Ing. Boris Navrátil, CSc.

Boris Navrátil působí na Katedře ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Je členem Vědecké rady Vysoké školy PRIGO a členem vedení pobočky České společnosti ekonomické při Evropské výzkumné univerzitě. Odborně se zaměřuje na problematiku evropské integrace a hospodářské politiky. Zabývá se zejména mechanismy fungování Evropské unie. Vystudoval obor Národohospodářské plánování na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde obhájil také disertační práci a získal titul CSc. Poté zde působil jako akademický pracovník na Katedře národohospodářské a Katedře evropské integrace, a to v pozici vedoucího nebo zástupce vedoucího katedry a dlouholetého předsedy fakultního akademického senátu a člena univerzitního senátu. Spolupracuje s Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů VŠB-TUO a Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Na Evropské výzkumné univerzitě je garantem výuky několika předmětů v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. Publikoval řadu odborných příspěvků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií, vysokoškolských učebnic, spoluřešitelem rozvojových i vědeckých projektů a absolvoval řadu stáží v zahraničí nejen v programech ERASMUS. Je členem ediční rady dvou odborných vědeckých časopisů zařazených do prestižní databáze Scopus, a to v Review of Economic Perspectives vydávaném Masarykovou univerzitou v Brně a v časopise DANUBE, který vydává německé nakladatelství de Gruyter společně s Evropskou výzkumnou univerzitou. Pomáhá rovněž rozvíjet vztahy ERUNI s institucemi Evropské unie. Je uznávaným odborníkem v oblasti ekonomické integrace a hospodářské politiky a vychoval množství velmi úspěšných absolventů, kteří působí v tuzemsku i zahraničí.

Konzultační hodiny: St 12:30-14:30 hod.

Kancelář: 301

Tel.: +420 553 401 169

Mob.: +420 737 671 993

E-mail: boris.navratil@eruni.org

Profil na PUBLONS 

Profil na ORCID