Úřední deska

Strategické dokumenty

Plán realizace Strategického záměru na rok 2024
Strategický záměr 2024-2030
Plán realizace Strategického záměru na rok 2023
Plán realizace Strategického záměru na rok 2022
Strategický záměr 2021-2030
Plán realizace Strategického záměru na rok 2021
Strategický záměr 2017-2020
Plán realizace Strategického záměru na rok 2020
Plán realizace Strategického záměru na rok 2019
Plán realizace Strategického záměru na rok 2018
Dlouhodobý záměr 2016-2020
Aktualizace dlouhodobého záměru 2017

Výroční zpráva o činnosti 2023
Výroční zpráva o hospodaření 2023
Výroční zpráva o činnosti 2022
Výroční zpráva o hospodaření 2022
Výroční zpráva o činnosti 2021
Výroční zpráva o hospodaření 2021
Výroční zpráva o činnosti 2020
Výroční zpráva o hospodaření 2020
Výroční zpráva o činnosti 2019
Výroční zpráva o hospodaření 2019
Výroční zpráva o činnosti 2018
Výroční zpráva o hospodaření 2018
Výroční zpráva o činnosti 2017
Výroční zpráva o hospodaření 2017
Výroční zpráva o činnosti 2016

Zpráva o vnitřním hodnocení 2022

Vnitřní předpisy

Statut Evropské výzkumné univerzity
Studijní a zkušební řád Evropské výzkumné univerzity
Přijímací řád Evropské výzkumné univerzity
Stipendijní řád Evropské výzkumné univerzity
Poplatkový řád Evropské výzkumné univerzity
Jednací řád Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Evropské výzkumné univerzity
Řád celoživotního vzdělávání Evropské výzkumné univerzity
Disciplinární řád Evropské výzkumné univerzity
Standardy a postupy pro zajištění a hodnocení kvality Evropské výzkumné univerzity

Vyhlášky rektora

NOVÉ vyhlášky

Vyhláška rektora č. 54/2023 Poplatky a školné pro akademický rok 2024/2025
Vyhláška rektora č. 53/2023 o pravidlech SGS pro rok 2024
Rector’s Decree No. 52/2023 on the rules of the admission procedure for the study of PhD programmes realized in English for the academic years 2023/2024 and 2024/2025
Rector’s Decree No. 51/2023 on the rules of the admission procedure for the study of Master’s degree programmes realized in English for the academic year 2024/2025
Rector’s Decree No. 50/2023 on the rules of the admission procedure for the study of Bachelor’s degree programmes realized in English for the academic year 2024/2025
Vyhláška rektora č. 49/2023 Podmínky studia v doktorských studijních programech
Vyhláška rektora č. 48/2023 Pravidla přijímacího řízení v DRS programech v ČJ pro akademický rok 2023/2024 a 2024/2025
Vyhláška rektora č. 47/2023 Pravidla přijímacího řízení v NMgr. programech v ČJ pro akademický rok 2024/2025
Vyhláška rektora č. 46/2023 Pravidla přijímacího řízení v Bc. programech v ČJ pro akademický rok 2024/2025
Vyhláška rektora č. 45/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024
Vyhláška rektora č. 43/2023, kterou se mění vyhláška rektora č. 40/2022 Poplatky a školné pro akademický rok 2023/2024

Ostatní platné vyhlášky

Vyhláška rektora č. 41/2022 Podmínky zápisu do semestru
Vyhláška rektora č. 33/2022 Stanovení pohyblivé složky mzdy akademických a vědeckých pracovníků
Vyhláška rektora č. 17/2019 Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje
Vyhláška rektora č. 14/2019 Zásady pro psaní kvalifikačních a jiných prací
Vyhláška rektora č. 12/2018 Pravidla pro tvorbu a uskutečňování studijních programů
Vyhláška rektora č. 7/2017 Pravidla o podmínkách studia absolventů VOŠ

V roce 2024 je Evropská výzkumná univerzita podpořena dotací z rozpočtu Statutárního města Havířova na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo 89/OŠK/24 ve výši 50.000 Kč.