Katedra sociálních věd a sociální politiky

Členové katedry

Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
vedoucí katedry

doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
garantka programu Sociální politika a sociální práce
garantka oboru Sociální práce

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Mgr. et Mgr. Šárka Faltová
Mgr. Judita Kachlová
Mgr. Iveta Malíková
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Mgr. Ilona Bužková
Mgr. Jana Skalková
Mgr. Jiří Staňa
Mgr. Marcela Stryjová
Ing. Michal Ztratil

Garantované předměty

Bakalářská práce
Bakalářský seminář I
Bakalářský seminář II
Ekonomika ČR
Kazuistický seminář I
Kazuistický seminář II
Komunikace s klientem
Krizová intervence
Metody a techniky sociálního výzkumu
Nestátní neziskové organizace
Odborná praxe a supervize I
Odborná praxe a supervize II
Odborná praxe a supervize III
Odborná praxe a supervize IV
Ochrana národnostních menšin
Populační vývoj a migrace
Projektování v sociálních službách
Prorůstová politika
Psychohygiena sociálního pracovníka
Sociální patologie
Sociální politika A
Sociální politika B
Sociální práce s jednotlivcem
Sociální práce s klienty ohroženými specifickými riziky
Sociální práce s rodinou
Sociální práce se seniory
Sociální práce se skupinou a komunitou
Sociální problematika menšinových skupin
Správa sociálního zabezpečení
Teorie a metody sociální práce
Úvod do psychologické teorie
Vývojová a sociální psychologie
Zdraví a nemoc
Životní podmínky domácností