Organizační struktura

Vedení vysoké školy

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
prorektorka 

Kolegium rektorky
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. prorektorka
Ing. Emil Adámek, Ph.D. vedoucí Katedry ekonomie a hospodářské politiky
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. vedoucí Katedry sociálních věd
Ing. Lenka Fabíková ředitelka výzkumného ústavu PRIGO Open Research
Pavla Kuchařová vedoucí kanceláře rektorky

Vědecká rada

Interní členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. místopředsedkyně
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Lenka Fabíková
Externí členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
Zahraničí
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, USA
doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M. Fakulta mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, Maďarsko
prof. Yusuke Matsuzawa, D.D.S., Ph.D. Faculty of Service Management, Bunri University of Hospitality, Japonsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
doc. Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, Slovensko
Externí členové Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
Česká republika
Ing. Josef Bělica, MBA Statutární město Havířov, primátor
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
prof. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Ing. Petr Machej Okresní Hospodářská komora, Karviná
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Mezinárodní evaluační panel

Předseda
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Členové
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Johannes Kepler University Linz, Rakousko
doc. Patrizia Gazzola Università degli Studi dell’Insubria, Itálie
Dr Sławomir Śliwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. místopředsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Ondřej Dostál zástupce studentů

Disciplinární komise

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. předsedkyně
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Ondřej Dostál
Jaroslav Fulneček

Pobočka České společnosti ekonomické v Havířově při Vysoké škole PRIGO

Vedení

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
předseda

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.