Úřední deska

Vyhlášky rektora

NOVÉ vyhlášky

Vyhláška rektora č. 44/2023, kterou se mění vyhláška rektora č. 42/2022 Pravidla Studentské grantové soutěže VŠP pro rok 2023
Vyhláška rektora č. 43/2023, kterou se mění vyhláška rektora č. 40/2022 Poplatky a školné pro akademický rok 2023/2024
Vyhláška rektora č. 42/2022 Pravidla Studentské grantové soutěže VŠP pro rok 2023
Vyhláška rektora č. 41/2022 Podmínky zápisu do semestru
Vyhláška rektora č. 40/2022 Poplatky a školné pro akademický rok 2023/2024
Rector’s Decree No. 39/2022 Admission procedure for the study of Master’s degree programmes realized in English in 2023/2024
Rector’s Decree No. 38/2022 Admission procedure for the study of Bachelor’s degree programmes realized in English in 2023/2024
Vyhláška rektora č. 37/2022 Pravidla přijímacího řízení v navazujících magisterských programech pro akademický rok 2023/2024
Vyhláška rektora č. 36/2022 Pravidla přijímacího řízení v bakalářských programech pro akademický rok 2023/2024
Vyhláška rektora č. 35/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023
Vyhláška rektora č. 33/2022 Stanovení pohyblivé složky mzdy akademických a vědeckých pracovníků

Ostatní platné vyhlášky

Vyhláška rektora č. 17/2019 Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje
Vyhláška rektora č. 14/2019 Zásady pro psaní kvalifikačních a jiných prací
Vyhláška rektora č. 12/2018 Pravidla pro tvorbu a uskutečňování studijních programů
Vyhláška rektora č. 7/2017 Pravidla o podmínkách studia absolventů VOŠ

V roce 2023 byla Vysoká škola PRIGO podpořena dotací z rozpočtu Statutárního města Havířova na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo /OŠK/23 ve výši 50.000 Kč.