JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

Pavel Kotlán je zástupcem vedoucí Katedry sociálních věd a členem Vědecké rady Evropské výzkumné univerzity. V oblasti práva je absolventem bakalářského oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestního (Bc.) a magisterského oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.). Na této univerzitě absolvoval rigorózní řízení v oboru Trestní právo (JUDr.) a doktorské studium (Ph.D.) v oboru Trestní právo.
Vystudoval také magisterské studium (Mgr.) Historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a následně doktorské studium v oboru České a československé dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.). Dokončil své druhé Ph.D. studium v oboru Trestní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Vědecky se zabývá především trestním právem a ekonomickou kriminalitou. V odvětví trestního práva pravidelně publikuje v odborných časopisech Trestní právo, Trestně právní revue, Státní zastupitelství, Kriminalistika a Kriminalistický sborník. Jeho publikační činnost zahrnuje také tři články v časopisech evidovaných v databázi Scopus. Aktivně se účastní vědeckých konferencí spojených s tématem (ekonomické) kriminality a trestní odpovědnosti s příspěvky propojujícími teoretické úvahy a poznatky z praxe.
Vědeckou činnost zaměřoval také na studium moderních politických dějin a politických ideologií, zejména českého fašismu. K tomu publikoval tři monografie (Fašismus a jeho česká podoba, Demokracie ve stínu a Gajdova (ne)věrná Morava). Je autorem několika odborných článků a spolupracoval na dokumentu České televize Historie.cs o českém fašismu.
V současnosti působí výhradně v plném úvazku na Evropské výzkumné univerzitě. V profesním životě se dlouhodobě věnoval vyšetřování ekonomické kriminality na oddělení hospodářské kriminality Policie ČR v Brně a výukové aktivitě na některých vysokých školách (např. Policejní akademie ČR) nebo na školách skupiny PRIGO.

Konzultační hodiny: St 10:00-11:00 hod.

Kancelář: 204

Mob.: +420 608 877 847

E-mail: pavel.kotlan@eruni.org

Profil na ORCID