prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.

Osvald Vašíček je profesorem Katedry ekonomie a hospodářské politiky na Evropské výzkumné univerzitě, kde je rovněž členem Vědecké rady a členem Oborové rady doktorských studijních programů. Působí také ve výzkumném ústavu ERUNI Open Research Ostrava.

V roce 2012 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru Hospodářská politika po jmenovacím řízení na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho habilitační řízení (doc.) proběhlo v roce 2000 v oboru Ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Osvald Vašíček je laureátem mnoha cen, kde za všechny lze jmenovat cenu prestižní České společnosti ekonomické z roku 2014, a to za dlouhodobý přínos k českému ekonomickému učení a za významný příspěvek k rozvoji aplikované makroekonomie v ČR v oblasti makroekonomické analýzy a praktického modelování reálných ekonomik. Osvald Vašíček se dlouhodobě zabývá hospodářskou politikou, modelováním ekonomiky a zejména monetární politikou. Hojně využívá kvantitativní metody ekonomické analýzy a sofistikované ekonometrické techniky. Soustředí se na rozvoj DSGE modelů (dynamických stochastických modelů všeobecné ekonomické rovnováhy). V současnosti spolupracuje s Českou národní bankou na jejich modelech malé otevřené ekonomiky. Vychoval velké množství doktorandů, kteří působí v nejprestižnějších ekonomických institucích po celém světě. Zmínit lze například Mezinárodní měnový fond, novozélandskou centrální banku nebo ministerstvo financí. Jeho studenti působí také v České národní bance nebo v Národní bance Slovenska.

Kancelář: 013

Tel.: +420 604 491 021

E-mail: osvald.vasicek@eruni.org

Profil na Google Scholar

Profil na ORCID