Ing. Jakub Vontroba

Jakub Vontroba je vědeckým tajemníkem na Fakultě doktorských studií Evropské výzkumné univerzity. Coby člen Katedry ekonomie a hospodářské politiky přednáší a vede semináře z předmětů Veřejná ekonomika, Politika zaměstnanosti nebo Manažerské rozhodování. Je spoluautorem několika publikací indexovaných ve WoS, přičemž jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena převážně na oblast trhu práce. Jakub absolvoval zahraniční studijní pobyt ve slovinském Mariboru a pracovní stáže v České styčné kanceláři pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu a v MS Paktu zaměstnanosti.

Na Ekonomické fakultě VŠB-Technická univerzita Ostrava vystudoval bakalářský obor Národní hospodářství a navazující magisterské obory Národní hospodářství (Ing.) a Management (Ing.).

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 017

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: jakub.vontroba@eruni.org

Profil na Publons

Profil na ORCID