Ing. Vojtěch Olbrecht, Ph.D.

Vojtěch Olbrecht je seniorním výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu PRIGO Open Research. Magisterský i doktorský titul získal na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V době doktorského studia se věnoval tématům Law and Economics a institucionální ekonomie a zkoumal vliv právních předpisů EU na výkonnost firem. Na toto téma obhájil rovněž svou disertační práci. Během studia a po něm se věnoval také businessové kariéře v oblastech financí a supply chainu. Vojtěchův výzkum je publikován v několika článcích v časopisech indexovaných v databázích Scopus a Web of Science.

Kancelář: 110

E-mail: vojtech.olbrecht@prigo.cz

Profil na ORCID