Katedra sociálních věd

O katedře

Katedra sociálních věd (KSV) se zaměřuje na garanci profesních programů z oblasti sociální politiky a sociální práce a významně participuje na výuce neekonomických předmětů v ekonomicky orientovaných studijních programech. Členové katedry se zaměřují také na výuku v profesních programech, programech celoživotního vzdělávání, a to zejména v pedagogické oblasti. Rovněž dominantně garantují výuku v rámci univerzity třetího věku. Členy katedry jsou dva docenti a dalších přibližně dvacet akademických pracovníků.