Ing. Michal Ztratil

Michal Ztratil je členem Katedry sociálních věd Evropské výzkumné univerzity a podílí se na výuce předmětů souvisejících se sociálním zabezpečením, jako jsou Právo sociálního zabezpečení, Systém sociálního zabezpečení nebo Správa sociálního zabezpečení.
Absolvoval magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Management a marketing. Od roku 1992 je zaměstnán na České správě sociálního zabezpečení, kde je od roku 2005 na vedoucích pozicích, nejprve jako náměstek ředitele Krajské správy sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj. V současné době působí jako ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě.
Specializuje se především na oblast nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. V této oblasti je také autorem řady odborných publikací, především článků v časopise Práce a mzda (nakladatelství Wolters Kluwer).

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: michal.ztratil@eruni.org