Úřední deska

Vyhlášky rektora

NOVÉ vyhlášky
Vyhláška rektora č. 22/2020 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020-2021 NOVÁ AKREDITACE SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyhláška rektora č 21/2020 Poplatky a školné pro akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora č. 20/2020 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
Vyhláška rektora č. 19/2020 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 NOVÁ AKREDITACE
Vyhláška rektora č. 18/2019 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora č. 17/2019 Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje
Vyhláška rektora č. 16/2019 Poplatky a školné pro akademický rok 2019/2020
Vyhláška rektora č. 15/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020
Vyhláška rektora č. 14/2019 Zásady pro psaní kvalifikačních a jiných prací
Vyhláška rektora č. 13/2019 Pravidla motivační podpory akademických pracovníků
Vyhláška rektora č. 12/2018 Pravidla pro tvorbu a uskutečňování studijních programů
Vyhláška rektora č. 11/2018 Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Vyhláška rektora č. 1/2017 Poplatky a školné pro akademický rok 2017/2018
Vyhláška rektora č. 2/2017 Zásady pro psaní Bc. prací
Vyhláška rektora č. 3/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018
Vyhláška rektora č. 4/2017 Podmínky zápisu do semestru
Vyhláška rektora č. 5/2017 Pravidla přijímacího řízení
Vyhláška rektora č. 6/2017 Pravidla motivační podpory akademických pracovníků
Vyhláška rektora č. 7/2017 Pravidla o podmínkách studia absolventů VOŠ
Vyhláška rektora č. 8/2017 Zrušovací vyhláška
Vyhláška rektora č. 9/2018 Poplatky a školné pro akademický rok 2018/2019
Vyhláška rektora č. 10/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019