Školné a stipendium

Školné

Pro studenty, kteří jsou přijati na základě 2. kola a následujících kol přijímacího řízení, je standardní školné ve výši 9.990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99.900 Kč ročně v případě jednorázové splátky. Studenti mohou na úhradu školného čerpat stipendium ze sociálního programu pro talentované studenty. V žádosti o poskytnutí tohoto stipendia je nutné prokázat mimořádný talent, a to na základě výsledků přijímacího řízení a doložit tíživou sociálně ekonomickou situaci.

Akce pro studium bez školného, kterou čerpali studenti přijatí na základě prvního kola přijímacího řízení, již byla ukončena.

Stipendium

Všichni studenti získají také vysoké stipendium, které je v souhrnné výši 69.000 Kč v bakalářském, 168.000 Kč v navazujícím magisterském a 810.000 Kč v doktorském studiu. Celkem student obdrží za celé studium ve všech stupních 1.047.000 Kč. Lze získat i další prospěchová a vědecká stipendia. Bližší rozčlenění stipendií podle semestrů je ke stažení zde.

Platební údaje
Číslo účtu: 2131120685/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2023/24, Novák Jan)

Studenti přijatí ve všech kolech přijímacího řízení mohou obdržet další prospěchová nebo vědecká stipendia. Zároveň od nás bezplatně získají moderní vybavení včetně iPadu, který mohou využít nejen ve škole, ale i ve svém volném čase.