Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.

Nicole Horáková Hirschlerová vyučuje jako externí vyučující sociologie a kvalitativní metodologie na Katedře sociálních věd a sociální politiky VŠ PRIGO. Po ukončení magisterského studia na Univerzitě Johannesa Gutenberga v Mohuči (SRN) a Freie Universität v Berlíně (SRN) zahájila svou akademickou kariéru na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doktorské studium dokončila na univerzitě v Osnabrücku (SRN) na renomovaném Institutu pro migraci a mezikulturní studia pod vedením prof. Dr. Klaus Bade. Ve své disertační práci se zabývala migrací příslušníků německé menšiny ze SSSR do bývalé NDR. Téma migrace je stále jednou z jejich hlavních oblastí výzkumu. Zajímá se také o pracovní sociologii, zejména o změny pracovních podmínek v důsledku zavádění technologií, home-office a migračních procesů.

Během svého působení na univerzitě získala výzkumné granty, např. z Německé akademické výměnné služby (DAAD), Nadace Roberta Bosche a Institutu pro evropské dějiny na univerzitě v Mohuči.

V rámci programu ERASMUS+ vyučovala na různých evropských i mimoevropských univerzitách. Je členkou dvou redakčních rad a České sociologické společnosti.

Nicole Horáková Hirschlerová se rovněž podílela na několika národních a mezinárodních projektech. Publikuje své články v češtině, angličtině a němčině a její příspěvky najdete v různých databázích, jako jsou WoS, Scopus nebo ERIH.

Konzultační hodiny: individuálně dle domluvy

Kancelář: 007

Mob.: +420 604 491 021

E-mail: nicole.horakova@prigo.cz