Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.

Veronika Nálepová je prorektorkou Vysoké školy PRIGO pro vědu, výzkum a inovace a zároveň je vedoucí katedry kvantitativních metod a informatiky. Vystudovala obor Ekonomie na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské Technické univerzitě Ostrava, kde získala titul Ph.D. Zde působila také jako interní doktorand katedry národohospodářské. Vedle svého pedagogického a manažerského působení na středních školách PRIGO, pracovala také jako projektový manager Centra projektové podpory VŠB-TUO a jako administrativní pracovník na oddělení prorektora pro vědu a výzkum tamtéž.

Ve své vědecké práci se Veronika Nálepová do nedávna zabývala vztahem mezi zdaněním korporací a ekonomickým růstem. Nyní je její oblast zájmu směřována na sféru veřejné ekonomiky a financí, sociální politiky, behaviorální ekonomie a využívání kvantitativních metod ekonomické analýzy. Její přední vášní je především využívání pokročilých IT nástrojů (Machine Learning, Business Intelligence, Big Data Analytics) pro společenské vědy, a to především v programovacím jazyce Python.

Publikovala několik článků, z nichž některé jsou indexovány v databázi Web of Science či Scopus. Je autorkou také dvou monografií a má za sebou několik vědeckých projektů. Je členkou České společnosti ekonomické. Její h-index je roven 3, přičemž odborný profil paní prorektorky lze shlédnout také na Publons či ORCID.

Konzultační hodiny: St 9:00 – 10:00 hod.

Kancelář: 015

Mob.: +420 732 163 585

E-mail: veronika.nalepova@prigo.cz