Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA

Rudolf Macek je členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Rovněž je členem Vědecké rady Vysoké školy PRIGO a Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity. Vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde v roce 2016 také úspěšně obhájil dizertační práci na téma Zdanění práce a jeho dopad na hospodářský růst a získal titul Ph.D. v oboru Ekonomie. V době svého doktorského studia byl předsedou studentské komory Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO. V současnosti působí jako ředitel Vyšší odborné školy PRIGO, která patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy v České republice.
Rudolf Macek je autorem několika článků, které jsou indexovány v databázích Web of Science či Scopus. Sám vedl nebo se aktivně podílel na několika úspěšných vědecko-výzkumných projektech. Ve své výzkumné činnosti se zabývá zejména zdaněním, veřejnými financemi, ekonomickým růstem a konstrukcí a aplikací alternativního ukazatele daňové zátěže World Tax Index. Garantuje a vyučuje několik předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia na Evropské výzkumné univerzitě.

Konzultační hodiny: St 14:00-14:30 hod.

Kancelář: 009

Mob.: +420 734 578 170

E-mail: rudolf.macek@prigo.cz

Profil na PUBLONS

Profil na ORCID