JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.

Pavel Petr je prvním místopředsedou Strategické rady PRIGO, nejvyššího orgánu skupiny PRIGO a členem Akademické rady Vysoké školy PRIGO. Je členem Katedry podnikové ekonomiky a práva Vysoké školy PRIGO. Působí nebo působil také na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě nebo VŠB-TU Ostrava. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména problematice soukromého práva. Dále pak právu jako vědní disciplíně a problematice finančního a daňového práva.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal také doktorát (Ph.D.). Titul JUDr. získal na základě úspěšné obhájené rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kvalifikaci LL.M. (Master of Laws) získal ve společném programu Masarykovy univerzity v Brně a Nottingham Trent University.

Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti Právo. Jako dlouholetý personální ředitel a manažer několika mezinárodně působících společností využívá své zkušenosti ve výzkumu v oblasti dopadů legislativních změn na management v podmínkách české ekonomiky i v zahraničí. Je autorem několika monografií a odborných článků, které jsou evidovány také v mezinárodně uznávaných databázích. Je nebo byl řešitelem projektů základního výzkumu, vč. projektů GAČR.

Konzultační hodiny: Út 11:00 – 12:00 hod.,
PRIGO Group

Tel.: +420 603 377 818

E-mail: pavel.petr@prigo.cz