PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA

Martin Černek je členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity a Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity. Je absolventem Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Mgr.). Doktorské studium (Ph.D.) absolvoval na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Kinantropologie se zaměřením na filosofii a sociologii. Rigorózní doktorskou zkoušku (PhDr.) vykonal na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Filosofie. Je rovněž absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TUO, oboru Podniková ekonomika a management (Ing.). Absolvoval postgraduální profesní manažerské vzdělávání na Central European Management Institute v Praze, v oboru Executive Management (MBA).
Ve vědecko-výzkumné oblasti se aktuálně zaměřuje na problematiku aplikace společenských věd v prostředí podnikové ekonomiky a managementu, především v oblasti etiky, společenské odpovědnosti firem a organizací, obchodního jednání, řízení lidských zdrojů, řízení změn, projektového řízení, dotačního managementu včetně kvalitativní analýzy a zpracování dat. Je členem Eurasia Business and Economics Society (EBES). Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a stáží (Polsko, Německo, Slovinsko, Anglie, Bulharsko, Portugalsko, Norsko, Čína, Malta, Irsko).
Publikoval několik článků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic. Je řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných i rozvojových mezinárodních projektů INTERREG V-A Česká republika – Polsko a řady tuzemských projektů (GAČR, TAČR, OP VVV, ESF, FRVŠ, IROP apod.).

Konzultační hodiny: St 10:00 – 13:00

Kancelář: 301

Mob.: +420 723 670 241

E-mail: martin.cernek@eruni.org

Profil na PUBLONS

Profil na ORCID