Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.

Vlastimil Beran je členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity, kde se podílí na výuce předmětů Sociální politika A, B a Politika zaměstnanosti. Momentálně působí jako vedoucí oddělení Příjmová a mzdová politika Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., zřízeném Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pro ministerstvo vypracovává veřejné i neveřejné studie z oblastí životního a existenčního minima, minimální mzdy, příjmů a výdajů domácností, sociálních dávek a nákladů práce. Je členem několika komisí, výborů a poradních orgánů. Spolupracuje také s dalšími institucemi jako jsou například Český statistický úřad, Ministerstvo financí České republiky, municipality.
Vlastimil Beran je absolventem studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde absolvoval rovněž doktorské studium v oboru Ekonomie (Ph.D.). Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO působil také jako akademický pracovník.
Vedle projektů, jejichž výstup je tvořený pro orgány ústřední státní správy, řeší projekty, které spadají pod TAČR, smluvní výzkum či výzkum založený na spolupráci s neziskovým sektorem. Několikrát za rok se účastní veřejných slyšení, kde vysvětluje účastníkům podstatu problémů z oblasti jeho výzkumu. Je autorem několika desítek konferenčních příspěvků evidovaných ve Web of Science a dalších článků, příspěvků a komentářů.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: vlastimil.beran@prigo.cz