doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.

Tomáš Sochor je docentem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Vystudoval obor Přibližné a numerické metody na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promování titulem RNDr. působil jako odborný pracovník na Hornickém ústavu ČSAV (dnes Ústav geoniky AV ČR), kde v roce 1992 zakončil interní aspiranturu získáním titulu CSc. V ústavu dále ve svém působení pokračoval zaměřením na informatiku, zejména na počítačovou komunikaci. Od roku 1997 působil na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, nejprve jako externí odborný asistent, od roku 2002 jako interní odborný asistent. Od roku 2017 působil jako externí odborný asistent a později docent na Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde byl také v roce 2019 docentem v oboru Systémové inženýrství a informatika habilitován.

Ve své odborné práci se zaměřuje na mezipočítačovou komunikaci, počítačové sítě a IT bezpečnost. Na mezinárodních konferencích přednesl řadu příspěvků, zejména zaměřených na počítačové sítě a bezpečnost. V této oblasti rovněž publikoval řadu vědeckých článků v prestižních sbornících a v mezinárodních časopisech. V letech 2018-2020 se podílel na založení bezpečnostního týmu CSIRT na Ostravské univerzitě a koordinaci jeho aktivit. Od roku 2015 je členem programového výboru mezinárodní konference IEEE Computer Networks.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 303

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: tomas.sochor@eruni.org

Profil na Publons

Profil na ORCID