doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

Zuzana Machová je rektorkou Vysoké školy PRIGO a místopředsedkyní Strategické rady PRIGO, nejvyššího strategického orgánu skupiny PRIGO. Je členkou České konference rektorů. Na vysoké škole garantuje obor Management v sociální sféře v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa. Habilitovala v oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Doktorské studium absolvovala v oboru Ekonomie, magisterské studium pak v programu Hospodářská politika a správa, a to na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Program Právo a právní věda absolvovala v magisterském studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působila nebo nyní externě působí také na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické fakultě VŠB-TUO.
Zaměřuje se na problematiku veřejných financí, veřejného sektoru a jeho managementu, projektového a finančního managementu, daňové optimalizace a manažerského účetnictví. V právní oblasti se věnuje zejména správnímu a finančnímu právu a právní teorii. Působí nebo působila nejen v akademickém prostředí, ale také v managementu několika společností mimo jiné se specializací na projektový a finanční management. Vedle svých akademických aktivit vykonávala také právní praxi s mezinárodním prvkem. Publikovala více než čtyřicítku článků evidovaných v databázích Web of Science a Scopus. Její h-index je roven 8. Je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií a vysokoškolských učebnic. Byla nebo je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů financovaných GAČR, TAČR, Evropskou unií, Hlávkovou nadací a dalšími. Působila jako manažerka mezinárodního týmu výzkumných pracovníků ze zemí OECD. Je členkou Vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze a členkou Oborové rady doktorského studia Masarykovy univerzity v Brně. Na této univerzitě je zároveň externí školitelkou studentů doktorského studia, které zapojuje do výuky i vědecko-výzkumné činnosti.
V současnosti je také hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství. Její renomé a uznání mezinárodní komunitou je vyjádřeno nejen spoluprací se zahraničními členy Akademické rady Vysoké školy PRIGO či Mezinárodního evaluačního panelu Vysoké školy PRIGO a zahraničními členy vědeckých výborů pořádaných konferencí, ale zejména jejím působením na úrovni koordinátorky spolupráce Vysoké školy PRIGO s University of Cambridge v oblasti práce s mimořádně nadanými a znevýhodněnými studenty a zahraničních stáží pedagogů vysoké školy v Cambridge. Doc. Machová je, spolu s prorektorkou pro zahraniční a vnější vztahy, garantkou rozvoje mezinárodní spolupráce. V posledních letech tak došlo k podpisu memorand o vzájemné spolupráci Vysoké školy PRIGO s mnoha univerzitami v Evropě, USA a Číně a rozvoji aktivit v rámci programu Erasmus+. Doc. Machová se pravidelně účastní těchto mobilit a přednáškové činnosti v zahraničí.

Konzultační hodiny: St 15:00 – 16:00 hod.

Kancelář: 301

Tel.: +420 553 401 167

Mob.: +420 739 205 552

E-mail: zuzana.machova@prigo.cz

Profil na ORCID