Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.

Nicole Horáková Hirschlerová je členkou Katedry sociálních věd Evropské výzkumné univerzity a podílí se na výuce předmětů Úvod do sociologické teorie a kulturní antropologie a Metody a techniky sociálního výzkumu. Zabývá se tématem sociologie a kvalitativní metodologie.  Po ukončení magisterského studia na Univerzitě Johannesa Gutenberga v Mohuči (SRN) a Freie Universität v Berlíně (SRN) zahájila svou akademickou kariéru na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doktorské studium (Ph.D.) dokončila na univerzitě v Osnabrücku (SRN) na renomovaném Institutu pro migraci a mezikulturní studia pod vedením prof. Dr. Klaus Bade. Ve své disertační práci se zabývala migrací příslušníků německé menšiny ze SSSR do bývalé NDR. Téma migrace je stále jednou z jejich hlavních oblastí výzkumu. Zajímá se také o pracovní sociologii, zejména o změny pracovních podmínek v důsledku zavádění technologií, home-office a migračních procesů.
Během svého působení na univerzitě získala výzkumné granty, např. z Německé akademické výměnné služby (DAAD), Nadace Roberta Bosche a Institutu pro evropské dějiny na univerzitě v Mohuči. V rámci programu ERASMUS+ vyučovala na různých evropských i mimoevropských univerzitách. Je členkou dvou redakčních rad a České sociologické společnosti.
Nicole Horáková Hirschlerová se rovněž podílela na několika národních a mezinárodních projektech. Publikuje své články v češtině, angličtině a němčině a její příspěvky najdete v různých databázích, jako jsou Web of Science, Scopus nebo ERIH.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 103

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: nicole.horakova@prigo.cz

Profil na ORCID