Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Evropská výzkumná univerzita nabízí akreditované programy celoživotního vzdělávání, které jsou zaměřené na splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků dle zákona č.  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Vzdělávání organizačně zajišťuje Vysoká škola PRIGO v Havířově, která je organizační složkou univerzity, konkrétně pak její pracoviště Institut celoživotního vzdělávání.

Všechny naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich absolvováním společně se splněním dalších zákonem stanovených kvalifikačních předpokladů získají pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci pro učitelství na prvním i druhém stupni základních škol, v mateřských školách, na středních školách nebo pro výkon činnosti speciálního pedagoga či ředitele školy.

Využití absolutoria uvedených vzdělávacích programů je velmi široké. Například podle aktuálně schválené novely zákona o pedagogických pracovnících umožní absolvování těchto jednoletých programů každému vysokoškolákovi v rámci své odbornosti působit na střední škole, základní škole nebo dalším typu školy jako kvalifikovaný učitel i bez nutnosti studia na pedagogické fakultě, a tudíž má možnost být zařazen do platové tabulky pro kvalifikované učitele se státní garancí platu ve výši 130 % průměrné mzdy.

Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, který je chráněn ochrannou známkou. Snažíme se rozvíjet osobnosti našich žáků, studentů a pedagogů, a to pomocí kombinace individualizace výuky a moderních didaktických metod. Tento přístup aplikujeme také při vzdělávání pedagogů na Evropské výzkumné univerzitě a Vysoké škole PRIGO. Nejenže se jím řídí samotná výuka v programech DVPP, ale při vzdělávání pedagogy zároveň vedeme k tomu, aby sami později ve své praxi podobný přístup využívali a aby se řídili jeho principy.

Usilujeme o to, aby pedagogové, kteří absolvují naše vzdělávací programy, pochopili, jaké jsou potřeby vzdělávání ve 21. století, aby byli přístupní novým metodám výuky a technologiím, které můžeme využívat, a aby i oni u svých dětí, žáků a studentů tak, jako my ve školách PRIGO, rozvíjeli jejich individualitu, kritické myšlení, úctu k sobě navzájem, ale také respekt k ostatním a okolnímu prostředí – aby jim nabízeli školu pro život takový, jaký bude.

Pokud vás zajímají další informace, potom si můžete poslechnout náš podcast o DVPP nebo kontaktovat studijní oddělení institutu celoživotního vzdělávání na tel. čísle +420 739 118 485. Kontaktovat můžete také přímo ředitelku Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Natalii Uhrovou, Ph.D. nebo nás navštivte osobně na studijním oddělení. Těšíme se na Vás!

Pro akademický rok 2024/2025 nabízíme vzdělávání v následujících programech:

  • Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy – kombinovaná forma
  • Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ – kombinovaná forma
  • Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy – kombinovaná forma
  • Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – kombinovaná forma
  • Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga – kombinovaná forma
  • Studium pro ředitele škol a školských zařízení – kombinovaná forma

Podmínkou přijetí ke vzdělávání ve všech programech je řádné a včasné podání online přihlášky a zaplacení administrativního poplatku.

Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy – kombinovaná forma

Garant programu:
doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (304 hodin: 154 hodin teoretické výuky, z toho 50 hodin asynchronní on-line formou, a 150 hodin praxe)

Průběh výuky:
blokově (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/cca 2x měsíčně
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 39.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 3.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ – kombinovaná forma

Garant programu:
Mgr. Kateřina Musiol Kuchnová, Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (208 hodin: 168 hodin teoretické výuky, z toho 6 hodin asynchronní on-line formou, a 40 hodin praxe)

Průběh výuky:
blokově (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/cca 2x měsíčně
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 29.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 2.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy – kombinovaná forma

Garant programu:
Mgr. Olga Machačová

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (212 hodin: 152 hodin teoretické výuky, z toho 8 hodin asynchronní on-line formou, a 60 hodin praxe)

Průběh výuky:
blokově (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/cca 2x měsíčně
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 29.900 Kč při jednorázové platbě, nebo 2.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – kombinovaná forma

Garant programu:
PhDr. Gabriela Bolková, Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (120 hodin: 104 hodin teoretické výuky, z toho 16 hodin asynchronní on-line formou, a 16 hodin praxe)

Průběh výuky:
blokově (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/cca 2x měsíčně
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 24.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 2.490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga – kombinovaná forma

Garant programu:
Mgr. et Mgr. Jana Skalková

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 a půl roku (350 hodin: 300 hodin teoretické výuky, z toho 65 hodin asynchronní on-line formou, a 50 hodin praxe)

Průběh výuky:
blokově (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/cca 2x měsíčně
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 49.900 Kč při jednorázové platbě, nebo 3.290 Kč měsíčně (platba 18 měsíců).

Studium pro ředitele škol a školských zařízení – kombinovaná forma

Garant programu:
JUDr. Mgr. Radim Kalabis, Ph.D.

Akreditace MŠMT

Délka vzdělávání:
1 rok (100 hodin: 85 hodin teoretické výuky, z toho 45 hodin asynchronní online formou, a 15 hodin stáže)

Průběh výuky:
blokově (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne)/cca 2x měsíčně
Výuka neprobíhá ve zkouškovém období vysoké školy ani v období prázdnin.

Školné činí 19.900 Kč při jednorázově platbě, nebo 1.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

Přihláška ke vzdělávání

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 7. 2024.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 990 Kč. Poplatek je splatný do 31. 7. 2024 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče bez lomítka. Administrativní poplatek je hrazen za úkony spojené s přijímacím řízením a je nevratný.

Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu katerina.ondriasova@eruni.org.