Katedra sociálních věd a sociální politiky

Garantované předměty

Bakalářská práce
Bakalářský seminář I
Bakalářský seminář II
Ekonomika ČR
Kazuistický seminář I
Kazuistický seminář II
Komunikace s klientem
Krizová intervence
Metody a techniky sociálního výzkumu
Nestátní neziskové organizace
Odborná praxe a supervize I
Odborná praxe a supervize II
Odborná praxe a supervize III
Odborná praxe a supervize IV
Ochrana národnostních menšin
Populační vývoj a migrace
Projektování v sociálních službách
Prorůstová politika
Psychohygiena sociálního pracovníka
Sociální patologie
Sociální politika A
Sociální politika B
Sociální práce s jednotlivcem
Sociální práce s klienty ohroženými specifickými riziky
Sociální práce s rodinou
Sociální práce se seniory
Sociální práce se skupinou a komunitou
Sociální problematika menšinových skupin
Správa sociálního zabezpečení
Teorie a metody sociální práce
Úvod do psychologické teorie
Vývojová a sociální psychologie
Zdraví a nemoc
Životní podmínky domácností