JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.

Pavel Petr je členem Katedry sociálních věd a členem Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity. Působí jako první místopředseda Strategické rady PRIGO, nejvyššího strategického orgánu skupiny PRIGO, do které patří i Evropská výzkumná univerzita.

Byl nebo je činný také na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě nebo VŠB-TUO. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména problematice soukromého práva. Dále pak právu jako vědní disciplíně a problematice finančního a daňového práva.
Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde zároveň úspěšně obhájil doktorskou dizertační práci a získal titul Ph.D. Titul JUDr. pak získal na základě úspěšné obhájené rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kvalifikaci LL.M. (Master of Laws) získal ve společném programu Masarykovy univerzity v Brně a Nottingham Trent University.
Pavel Petr je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti Právo. Jako dlouholetý personální ředitel a manažer několika mezinárodně působících společností využívá své zkušenosti ve výzkumu v oblasti dopadů legislativních změn na management v podmínkách české ekonomiky i v zahraničí. Je autorem několika monografií a odborných článků, které jsou evidovány také v mezinárodně uznávaných databázích. Je nebo byl řešitelem projektů základního výzkumu, vč. projektů financovaných z prostředků GAČR.

Konzultační hodiny: Út 11:00-12:00 hod.
Výzkumný ústav VŠEO

Kancelář: 204

Tel.: +420 603 365 984

E-mail: pavel.petr@prigo.cz

Profil na ORCID