Poplatky spojené se studiem

Na Vysoké škole PRIGO jsme si vědomi mnohdy tíživé sociální situace uchazečů, studentů a jejich rodin. Proto Vám umožníme nejprve studovat a poté platit školné. Víme, že Vás dokážeme připravit pro výkon budoucího povolání a zajistit Vám vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Proto také víme, že nám své studium v budoucnu uhradíte. Nabízíme Vám možnost odkladu platby školného až na dobu po ukončení studia, a to až v délce šesti let od ukončení studia. To znamená, že školné můžete začít splácet až po devíti letech od zahájení studia. Možnost odkladu se nevztahuje na studium oboru Sociální práce v kombinované formě. Konkrétní podmínky platby za studium si můžete sjednat smluvně ještě před zahájením studia.

Výše školného pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2020/2021

(Výše školného se vztahuje na studijní programy realizované v českém jazyce.)

Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 19.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 1.990 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 36.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 3.640 Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500 až 2.000 Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 41.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 4.140 Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500 až 2.000 Kč/měsíc

Studijní obor Management v sociální sféře

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 19.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 1.990 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 36.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 3.640 Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500 až 2.000 Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 41.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 4.140 Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500 až 2.000 Kč/měsíc

Studijní obor Sociální práce

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 41.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 4.140 Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500 až 2.000 Kč/měsíc

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 32.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 3.290 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 49.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 4.940 Kč/měsíc

Stipendium ve výši 500 až 2.000 Kč/měsíc

Nově akreditované studijní programy

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 19.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 1.990 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 36.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 3.640 Kč/měsíc

Sociální stipendium dle smlouvy o studiu

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 24.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 2.490 Kč/měsíc

Školné včetně účasti v programu Competencies for Master’s Degree

Školné při platbě na akademický rok: 41.400 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 4.140 Kč/měsíc

Sociální stipendium dle smlouvy o studiu

Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa

Prezenční forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 39.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 3.990 Kč/měsíc

Sociální stipendium dle smlouvy o studiu

Kombinovaná forma studia

Školné při platbě na akademický rok: 49.900 Kč
Školné při 12 měsíčních splátkách: 4.990 Kč/měsíc

Sociální stipendium dle smlouvy o studiu