Ing. Jan Fidrmuc, MA, Ph.D.

Jan Fidrmuc je interním členem výzkumného ústavu ERUNI Open Research Ostrava a externím členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Svůj doktorský titul získal na Centru pro ekonomický výzkum (CentER) na Tilburgské univerzitě v Nizozemsku v roce 1999. Je držitelem výzkumného grantu Accueil de talents 2020 na Lille Économie Management (LEM), na Université de Lille, kde také působí. Zároveň je externím poradcem Institutu pro strategie a analýzy (ISA) na Úřadu vlády Slovenské republiky. Dříve působil v Centru pro evropská integrační studia (ZEI) na univerzitě v Bonnu, Trinity College v Dublinu a v Evropském centru pro pokročilý výzkum v ekonomice a statistice (ECARES) na Université Libre de Bruxelles a na Brunelově univerzitě v Londýně.

Mezi výzkumné zájmy Jana Fidrmuce patří politická ekonomie, ekonomický rozvoj, institucionální ekonomie a ekonomika práce. V této oblasti také vyučuje nebo garantuje několik předmětů na Evropské výzkumné univerzitě. Publikoval svůj výzkum v předních evropských a mezinárodních recenzovaných časopisech, např. European Economic Review, European Journal of Political Economy, Journal of Comparative Economics, Journal of Common Market Studies, Electoral Studies, World Development a Journal of International Money and Finance.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 110

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: jan.fidrmuc@eruni.org

Profil na ORCID