Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.

Veronika Nálepová je členkou Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity a členkou Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity. Vystudovala obor Národní hospodářství (Ing.) a obor Ekonomie (Ph.D.) na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Vedle svého pedagogického a manažerského působení na středních školách PRIGO pracovala také jako projektový manažer Centra projektové podpory VŠB-TUO a jako pracovník na oddělení prorektora pro vědu a výzkum tamtéž.
Ve své vědecké práci se Veronika Nálepová do nedávna zabývala vztahem mezi zdaněním korporací a ekonomickým růstem. Nyní je její oblast zájmu směřována na sféru veřejné ekonomiky a financí, sociální politiky, behaviorální ekonomie a využívání kvantitativních metod ekonomické analýzy. Její přední vášní je především využívání pokročilých IT nástrojů (Machine Learning, Business Intelligence, Big Data Analytics) pro společenské vědy, a to především v programovacím jazyce Python.
Veronika Nálepová publikovala řadu článků, z nichž některé jsou indexovány v databázích Web of Science či Scopus. Je také autorkou dvou monografií a je řešitelkou několika vědeckých projektů. V současnosti je hlavní řešitelkou dvou projektů financovaných z prostředků TAČR. Veronika Nálepová je hodnotitelkou TAČR a aktivní členkou České společnosti ekonomické. Její h-index je roven 3. Působí jako hodnotitel Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v oblasti excelence vědy v rámci modulu M1 podle Metodiky 2017+.

Konzultační hodiny: St 9:00-10:00 hod.

Kancelář: 307

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: veronika.nalepova@eruni.org

Profil na Publons

Profil na ORCID