Úřední deska

Rozhodnutí o udělení akreditace

Rozhodnutí o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu HPS
Rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu HPS
Rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu IKB
Rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu SPSP
Rozhodnutí o udělení akreditace programům DVPP

Strategické dokumenty

Strategický záměr 2021-2030
Plán realizace Strategického záměru na rok 2021
Strategický záměr 2017-2020
Plán realizace Strategického záměru na rok 2020
Plán realizace Strategického záměru na rok 2019
Plán realizace Strategického záměru na rok 2018
Dlouhodobý záměr 2016-2020
Aktualizace dlouhodobého záměru 2017

Výroční zpráva o činnosti 2020
Výroční zpráva o hospodaření 2020
Výroční zpráva o činnosti 2019
Výroční zpráva o hospodaření 2019
Výroční zpráva o činnosti 2018
Výroční zpráva o hospodaření 2018
Výroční zpráva o činnosti 2017
Výroční zpráva o hospodaření 2017
Výroční zpráva o činnosti 2016

Vnitřní předpisy

Statut Vysoké školy PRIGO
Studijní a zkušební řád Vysoké školy PRIGO
Řád přijímacího řízení Vysoké školy PRIGO
Stipendijní řád Vysoké školy PRIGO
Poplatkový řád a řád školného Vysoké školy PRIGO
Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy PRIGO
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy PRIGO
Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy PRIGO
Disciplinární řád Vysoké školy PRIGO
Standardy a postupy pro zajištění a hodnocení kvality Vysoké školy PRIGO