PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA

Martin Černek je členem Katedry podnikové ekonomiky a práva Vysoké školy PRIGO. Je absolventem Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Doktorské studium (Ph.D.) absolvoval na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Kinantropologie se zaměřením na filosofii a sociologii. Rigorózní doktorskou zkoušku (PhDr.) vykonal na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Filosofie. Je rovněž absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TUO, oboru Podniková ekonomika a management. Absolvoval postgraduální profesní manažerské vzdělávání na Central European Management Institute v Praze, v oboru Executive Management (MBA).
Ve vědecko-výzkumné oblasti se aktuálně zaměřuje na problematiku uplatnění společenských věd v managementu, především v oblasti etiky a společenské odpovědnosti firem a organizací, obchodního jednání a společenského protokolu, řízení lidských zdrojů, kvalitativní analýzy a zpracování dat, projektového řízení a dotačního managementu. Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a stáží (Polsko, Německo, Slovinsko, Anglie, Bulharsko, Portugalsko, Norsko, Malta, Čína).
Publikoval několik článků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic. Je řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných i rozvojových mezinárodních projektů INTERREG V-A Česká republika – Polsko a řady tuzemských projektů (GAČR, TAČR, OP VVV, ESF, FRVŠ, IROP apod.).

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 007

Mob.: +420 723 670 241

E-mail: martin.cernek@prigo.cz

Profil na PUBLONS

Profil na ORCID