studium

Mgr. Sabina Vaňková
prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy

Ing. Martin Murín, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu VŠEO

Katedry

Struktura kateder schválená Správní radou VŠP
(detaily o platné struktuře viz vnitřní předpisy VŠP)

Katedra ekonomie a hospodářské politiky
Katedra podnikové ekonomiky a práva
Katedra sociálních věd a sociální politiky
Katedra kvantitativních metod a informatiky
Katedra jazyků

Kolegium rektorky
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. prorektorka pro strategii a rozvoj
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Michaela Tichá, Ph.D. prorektorka pro studium
Mgr. Sabina Vaňková prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy
Ing. Martin Murín, Ph.D. ředitel Výzkumného ústavu VŠEO
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. vedoucí CEMNAS
Ing. Jaroslav Šigut vedoucí Institutu CŽV a Informačního centra
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. vedoucí katedry podnikové ekonomiky a práva
Ing. Boris Navrátil, CSc. zástupce vedoucí katedry ekonomie a hospodářské politiky
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D. zástupce vedoucí katedry sociálních věd a sociální politiky
Tereza Činčalová/Veronika Szlaurová zástupkyně studentů

Akademická rada

Interní členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. místopředsedkyně
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Mgr. Sabina Vaňková
Externí členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, Maďarsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, Slovensko
Externí členové Akademické rady Vysoké školy PRIGO
Česká republika
Ing. Josef Bělica, MBA Statutární město Havířov, primátor
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor
Mgr. Jana Feberová Statutární město Havířov, náměstkyně primátora pro školství a kulturu
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
PaedDr. Milada Halíková Statutární město Havířov, členka zastupitelstva
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, proděkan
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, prorektor
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, ředitel
doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Praha
PhDr. Zdeněk Starý Okresní Hospodářská komora, Karviná, ředitel úřadu
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha, rektor

Mezinárodní evaluační panel

Předseda
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. ŠKODA AUTO Vysoká Škola o.p.s., Česká republika
Členové
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Johannes Kepler University Linz, Rakousko
Dr Sławomir Śliwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Tereza Činčalová zástupce studentů

Disciplinární komise

Ing. Michaela Tichá, Ph.D. předsedkyně
Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
Adam Kudrna
Veronika Szlaurová

Pobočka České společnosti ekonomické v Havířově při Vysoké škole PRIGO

Vedení

Ing. Boris Navrátil, CSc.
Předseda

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Výkonný místopředseda

Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.