Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.

Vlastimil Beran je vedoucím oddělení Příjmová a mzdová politika Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., zřízeném Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pro ministerstvo vypracovává veřejné i neveřejné studie z oblastí životního a existenčního minima, minimální mzdy, příjmů a výdajů domácností, sociálních dávek a nákladů práce. Je členem několika komisí, výborů a poradních orgánů. Spolupracuje také s dalšími institucemi jako jsou například Český statistický úřad, Ministerstvo financí České republiky, municipality.

Je absolventem studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava, kde absolvoval rovněž doktorské studium v oboru Ekonomie. Na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava působil jako akademický pracovník na Katedře ekonomie.

Vedle projektů, jejichž výstup je tvořený pro orgány ústřední státní správy, řeší projekty, které spadají pod TA ČR, smluvní výzkum či výzkum založený na spolupráci s neziskovým sektorem. Několikrát za rok se účastní veřejných slyšení, kde vysvětluje účastníkům podstatu problémů z oblasti jeho výzkumu. Je autorem několika desítek konferenčních příspěvků ve Web of Science a dalších článků, příspěvků a komentářů.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: vlastimil.beran@prigo.cz