Evropská výzkumná univerzita

Evropská výzkumná univerzita (ERUNI) se sídlem v Ostravě vznikla v roce 2023, a to po dvou letech náročného řízení a posuzování ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, které zahrnovalo validaci všech relevantních oblastí, zejména vzdělávací a výzkumné činnosti, resp. internacionalizace. Evropská výzkumná univerzita je jedinou soukromou univerzitou se sídlem mimo Prahu a patří mezi pouhé čtyři soukromé univerzity v České republice. Svou akademickou nebo vědeckou činnost vykonává v Ostravě, Havířově, Hnojníku a Praze.

Vysoká škola PRIGO tvoří základní organizační složku ERUNI. Svým téměř pětadvacetiletým úspěšným fungováním položila základ vzniku Evropské výzkumné univerzity. V rámci univerzity zajišťuje Vysoká škola PRIGO organizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo univerzity třetího věku. Doktorské studium organizačně zajišťuje Fakulta doktorských studií Evropské výzkumné univerzity, rovněž s participací Vysoké školy PRIGO.

Diplomy ve všech studijních a vzdělávacích programech vydává na základě státního souhlasu, zákona o vysokých školách a dalších relevantních předpisů Evropská výzkumná univerzita.

ERUNI se profiluje se nejen jako vzdělávací instituce, ale také jako instituce vědecky orientovaná. ERUNI je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazena mezi výzkumné organizace, čímž je validováno naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. Uvedené pomáhá k rozvoji vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti univerzity. ERUNI realizuje excelentní výzkum a je nositelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award, které dokládá naši profesionální péči o vědecké pracovníky. Akademičtí a výzkumní pracovníci se věnují výzkumným tématům z oblasti ekonomie, hospodářské politiky, veřejné správy, sociální politiky, sociální práce, zdravotnictví, práva, pedagogiky, informatiky a mnoha dalším okruhům. ERUNI se také zabývá hospodářskou politikou a jejím institucionálním prostředím, zejména otázkami dopadů změn legislativy na makroekonomické veličiny, důsledky korupce a lobbingu či problematikou stínové ekonomiky. Část výzkumu je zaměřena na problematiku veřejných rozpočtů, daňové politiky a dopadů změn daňové legislativy na ekonomiku. ERUNI také dlouhodobě řeší mezinárodní projekty zaměřené na měření daňového zatížení v zemích OECD. Smluvním partnerům ERUNI nabízí spolupráci na zmíněných výzkumných tématech, ať už se jedná o orgány státní správy a samosprávy, velké korporace, podniky nebo neziskové organizace či vědecké instituce.

Kontaktní údaje

Evropská výzkumná univerzita, z.ú. (European Research University)

Adresa sídla:
U Haldy 200/18, 700 30 Ostrava
Evropská unie, Česká republika

Rektorát:
university@eruni.org
+420 603 365 984

Bankovní údaje:
Oberbank AG
Account number: 2131120685/8040
IBAN: CZ45 8040 0000 0021 3112 0685
BIC: OBKLCZ2X