Ing. Jiří Gregor, Ph.D.

Jiří Gregor je členem Výzkumného ústavu PRIGO Opern Research. Vystudoval magisterský obor Národní hospodářství (Ing.) a doktorský obor Ekonomie (Ph.D.) na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Tam také působil jako interní doktorand a následně jako akademický pracovník. Během svého doktorského studia strávil také několik měsíců na University College Cork v Irsku a ve výzkumném centru George Washington University ve Washingtonu, D. C. Od roku 2019 působí v České národní bance v Sekci finanční stability.
V rámci výzkumu řeší projekty základního výzkumu (např. GAČR) a zaměřuje se na oblast měnové politiky, zejména na problematiku úrokového a úvěrového kanálu měnové politiky. Je autorem několika článků v uznávaných impaktovaných časopisech.

Kancelář: 110

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: jiri.gregor@prigo.cz

Profil na Publons

Profil na ORCID