Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D.

Libuše Halfarová je členkou Katedry sociálních věd Evropské výzkumné univerzity a zároveň vedoucí centra CEMNAS – Centra pro práci se studenty se specifickými potřebami. Působí také na VŠB-TUO. Je absolventkou studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a oboru Německý jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Na téže fakultě získala doktorský titul (Ph.D.) v oblasti studia germanistiky. V průběhu svého disertačního výzkumu, ve kterém se zabývala aspekty porozumění textu u studentů s dyslexií, získala absolvováním studia při EÖDL v Klagenfurtu Diplom zum diplomierten Legasthenietrainer.
V posledních letech se zabývá problematikou srozumitelnosti a porozumění odborného textu a rozvíjení metod v kontextu výuky cizího jazyka s přihlédnutím k požadavkům studentů se specifickými potřebami včetně studentů mimořádně nadaných.
Je autorkou jedné monografie a několika odborných publikací.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 205

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: libuse.halfarova@eruni.org