Strategická rada PRIGO

Strategický a dlouhodobý rozvoj škol PRIGO, stejně jako naplňování jejich filozofické koncepce a evaluaci všech procesů, řídí Strategická rada PRIGO (SRP), která se dle svého statutu schází jedenkrát měsíčně. Je šestičlenná a skládá se ze tří členů předsednictva a dalších tří členů. Předsednictvo Strategické rady PRIGO vydává pokyny k výkonu zřizovatelských a zakladatelských práv ke školám ze skupiny PRIGO, a to na základě podnětů z jednání Strategické rady PRIGO nebo Programové rady PRIGO. Závěry jsou pak implementovány do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP. To umožní přesah do všech škol skupiny PRIGO, čímž je zajištěna kooperace jednotlivých škol i naplňování vybraných témat.

Členové

Tereza ADAMČÍKOVÁ
tajemnice

Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D., MBA