Úřední deska

V roce 2021 byla Vysoká škola PRIGO podpořena dotací z rozpočtu Statutárního města Havířova na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo 43/OŠK/21 ve výši 50.000 Kč.