Mgr. et Mgr. Radim Kalabis

Radim Kalabis je členem Katedry podnikové ekonomiky a práva Vysoké školy PRIGO. Absolvoval magisterské studium v programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále magisterské studium dějepisu a občanské výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V současné době doplňuje profesní vzdělání studiem oboru Kanonické právo v magisterském navazujícím studiu na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V rámci svého současného doktorského studia (Ph.D.) na Fakultě práva Panevropské vysoké školy se zabývá problematikou konsensuálního rozvodu. 
Od roku 2007 působí v advokacii. Zabývá se trestním právem a civilním právem (v jeho rámci právem manželským a rodinným a právem smluvním), jakož i právní regulací reklamy na výživové doplňky. Profesně se věnuje také otázkám správního práva. Kromě toho působí jako akademický pracovník na VŠB-TU Ostrava. 
V rámci publikační činnosti přispívá do sborníku Mezinárodní vědecké konference Hospodářská a sociální politika a v minulosti se jako spoluautor podílel na několika učebnicových publikacích pro středoškolské studenty.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 007

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: radim.kalabis@prigo.cz