Výše školného pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2022/2023

U nás studujete zdarma! Obdržíte iPad pro školu i osobní použití.
Stipendium je ve výši 120.000 Kč/rok!

Studentům všech nyní nabízených studijních programů realizovaných v českém jazyce, kteří nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek, je školné plně hrazeno ze stipendijního fondu. Platba školného je tedy nulová. Studium bez platby školného je garantováno po celou standardní dobu studia v daném studijním programu.

Studium u nás je nejen bezplatné pro všechny studenty, ale každý studující obdrží zajímavé stipendium, které se navyšuje s každým půlrokem studia. V bakalářském studiu je měsíčně v prvním semestru 500 Kč, ve druhém semestru 1.000 Kč, ve třetím a čtvrtém semestru 2.000 Kč a v pátém a šestém semestru 3.000 Kč. V navazujícím magisterském studiu je měsíčně v prvním semestru 3.000 Kč a ve druhém semestru 5.000 Kč. V posledních dvou semestrech je stipendium 10.000 Kč měsíčně, tedy 120.000 Kč ročně.
Studenti mohou obdržet také další prospěchová nebo vědecká stipendia.