JUDr. Mgr. Radim Kalabis, Ph.D.

Radim Kalabis je členem Katedry sociálních věd Evropské výzkumné univerzity. Absolvoval rigorózní řízení v oboru Občanské právo hmotné na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), magisterské studium v programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.). Doktorské studium absolvoval v oboru Občanské právo (Ph.D.) na Fakultě práva Panevropské vysoké školy. Dále ukončil magisterské studium dějepisu a občanské výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (Mgr.). V současné době si doplňuje vzdělání studiem oboru Kanonické právo v magisterském navazujícím studiu na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
Od roku 2007 působí rovněž v advokacii. Zabývá se trestním právem a civilním právem (v jeho rámci právem manželským a rodinným a právem smluvním), jakož i právní regulací reklamy. Profesně se věnuje také vybraným otázkám správního práva. Svoji vědeckou činnost zaměřuje do oblasti soukromého práva, kanonického práva a také do oblasti právní regulace umělé inteligence a autonomních systémů.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 015

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: radim.kalabis@eruni.org

Profil na ORCID