prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

Christiana Kliková je prorektorkou Vysoké školy PRIGO pro strategii a rozvoj a garantkou bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa. Zároveň je za Vysokou školu PRIGO členkou Předsednictva Rady vysokých škol, jakožto samosprávného orgánu reprezentace vysokých škol. Je profesorkou v oboru Ekonomie a mimo jiné působila jako proděkanka pro vědu a výzkum na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě, vedoucí katedry národohospodářské a členka Vědecké rady a Oborové rady doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a profesorka na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zároveň je členkou Oborové rady a Oborové komise doktorského studia tamtéž. Působí jako pravidelná předsedkyně pro habilitační a zejména profesorská řízení v oboru Hospodářská politika na jiných českých univerzitách, což ji umožňuje spoluvytvářet směr, kterým se tento obor ubírá a zároveň je výrazem respektu renomovaných univerzit k její osobě a odborné práci. Prof. Kliková je uznávanou nestorkou „ostravské“ školy hospodářské politiky, která má množství následníků.
Zabývá se zejména hospodářskou a sociální politikou, institucionálním prostředím ekonomiky, hospodářskou soutěží a mezinárodní konkurenceschopností. Je spoluautorkou učebnice Hospodářská a sociální politika, která je používána jako studijní literatura na většině ekonomicky a právnicky zaměřených fakultách v ČR i na Slovensku. Tato učebnice má 124 citací v Google Scholar a 36 citací v renomované databázi WoS. Uvedené ohlasy zahrnují publikace v odborných časopisech, ale často i v rámci bakalářských, diplomových a disertačních prací napříč českými univerzitami. Působila jako řešitelka mnoha vědecko-výzkumných projektů a je autorkou několika desítek publikací vč. publikací v impaktovaných časopisech a několika monografií. Vedla nejen stovku bakalářských a diplomových prací, ale byla úspěšnou školitelkou více než desítky studentů doktorského studia.

Konzultační hodiny: St 13:00 – 14:00 hod.

Kancelář: 307

Tel.: +420 553 401 168

E-mail: christiana.klikova@prigo.cz