prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

Christiana Kliková je profesorkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky na Evropské výzkumné univerzitě, kde je rovněž členkou Vědecké rady, místopředsedkyní Oborové rady doktorských studijních programů a garantkou bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa, resp. Economic Policy and Public Administration. Je rovněž dlouholetou předsedkyní Vědeckého výboru Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika, kterou pořádá Evropská výzkumná univerzita. Za ERUNI působí rovněž v Radě vysokých škol.

Christiana Kliková je profesorkou v oboru Ekonomie a mimo jiné působila jako proděkanka pro vědu a výzkum na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě, vedoucí Katedry národohospodářské a členka Vědecké rady a Oborové rady doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a profesorka na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Christiana Kliková je také členkou Oborové rady a Oborové komise doktorského studia tamtéž. Působí jako pravidelná předsedkyně pro habilitační a zejména profesorská řízení v oboru Hospodářská politika na jiných českých univerzitách, což jí umožňuje spoluutvářet směr, kterým se tento obor ubírá, a zároveň je výrazem respektu renomovaných univerzit k její osobě a odborné práci. Christiana Kliková je uznávanou nestorkou „ostravské“ školy hospodářské politiky, která má množství následovníků.

Christiana Kliková se zabývá zejména hospodářskou a sociální politikou, institucionálním prostředím ekonomiky, hospodářskou soutěží a mezinárodní konkurenceschopností. Je spoluautorkou učebnice Hospodářská a sociální politika, která je hojně citována i ve WoS. Působila jako řešitelka mnoha vědecko-výzkumných projektů a je autorkou několika desítek publikací vč. publikací v časopisech s impakt faktorem a několika monografií. Vedla nejen stovku bakalářských a diplomových prací, ale byla úspěšnou školitelkou více než desítky studentů doktorského studia. Působí jako častá předsedkyně a členka komisí pro habilitační a profesorská řízení v oborech Hospodářská politika a Ekonomie.

Konzultační hodiny: St 13:00-14:00 hod.

Kancelář: 007

Tel.: +420 604 491 021

E-mail: christiana.klikova@eruni.org

Profil na ORCID