Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.

Tomáš Wroblowský je zástupcem vedoucího Katedry ekonomie a hospodářské politiky na Evropské výzkumné univerzitě. Vystudoval magisterský obor Národní hospodářství a doktorský obor Ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Tam také působil v letech 2002-2023 jako odborný asistent na Katedře ekonomie a mezi lety 2009 a 2017 byl jejím vedoucím.

V oblasti výuky se specializuje na předměty Makroekonomie, Mikroekonomie a Fiskální politika. Má bohaté zkušenosti s výukou zahraničních studentů, které získal na Ekonomické fakultě VŠB-TUO při výuce cizojazyčných předmětů, ale také na krátkodobých pobytech ve Spojeném království v rámci programu Erasmus a zejména jako hostující profesor na Hubei University of Technology. Tam absolvoval měsíční pobyty v letech 2010-2018 a vyučoval předmět Public Economics and Public Policy. Mimo akademickou půdu působí jako středoškolský profesor na ostravském gymnáziu PORG, kde vyučuje ekonomické předměty a participuje na projektech zaměřených na zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti českých středoškoláků. Ve výzkumné oblasti se Tomáš Wroblowský zaměřuje zejména na oblast makroekonomie a fiskální politiky.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 004

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: tomas.wroblowsky@eruni.org

Profil na Google Scholar

Profil na ORCID