JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.

Pavel Petr je místopředsedou Strategické rady PRIGO, nejvyššího strategického orgánu skupiny PRIGO. Působí nebo působil také na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě nebo VŠB-TU Ostrava. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména problematice soukromého práva. Dále pak práva jako vědní disciplíny a problematice finančního a daňového práva. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal také doktorát (Ph.D.). Titul JUDr. získal na základě úspěšné obhájené rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu v oblasti Právo. Jako dlouholetý personální ředitel a manažer několika mezinárodně působících společností využívá své zkušenosti ve výzkumu v oblasti dopadů legislativních změn na management v podmínkách české ekonomiky i v zahraničí. Je autorem několika monografií a odborných článků, které jsou evidovány také v mezinárodně uznávaných databázích.

Konzultační hodiny: Út 11:00 – 12:00 hod.,
Výzkumný ústav VŠEO

Tel.: +420 596 411 343

E-mail: pavel.petr@prigo.cz