Ing. Lukáš Jursa

Lukáš Jursa působí jako juniorský pracovník ve Výzkumném ústavu PRIGO Open Research. Je zapojen do výzkumného týmu Hospodářská politika a správa, ve kterém se zabývá problematikou měnové politiky a stability finančního sektoru. Ve spolupráci s kolegy z PRIGO Open Research provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a hospodářské politiky.
Vystudoval bakalářský a navazující magisterský obor Národní hospodářství na VŠB-TUO, kde také v současnosti studuje doktorské studium ve studijním programu Ekonomie. Připravuje disertační práci na téma Mezinárodní transmise měnové politiky Evropské centrální banky: efekt přelévání monetární politiky na příkladu členských států Evropské unie. Během studia navíc absolvoval stáž v analytickém centru České spořitelny pod vedením hlavního ekonoma České spořitelny.
Ve svém výzkumu se zaměřuje na centrální bankovnictví, provádění praktické měnové politiky, bankovnictví a nekonvenční přístupy k řešení zásadních problémů souvisejících s dosahováním cenové a finanční stability.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 110

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: lukas.jursa@prigo.cz

Profil na PUBLONS

Profil na ORCID