HR Award

Evropská výzkumná univerzita je nestátní neziskovou organizací se statutem výzkumné organizace, která implementuje čtyřicet principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v souladu se svým Strategickým záměrem pro období let 2021-2030.

Jsme nositeli prestižního ocenění ‚HR Excellence in Research‘ Award. Udělení ocenění HR Award je zárukou evropského standardu péče o výzkumné pracovníky, známkou podpory profesního rozvoje a snahy o neustálé zlepšování v této oblasti.

Implementace principů HR Award s sebou přináší:

  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje,
  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků,
  • zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků,
  • zvýšení prestiže vysoké školy a její atraktivity pro výzkumné pracovníky,
  • mezinárodní atraktivita a viditelnost,
  • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

Odborný panel

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
prof. Max Gillman
Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Ing. Lenka Fabíková
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.
Bc. Marta Blaštíková
Ing. Lukáš Jursa
Pavla Kuchařová