Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.

Ondřej Jajkowicz je členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Je absolventem studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde absolvoval rovněž doktorské studium v oboru Ekonomie. Ve svém výzkumu se zabývá zejména problematikou stínové ekonomiky, korupce a institucionální ekonomie. Výzkum problematiky stínové ekonomiky měl možnost zdokonalit během své stáže na nejstarší německé univerzitě v Heidelbergu.
Vzhledem ke své praxi ve státní správě se aktivně zabývá také tématem e-governmentu, ekonomií veřejného sektoru, problematikou vedení správního řízení a právními předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 017

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: ondrej.jajkowicz@prigo.cz

Profil na ORCID