Ing. Michal Fridrich, Ph.D., MBA

Michal Fridrich je proděkanem pro vnější vztahy Vysoké školy PRIGO, která je hlavní organizační složkou Evropské výzkumné univerzity a zajišťuje bakalářská nebo navazující magisterská studia. Působí zde na Katedře ekonomie a hospodářské politiky a je rovněž členem Vědecké rady Vysoké školy PRIGO. Evropskou výzkumnou univerzitu pak zastupuje v Předsednictvu Rady vysokých škol.

Vystudoval obor Řízení průmyslových systémů na Katedře automatizace a počítačové techniky na VŠB-TUO, kde úspěšně obhájil dizertační práci na téma Pokročilé metody zpracování dat procesního řízení v metalurgii a získal titul Ph.D. Absolvoval program MBA v oboru Business, který vystudoval na European Institute of Business Studies. Má pracovní i studijní zkušenosti s aktuálními požadavky na weby státní správy, on-line marketingem, ochranou osobních údajů, procesem získávání informací ze statistických dat, tvorbou digitálních dvojčat a ekonometrických modelů.

Michal Fridrich je autorem či spoluautorem několika článků, které jsou indexovány v databázích Web of Science či Scopus. Ve své výzkumné činnosti se zabývá především informatickými a ekonomickými aspekty čtvrté průmyslové revoluce, které mohou významně podpořit vnitropodnikovou ekonomiku.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 301

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: michal.fridrich@eruni.org

Profil na Publons

Profil na ORCID

Profil na Researchgate