Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Bakalářský studijní program Ekonomika a management
Univerzitní číslo
Přijato
112362 ANO
112363 NE
112364 NE
112366 ANO
112368 NE
112369 NE
112371 NE
112373 ANO
112376 NE
112377 ANO
112378 ANO
112379 ANO
112383 ANO
112385 NE
Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa
Univerzitní číslo
Přijato
111784 NE
112360 NE
112361 NE
112365 NE
112370 ANO
112372 NE
112374 ANO
112381 NE
112384 NE
Navazující magisterský studijní program Manažerská ekonomie
Navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa