Partnerské zahraniční univerzity

University of Nebraska, Kearney, USA

UNK je regionální universitou, která sídlí ve městě Kearney v americkém státě Nebraska. Historie školy sahá až do roku 1905, kdy byla založena Nebraska State Normal School. V roce 1963 se transformovala na Kearney State College, od roku 1991 je pak jednou z nebraských univerzit.  Škola dnes zahrnuje tři fakulty a více než 170 studijních programů. Studuje zde přibližně 8000 studentů a to nejen z USA, ale i z více než 50 zemí světa. Zaměstnanost absolventů vybraných studijních oborů se blíží ke 100 %. Jedná se např. o účetnictví, pedagogické obory, psychologii, informatiku, grafické a technologické obory aj. Univerzita je aktivní také v oblasti univerzitních sportů. Zaměřuje se zejména na baseball, softball, americký fotbal, volejbal, basketbal, golf, běžecké lyžování, zápas, ženské plavání a potápění, ženský fotbal aj. Školními barvami jsou modrá a zlatá a maskotem školy antilopa. Ve sportovním prostředí se proto škole říká Lopers. Dohoda o spolupráci mezi UNK a Evropskou výzkumnou univerzitou byla navázána na podzim roku 2018.

Nantong University, China

Nantong university je všeobecná univerzita založena regionální vládou čínské provincie Jiangsu a Ministerstvem dopravy ČLR. Historie školy sahá až do roku 1912, kdy byly založeny Nantong Private Medical School a Nantong Textile School. Nachází se ve městě Nantong nedaleko Šanghaje na pobřeží Tichého oceánu. Škola má čtyři kampusy rozkládající se na ploše více než 250 hektarů. Univerzita nabízí pestrou paletu studijních programů a oborů zahrnujících např. technické obory, strojírenství, lékařství, pedagogiku, ekonomii, právo, veřejnou správu a mnohé další. Univerzita se skládá z 23 fakult a přidružené nemocnice. Poskytuje vzdělání ve 104 bakalářských, 46 magisterských a třech doktorských programech. Na této univerzitě studuje více než 38000 studentů, z toho 700 zahraničních. Na plný úvazek je zde zaměstnáno 3200 učitelů, z toho 1500 profesorů a docentů.  Tito spolupracují na stovkách výzkumných projektů.  Škola spolupracuje s více než stovkou zahraničních univerzit v USA, Velké Británii, Německu, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Jižní Koree atp. Naše školy navázaly spolupráci v říjnu 2018, kdy bylo podepsáno memorandum o spolupráci.

Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Fakulta sociálních věd, Slovensko

Fakulta sociálních věd vznikla 1. prosince 2011 jako čtvrtá fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Zaměřuje se na výuku a výzkum v sociálních vědách s důrazem na oblast politických věd, evropských studií, veřejné správy, veřejné politiky a sociálních služeb a poradenství. Poskytuje komplexní studium ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání a také možnost studia v cizím jazyce. Fakulta má právo uskutečňovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve studijním oboru Veřejná politika a veřejná správa, které získala jako vůbec první pracoviště na Slovensku. Fakulta i samotná Univerzita sv. Cyrila a Metoděje těží ze svého atraktivního umístění v Trnavě, která je krajským městem a sídlem arcibiskupa. Zejména je pak historickým městem, první svobodným královským městem na Slovensku, bohatým na historické památky. Studentům obou univerzit sídlících v Trnavě tak nabízí atraktivní trávení volného času. Spolupráce našich škol byla zahájena v červnu 2018, kdy došlo k prvnímu oficiálnímu setkání v Trnavě, a byl dohodnut rozvoj vzájemných vztahů. V listopadu 2018 pak bylo podepsáno memorandu o spolupráci. Naše školy společně s Fakultou veřejné správy Univerzity Pavla Josefa Šafáříka v Košicích, Univerzitou v Debrecíne (Maďarsko) a Państwowou Wyższou Szkołou Zawodowou im. Stanisława Staszica w Pile (Polsko) stojí za vznikem nové společné mezinárodní vědecké konference Publicy 2019.

Sichuan Vocational and Technical College, China

SVTC je veřejnou školu, která působí ve městě Suining v čínské provincii  Sichuan. Město Suining je městem zahrad a parků na břehu řeky Fu, je často vyhledáváno turisty. Podle budhistické náboženské mytologie je město Suining také domovem boha, resp. bohyně Guanyin. Škola má více než stoletou historii, byla založena v roce 1917. Poskytuje vzdělání ve více než 50 oborech, zaměřuje se např. na ekonomii, management, pedagogiku, zemědělství, umění aj. Na škole studuje více než 14 000 studentů. Škola také rozvíjí mezinárodní vztahy. V současné době spolupracuje s více než 30 zahraničními školami a institucemi. Škola poskytuje tříleté akademické vzdělání a také roční přípravné kurzy pro zahraniční studenty. První kontakty mezi našimi školami proběhly v dubnu 2018 v Praze, v říjnu 2018 pak bylo podepsáno v Suiningu memorandum o spolupráci mezi našimi školami.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu je soukromou školou, která sídlí v polském městě Opole a zahájila svou činnost dne 12. června 1996. Vlastníkem je společnost MDI Partners Sp. z o.o. Škola se členi na dvě fakulty, jedná se o Fakultu ekonomicko-pedagogickou se sídlem v Opole a Fakultu sociálních věd ve městě Tarnowskie Góry. Na této škole je možné studovat ve studijních programech jako jsou pedagogika, speciální pedagogika, logistika, administrativa a správa, ekonomie, management, finance a účetnictví. Vzdělání svým studentům škola poskytuje v bakalářských i magisterských studijních programech. Evropská výzkumná univerzita navázala spolupráci s Wyższou Szkołou Zarządzania i Administracji w Opolu v březnu 2018. Doposud školy spolupracují zejména na česko-polských přeshraničních dotačních projektech. V říjnu 2018 pak bylo v Havířově podepsáno memorandum o spolupráci mezi oběma školami.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je soukromou vysokou školou. Jejím posláním je  rozvíjet harmonickou osobnost, vědomosti, moudrost, dobro a tvořivost v člověku. Zaměřuje se na poznání na základě tvořivého vědeckého bádaní v oblasti ekonomie, ekonomiky a společenských věd a jejím cílem je přispívat k rozvoji vzdělanosti, vědy, kultury a zdraví pro blaho celé společnosti. Škola byla založena v roce 2005; jejím zakladatelem je International School of Management se sídlem v německém Dortmundu. Škola poskytuje bakalářské a magisterské vysokoškolské vzdělání zaměřené na podnikání a obchod, podnikatelskou etiku a sociální služby a má oprávnění k rigorózním řízením. Dále umožňuje svým studentům získat profesní manažerské tituly jako MBA nebo LL.M. V letních měsících je škola pořadatelem tzv. dětské univerzity, která umožňuje žákům základních a středních škol seznámit se s univerzitním prostředím. Spolupráce našich škol byla navázána na začátku července 2018. Již v září stejného roku se zástupce Vysoké školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove zúčastnil tradiční mezinárodní vědecké konference Evropské výzkumné univerzity s názvem Hospodářská a sociální politika. V únoru 2019 pak bylo v Havířově podepsáno memorandum o porozumění mezi oběma školami.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Slovensko

Začátky formování fakulty sahají do roku 1964, kdy Vysoká škola ekonomická v Bratislavě otevřela v Banské Bystrici své konzultační středisko. Následně v roce 1973 se zřídilo detašované pracoviště Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické, z něhož v roce 1977 vznikla pátá fakulta Vysoké školy ekonomické – Fakulta ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Dne 1. července 1992 se fakulta pod názvem Ekonomická fakulta spolu s pedagogické fakultě stávají zakládajícími fakultami Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Za roky své existence prošla fakulta výraznými koncepčními změnami, které se vyznačovaly progresivností a tvořivostí. Na základě výsledků akreditace, vyššího zájmu o studium, jako jsou možnosti přijetí, patří Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela k stabilizovaným a plnohodnotným vysokoškolským institucím na Slovensku. V současné době studuje na Ekonomické fakultě přibližně 1.800 studentů v šesti akreditovaných studijních oborech: cestovní ruch, ekonomika a management podniku, finance, bankovnictví a investování, veřejná správa a regionální rozvoj, veřejná ekonomika a služby, management. První kontakty mezi Ekonomickou fakultou a Evropskou výzkumnou univerzitou byly navázány v rámci mezinárodní vědecké konference, kterou naše univerzita tradičně pořádá a pedagogové Ekonomické fakulty jsou jejími pravidelnými návštěvníky. V září 2019 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou a Evropskou výzkumnou univerzitou.