Strategická rada PRIGO

Strategický a dlouhodobý rozvoj škol PRIGO, stejně jako naplňování filozofické koncepce a evaluaci všech procesů, řídí Strategická rada PRIGO (SRP). Je šestičlenná a skládá se ze tří členů předsednictva a dalších tří členů. SRP je garantem dodržování pravidel přístupu PriorityGO. Strategická rada se dle svého statutu schází jedenkrát měsíčně a projednává střednědobé a strategické otázky. Závěry jsou pak implementovány do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP nebo některého ze stálých zástupců škol. Garantem určitého okruhu agendy PriorityGO je vždy člen SRP nebo některý ze stálých zástupců škol. To umožní přesah do všech škol skupiny PRIGO, čímž je zajištěna kooperace jednotlivých škol i naplňování vybraných témat. Zřizovatelská práva ke školám PRIGO vykonává Předsednictvo SRP nebo některý z jeho členů, a to postupem podle zřizovatelských nebo zakladatelských listin.

Členové

Tereza ADAMČÍKOVÁ
tajemnice

Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.

Stálí zástupci škol v SRP

Mgr. Kateřina Musiol KUCHNOVÁ, Ph.D.
Mgr. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D., MBA
Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.