Výše školného pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2022/2023

(Výše školného se vztahuje na studijní programy realizované v českém jazyce.)

V prezenční formě u nás studujete zdarma!

Studentům prezenční formy studia všech studijních programů realizovaných v českém jazyce, kteří nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek, je školné plně hrazeno ze stipendijního fondu. Platba školného je tedy nulová. Studium bez platby školného je garantováno po celou standardní dobu studia v daném studijním programu.

Pozn.: Standardní výše školného ve všech studijních programech jinak činí 9.900 Kč/měsíc v případě 12 měsíčních splátek. Standardní jednorázová splátka školného je jinak ve výši 99.900 Kč/rok.