Mgr. Marcela Stryjová

Marcela Stryjová je členkou Katedry sociálních věd Vysoké školy PRIGO a podílí se na výuce předmětů Politika sociálních služeb, Ekonomika podniku A, Projektování v sociálních službách a Nestátní neziskové organizace. V rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce se rovněž podílí na realizaci Odborné praxe a supervize.
Vystudovala učitelství odborných předmětů (ekonomika a účetnictví). Po většinu svého profesního života se věnuje pedagogické činnosti, a to jak na střední, tak vyšší odborné i vysoké škole. V letech 2010–2015 spolupracovala se společností SCIO na hodnocení škol.
Od r. 2006 je zaměstnána v Armádě spásy v České republice, z.s. jako ředitelka sociálních služeb. V letech 2006–2015 vedla Azylový dům pro ženy a matky s dětmi a noclehárnu pro ženy, od r. 2015 je ředitelkou Preventivních programů Ostrava, Bohumín, Kopřivnice, které sdružují různé sociální služby: azylový dům, noclehárna, terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.
Marcela Stryjová se v rámci výkonu své profese účastní odborných stáží v zahraničí, např. stáže sociálního bydlení v Anglii a Nizozemsku.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: marcela.stryjova@prigo.cz