Ing. Lukáš Jursa

Lukáš Jursa je interním členem výzkumného ústavu ERUNI Open Research Ostrava a externím členem Katedry ekonomie a hospodářské politiky Evropské výzkumné univerzity. Je zapojen do výzkumného týmu Hospodářská politika a správa, ve kterém se zabývá problematikou měnové politiky a stability finančního sektoru. Ve spolupráci s kolegy z ERUNI Open Research Ostrava provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a hospodářské politiky.

Vystudoval bakalářský a navazující magisterský obor Národní hospodářství na VŠB-TUO, kde také v současnosti studuje doktorské studium ve studijním programu Ekonomie. Připravuje disertační práci na téma Mezinárodní transmise měnové politiky Evropské centrální banky: efekt přelévání monetární politiky na příkladu členských států Evropské unie. Během studia navíc absolvoval stáž v analytickém centru České spořitelny pod vedením hlavního ekonoma České spořitelny. Ve svém výzkumu se zaměřuje na centrální bankovnictví, provádění praktické měnové politiky, bankovnictví a nekonvenční přístupy k řešení zásadních problémů souvisejících s dosahováním cenové a finanční stability.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 110

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: lukas.jursa@eruni.org

Profil na PUBLONS

Profil na ORCID