Úřední deska

V roce 2022 byla Vysoká škola PRIGO podpořena dotací z rozpočtu Statutárního města Havířova na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo 71/OŠK/22 ve výši 50.000 Kč.