Ing. Milan Kaštan, Ph.D.

Milan Kaštan je členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Je absolventem magisterského studia v programu Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Doktorské studium (Ph.D.) absolvoval v oboru Ekonomie na téže univerzitě. Milan Kaštan také v rámci svého akademického působení přednášel na univerzitách v zahraničí, a to v Evropě a v Číně. Je autorem několika publikací indexovaných v prestižních databázích Web of Science a Scopus.
Kromě své akademické činnosti působí také v soukromém sektoru jako výkonný ředitel a člen výkonné rady středně velké korporace.

Kancelář: 212

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: milan.kastan@prigo.cz

Profil na Publons

Profil na ORCID