Organizační struktura

Vedení Vysoké školy PRIGO

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
děkan

Mgr. Anežka Liparová
proděkanka pro vnitřní záležitosti

Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA
proděkan pro vnější vztahy

Kolegium děkana Vysoké školy PRIGO
Ing. Emil Adámek, Ph.D. děkan
Mgr. Anežka Liparová proděkanka pro vnitřní záležitosti
Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA proděkan pro vnější vztahy
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání
Hana Tišlerová vedoucí studijního oddělení
Vedení Evropské výzkumné univerzity

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prorektor

Kolegium rektorky Evropské výzkumné univerzity
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. rektorka
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. prorektor
Ing. Emil Adámek, Ph.D. děkan Vysoké školy PRIGO
Ing. Lenka Fabíková děkanka Fakulty doktorských studií
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání
Pavla Kuchařová vedoucí kanceláře rektorky
Výzkumný ústav

ERUNI Open Research

Vědecká rada Vysoké školy PRIGO

Interní členové Vědecké rady
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. místopředsedkyně
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Ing. Linda Foltýnová, DiS.
Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA
Mgr. Anežka Liparová
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Boris Navrátil, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Externí členové Vědecké rady
Ing. Josef Bělica, MBA hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Petr Machej Okresní Hospodářská komora, Karviná
Ing. Michal Ztratil Okresní správa sociálního zabezpečení, Ostrava

Vědecká rada Evropské výzkumné univerzity

Interní členové Vědecké rady
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. místopředsedkyně
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Ing. Lenka Fabíková
Externí členové Vědecké rady
Szilard Benk, M.A., Ph.D. Mezinárodní měnový fond, USA
doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M. Fakulta mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, Praha
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, Maďarsko
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
prof. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Yusuke Matsuzawa, D.D.S., Ph.D. Faculty of Service Management, Bunri University of Hospitaly, Japonsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
doc. Ing. Karol Morvay, PhD. Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Ekonomická fakulta TU v Košicích, Slovensko
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Oborová rada doktorských studijních programů

Předseda
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Evropská výzkumná univerzita
Místopředsedkyně
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Evropská výzkumná univerzita
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. Evropská výzkumná univerzita
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Michal Kejak, MA, CSc. CERGE-EI Praha
doc. Ing. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Univerzita Karlova
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. Masarykova univerzita
prof. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. VŠB-TU Ostrava
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Evropská výzkumná univerzita
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. Masarykova univerzita
prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. Masarykova univerzita
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. Evropská výzkumná univerzita
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Rada pro vnitřní hodnocení

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. předsedkyně
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. místopředseda
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Ondřej Dostál

Disciplinární komise

Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. předsedkyně
PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA
Ondřej Dostál
Jaroslav Fulneček

Evaluační panel ERUNI

Předseda
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Členové
prof. Dr. Max Gillman University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Johannes Kepler University Linz, Rakousko
doc. Patrizia Gazzola Università degli Studi dell’Insubria, Itálie
Dr Sławomir Śliwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko