Ing. Lenka Fabíková

Lenka Fabíková je děkankou Fakulty doktorských studií, která je organizační složkou Evropské výzkumné univerzity a zajišťuje doktorská studia, excelentní výzkum, mezinárodní vztahy, internacionalizaci a participaci na programu ERASMUS+. Lenka Fabíková rovněž garantuje fungování výzkumných ústavů ERUNI Open Research Prague a ERUNI Open Research Ostrava, které spadají pod Fakultu doktorských studií ERUNI. Je členkou Kolegia rektorky a Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity a členkou Vědecké rady Vysoké školy PRIGO.

Magisterské studium absolvovala na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. V minulosti úspěšně působila v rámci managementu Vysoké školy PRIGO a ve vedoucích pozicích u projektových i dalších mezinárodních aktivit a také v rámci mezinárodních mobilit v různých akademických i státních institucích, například na VŠB-TUO nebo na Úřadu práce v Ostravě.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 110

Mob.: +420 603 872 371

E-mail: lenka.fabikova@eruni.org