Ing. Boris Navrátil, CSc.

Boris Navrátil je akademickým pracovníkem na Katedře ekonomie a hospodářské politiky Vysoké školy PRIGO. Vysokou školu PRIGO také zastupuje v Radě vysokých škol. Odborně se zaměřuje na problematiku evropské integrace a hospodářské politiky. Zabývá se zejména mechanismy fungování Evropské unie. Vystudoval obor Národohospodářské plánování na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde obhájil také disertační práci a získal titul CSc. Poté zde působil jako akademický pracovník na katedře národohospodářské a katedře evropské integrace, a to v pozici vedoucího nebo zástupce vedoucího katedry a dlouholetého předsedy fakultního akademického senátu a člena univerzitního senátu. Spolupracuje s katedrou mezinárodních ekonomických vztahů VŠB-TU Ostrava a katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Na Vysoké škole PRIGO je garantem výuky několika předmětů v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. Publikoval řadu odborných příspěvků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií, vysokoškolských učebnic, spoluřešitelem rozvojových i vědeckých projektů a absolvoval řadu stáží v zahraničí nejen v programech ERASMUS. Je členem ediční rady dvou odborných vědeckých časopisů zařazených do prestižní databáze Scopus, a to v Review of Economic Perspectives vydávaném Masarykovou univerzitou v Brně a v časopise DANUBE, který vydává německé nakladatelství de Gruyter společně s Vysokou školou PRIGO. Pomáhá rovněž rozvíjet vztahy Vysoké školy PRIGO s institucemi Evropské unie. Je uznávaným odborníkem v oblasti ekonomické integrace a hospodářské politiky a vychoval množství velmi úspěšných absolventů, kteří působí v tuzemsku i zahraničí.
Boris Navrátil je členem pobočky České společnosti ekonomické při Vysoké škole PRIGO v Havířově. Pravidelně organizuje přednášky pro studenty i odbornou veřejnost z oblasti problematiky ekonomie, hospodářské politiky nebo fungování Evropské unie či pořádá odborné debaty se členy České společnosti ekonomické.

Konzultační hodiny: St 12:30-14:30 hod.

Kancelář: 301

Tel.: +420 553 401 169

Mob.: +420 737 671 993

E-mail: boris.navratil@prigo.cz

Profil na PUBLONS 

Profil na ORCID