International Office

International Office je oddělení, jehož úkolem je podpora veškerých aktivit souvisejících s internacionalizací Evropské výzkumné univerzity. Zajišťuje spolupráci s našimi partnerskými školami v zahraničí, ať už se jedná o spolupráci v oblasti vzdělávání nebo vědecko-výzkumných aktivit. Je hlavním koordinátorem aktivit realizovaných v rámci programu Erasmus+ a obecně veškerých mezinárodních výměn zahrnujících jak studijní, tak pracovní pobyty studentů i zaměstnanců.

Kdy se na International Office obrátit?

Obracet se na nás mohou zejména kolegové ze zahraničí, kteří hledají partnerskou instituci pro společné mezinárodní výzkumné aktivity nebo zahraniční členy do svých výzkumných týmů, anebo naopak hledají uplatnění v České republice. Naše výzkumné týmy jsou otevřené všem formám mezinárodní spolupráce.

K dispozici jsme také studentům a uchazečům o studium ze zahraničí, kteří mají zájem studovat v České republice v některém z našich akreditovaných studijních programů nebo v aktuálně nabízených programech celoživotního vzdělávání.

Studenti a zaměstnanci Evropské výzkumné univerzity pak na International Office získají veškeré informace o aktuálních výzvách, projektech a dalších mezinárodních aktivitách, do nichž se mohou zapojit, včetně mezinárodních mobilit a programu Erasmus+.

Kontakt

Ing. Lenka Fabíková
děkanka
Fakulta doktorských studií

e-mail: lenka.fabikova@eruni.org
tel.: +420 603 872 371

Bc. Marta Blaštíková
vědecká tajemnice

e-mail: marta.blastikova@eruni.org
tel.: +420 732 163 585